Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/206

Autor: Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T., Popović Danijela, Baca Mateusz, Makowiecki Daniel, Wiejacki Jan, Bocherens Hervé
Tytuł: The Nubian cat (Felis silvestris lybica) in Neolithic Poland : identication, chronology and synanthropic behavior.
Tytuł wydawn. zbior.: Archaeozoology, genetics, proteomics & morphometrics : 8th ICAZ AGPM Working Group meeting, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France, October 17th-18th, 2019.
Opis wydawn.: Paris : Muséum national d'Histoire naturelle, 2019
Opis fiz.: S. 54-55
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

2/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Szczątki zwierzęce.
Tytuł wydawn. zbior.: Ciepłe : elitarna nekropola wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim / pod red. Sławomira Wadyla.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2019
Opis fiz.: S. 197-201, tab.
ISBN: 978-83-85824-99-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

3/206

Autor: Makowiecki Daniel, Zabilska-Kunek Mirosława
Tytuł: Analiza archeozoologiczna.
Tytuł wydawn. zbior.: Civitas et urbs : Szczecin od średniowiecza do współczesności : kwartał I. T. 1 / pod red. Anny Bogumiły Kowalskiej.
Opis wydawn.: Szczecin : Muzeum Narodowe, 2019
Opis fiz.: S. 199-207, il., tab., wykr. w t. 2.
Uwaga: Bibliogr. zbiorcza w t. 2 S. 401-425.
ISBN: 978-83-63365-70-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/206

Autor: Pluskowski Aleksander, Brown Alexander, Banerjea Rowena, Makowiecki Daniel, Seetah Krish, Badura Monika, Jarzebowski Marc, Rannamäe Eve, Kreem Juhan, Kļavinš Kaspars
Tytuł: From the convent to the commandery : the pivotal role of the environment in defining the medieval Baltic Ordensland.
Tytuł wydawn. zbior.: Das Leben im Ordenshaus : Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Tallinn 2014 / hrsg. von Juhan Kreem.
Opis wydawn.: Weimar : VDG - Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, 2019
Opis fiz.: S. 55-79, [8] s. tabl., il., wykr.
Seria: Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 81. Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens ; Bd. 17
ISBN: 978-3-89739-919-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

5/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Szczątki ryb w próbkach ichtiologicznych ze stanowiska 1 w Dąbrówce.
Tytuł równoległy: Fish remains in ichthtyological samples.
Tytuł wydawn. zbior.: Dwa grody nad Wirynką : Dąbrówka, stanowiska 1 i 2, woj. wielkopolskie / pod red. Marzeny Szmyt i Pawła Pawlaka.
Opis wydawn.: Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2019
Opis fiz.: S. 635-637, tab.
Seria: Biblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses ; vol. 25
ISBN: 978-83-60109-70-0
ISSN: 0208-4988
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Wyniki archaeozoologicznej identyfikacji zwierzęcych szczątków kostnych ze stanowiska 2 w Dąbrówce.
Tytuł równoległy: Results of archaeozoological identification of animal bone remains.
Tytuł wydawn. zbior.: Dwa grody nad Wirynką : Dąbrówka, stanowiska 1 i 2, woj. wielkopolskie / pod red. Marzeny Szmyt i Pawła Pawlaka.
Opis wydawn.: Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2019
Opis fiz.: S. 392-441, il., tab., wykr.
Seria: Biblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses ; vol. 25
ISBN: 978-83-60109-70-0
ISSN: 0208-4988
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

7/206

Autor: Scull Charlotte, Müldner Gundula, Makowiecki Daniel
Tytuł: Carbon and nitrogen stable isotope evidence for animal husbandry and environmental change in the Medieval Kulmerland.
Tytuł wydawn. zbior.: Ecologies of crusading, colonization, and religious conversion in the medieval Baltic : Terra Sacra II / ed. by Aleksander Pluskowski.
Opis wydawn.: Turnhout : Brepols, 2019
Opis fiz.: S. 83-93, tab., wykr.
Seria: Environmental Histories of the North Atlantic World ; vol. 3
ISBN: 978-2-503-55133-3
ISSN: 2565-8131
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 75.000

8/206

Autor: Orton David C., Rannamäe Eve, Lougas Lembi, Makowiecki Daniel, Hamilton-Dyer Sheila, Pluskowski Aleksander, O'Connell Tamsin C., Barrett James
Tytuł: The Teutonic Order's role in the development of a Medieval Eastern Baltic cod fishery : evidence from fish bone isotopes.
Tytuł wydawn. zbior.: Ecologies of crusading, colonization, and religious conversion in the medieval Baltic : Terra Sacra II / ed. by Aleksander Pluskowski.
Opis wydawn.: Turnhout : Brepols, 2019
Opis fiz.: S. 223-240, il., tab.
Seria: Environmental Histories of the North Atlantic World ; vol. 3
ISBN: 978-2-503-55133-3
ISSN: 2565-8131
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 75.000

9/206

Autor: Makowiecki Daniel, Zabilska-Kunek Mirosława, Seetah Krish, Jarzebowski Marc, Pluskowski Aleksander
Tytuł: Farming, hunting, and fishing in Medieval Prussia : the zooarchaeological data.
Tytuł wydawn. zbior.: Environment, colonisation, and the Baltic Crusader States : Terra Sacra I / ed. by Aleksander Pluskowski.
Opis wydawn.: Turnhout : Brepols, 2019
Opis fiz.: S. 333-376, il., tab., wykr.
Seria: Environmental Histories of the North Atlantic World ; vol. 2
ISBN: 978-2-503-55132-6
ISSN: 2565-8131
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 75.000

10/206

Autor: Abłamowicz Renata, Makowiecki Daniel
Tytuł: Bliskie, lecz z dalekiego świata.
Opis wydawn.: Katowice : Muzeum Śląskie, 2019
Opis fiz.: 191 s., il.
ISBN: 978-83-943991-6-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

11/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Zwierzęce szczątki kostne z Kosynia.
Tytuł równoległy: Animal bone remains from Kosyń.
Tytuł wydawn. zbior.: Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych = The origins of the Bronze Age in Warmia and Masuria revealed by scientific analyses / red. Jarosław Sobieraj.
Opis wydawn.: Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 2019
Opis fiz.: S. 159-167, il., tab.
Uwaga: Tekst równoległy pol. i ang.
ISBN: 798-83-600-16-56-5
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

12/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Patrząc krowie w zęby, czyli o zasadach hodowli bydła kujawskiego w czasach prehistorycznych i średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Vir bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Kośko = Vir bimaris : from Kujawy cradle to Black Sea steppes : studies on the prehistory of the Baltic-Pontic between-the-seas in recognition of professor Aleksander Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2019
Opis fiz.: S. 101-120, tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Bimaris. Dyskusje ; t. 5
ISBN: 978-83-946591-5-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

13/206

Autor: Kowalczyk Rafał, Hofman-Kamińska Emilia, Bocherens Hervé, Drucker Dorothée G., Fyfe Ralph M., Makowiecki Daniel
Tytuł: Przystosuj się lub giń : zmiany użytkowania środowisk przez duże ssaki roślinożerne w holocenie.
Tytuł wydawn. zbior.: Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji : 4. warsztaty naukowe, Stronie Śląskie, 14-15.05.2019 r.
Opis wydawn.: [Wrocław : Uniwersytet Wrocławski], 2019
Opis fiz.: S. 8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

14/206

Autor: Niedziałkowska Magdalena, Doan Karolina, Sykut Maciej, Górny Marcin, Stefaniak Krzysztof, Piotrowska Natalia, Jędrzejewska Bogumiła, Ridush Bogdan, Pawełczyk Sławomira, Mackiewicz Paweł, Schmölcke Ulrich, Kosintsev Pavel, Makowiecki Daniel, Charniauski Maxim, Krasnodębski Dariusz, Rannamäe Eve, Saarma Urmas, Arakelyan Marine, Manaseryan Nina, Titov Vadim V., Hulva Pavel, Bălăşescu Adrian, Fyfe Ralph M., Woodbridge Jessie, Trantalidou Katerina, Dimitrijević Vesna, Kovalchuk Oleksandr M., Pisarenko Aleksandr, Wilczyński Jarosław, Obadă Theodor, Lipecki Grzegorz, Arabey Alesia, Stanković Ana
Tytuł: Zasięg i nisza ekologiczna jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Europie i zachodniej Azji w okresie od późnego plejstocenu do współczesności.
Tytuł wydawn. zbior.: Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji : 4. warsztaty naukowe, Stronie Śląskie, 14-15.05.2019 r.
Opis wydawn.: [Wrocław : Uniwersytet Wrocławski], 2019
Opis fiz.: S. 19
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

15/206

Autor: Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Popović Danijela, Baca Mateusz, Makowiecki Daniel, Wiejacki Jan, Bocherens Hervé
Tytuł: Ekologia najwcześniejszych kotów domowych w Polsce w świetle danych izotopowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji : 4. warsztaty naukowe, Stronie Śląskie, 14-15.05.2019 r.
Opis wydawn.: [Wrocław : Uniwersytet Wrocławski], 2019
Opis fiz.: S. 10
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

16/206

Autor: Wiejacki Jan, Wiejacka Martyna, Makowiecki Daniel
Tytuł: Dzikie ssaki i ptaki wczesnośredniowiecznej Polski.
Tytuł wydawn. zbior.: Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji : 4. warsztaty naukowe, Stronie Śląskie, 14-15.05.2019 r.
Opis wydawn.: [Wrocław : Uniwersytet Wrocławski], 2019
Opis fiz.: S. 15
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

17/206

Autor: Popović Danijela, Baca Mateusz, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T., Wiejacka Martyna, Chudziak Wojciech, Makowiecki Daniel
Tytuł: Analiza genetyczna średniowiecznych koni z Polski w celu określenia ich fenotypu.
Tytuł wydawn. zbior.: Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji : 4. warsztaty naukowe, Stronie Śląskie, 14-15.05.2019 r.
Opis wydawn.: [Wrocław : Uniwersytet Wrocławski], 2019
Opis fiz.: S. 13
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

18/206

Autor: Wiewióra Marcin, Wasik Bogusz, Molewski Paweł, Badura Monika, Maciejewska Karolina, Makowiecki Daniel, Moszczyński Paweł, Misiewicz Krzysztof, Małkowski Wiesław, Bogacki Miron, Tyszkowski Sebastian
Tytuł: The Teutonic crusade in Prussia : reconstruction of a medieval fortified settlement complex at Unisław.
Czasopismo: Antiquity, Vol. 93 no. 369
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 752-771, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Antiquity
ISSN: 0003-598X ; eISSN: 1745-1744
DOI: 10.15184/aqy.2019.58
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.469
Punktacja: 200.000

19/206

Autor: Szeliga Marcin, Dobrowolski Radosław, Mroczek Przemysław, Chodorowski Jacek, Pidek Irena A., Makowiecki Daniel, Lityńska-Zając Maria
Tytuł: Environmental conditions of settlement of the Danubian communities in the Northern foreland of the Sandomierz Upland.
Czasopismo: Archaeol. Pol., Vol. 57
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 213-231, il.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Polona
ISSN: 0066-5924
DOI: 10.23858/APa57.2019.015
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 40.000

20/206

Autor: Hofman-Kamińska Emilia, Bocherens Hervé, Drucker Dorothée G., Fyfe Ralph M., Gumiński Witold, Makowiecki Daniel, Pacher Martina, Piličiauskienė Giedrė, Samojlik Tomasz, Woodbridge Jessie, Kowalczyk Rafał
Tytuł: Adapt or die : response of large herbivores to environmental changes in Europe during the Holocene.
Czasopismo: Glob. Chang. Biol., Vol. 25 no. 9
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 2915-2930, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Global Change Biology
ISSN: 1354-1013 ; eISSN: 1365-2486
DOI: 10.1111/gcb.14733
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 8.880
Punktacja: 200.000

21/206

Autor: Pluskowski Aleksander, Makowiecki Daniel, Maltby Mark, Rannamäe Eve, Lougas Lembi, Maldre Liina, Daugnora Linas, Black Stuart, Müldner Gundula, Seetah Krish
Tytuł: The Baltic Crusades and ecological transformation : the zooarchaeology of conquest and cultural change in the Eastern Baltic in the second millennium AD.
Czasopismo: Quat. Int., Vol. 510
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 28-43, il., wykr.
Uwaga: [DOI: 2018]
Pełny tytuł czasop.: Quaternary International
ISSN: 1040-6182 ; eISSN: 1873-4553
DOI: 10.1016/j.quaint.2018.11.039
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.952
Punktacja: 100.000

22/206

Autor: Osipowicz Grzegorz, Kerneder-Gubała Katarzyna, Bosiak Mariusz, Makowiecki Daniel, Orłowska Justyna
Tytuł: The oldest osseous mining tools in Europe? New discoveries from the chocolate flint mine in Orońsko, site 2 (southern Poland).
Czasopismo: Quat. Int., Vol. 512
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 82-98, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Quaternary International
ISSN: 1040-6182 ; eISSN: 1873-4553
DOI: 10.1016/j.quaint.2019.02.005
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.952
Punktacja: 100.000

23/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Pożywienie pochodzenia zwierzęcego w świetle badań archeozoologicznych.
Tytuł równoległy: Food of animal origin in the light of archeozoological studies.
Tytuł wydawn. zbior.: Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ul. Świętojańskej 6-7 w Gdańsku / [red. Joanna Dąbal].
Opis wydawn.: Gdańsk : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego : Muzeum Gdańska, 2018
Opis fiz.: S. 215-228, tab., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-61077-50-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

24/206

Autor: Pluskowski Aleksander, Brown Alexander, Szczepański Seweryn, Banerjea Rowena, Makowiecki Daniel
Tytuł: What does a frontier look like? The biocultural dynamics of the Lower Vistula borderland in the Middle Ages.
Tytuł wydawn. zbior.: Genius loci Laszlovszky 60 / ed. by Dóra Mérai [et al.].
Opis wydawn.: Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2018
Opis fiz.: S. 2-7, il., wykr.
ISBN: 978-615-5766-19-0
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

25/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Zwierzęta gnieźnieńskiego zespołu grodowego we wczesnym średniowieczu.
Tytuł równoległy: Animals from the Gniezno stronghold complex in the early Middle Ages.
Tytuł wydawn. zbior.: Gniezno - wczesnośredniowieczny zespół grodowy / red. Tomasz Sawicki ; współred. Magdalena Bis.
Opis wydawn.: Gniezno : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2018
Opis fiz.: S. 362-406, il., tab., wykr.
Seria: Origines Polonorum ; t. 11
ISBN: 978-83-949882-5-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

26/206

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel
Tytuł: Analiza materiałów faunistycznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Góra Zamkowa w Wyszogrodzie : mazowiecki ośrodek władzy na przestrzeni dziejów / Tomasz Olszacki, Artur Różański.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2018
Opis fiz.: S. 241-255, tab., wykr.
Seria: Zamki Niżu Polskiego ; t. 1
ISBN: 978-83-7654-383-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

27/206

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel
Tytuł: Zwierzęce szczątki kostne z jatek rzeźniczych w Gdańsku.
Tytuł równoległy: Animal bones from the meat stalls in Gdańsk.
Tytuł wydawn. zbior.: Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX wieku / pod red. Aleksandry Pudło, Waldemara Ossowskiego, Ewy Trawickiej.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2018
Opis fiz.: S. 589-648, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Res Gedanenses : studia i materiały Muzeum Gdańska ; t. 16
ISBN: 978-83-61077-62-6
ISBN: 978-83-85824-91-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

28/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Animal bone remains : the importance of fauna for the inhabitants of medieval Lubin.
Tytuł wydawn. zbior.: Lubin : early medieval stronghold at the mouth of the Oder River / ed. by Marian Rębkowski.
Opis wydawn.: Szczecin : Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, 2018
Opis fiz.: S. 341-367, wykr.
ISBN: 978-83-949882-4-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

29/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena, Szmyt Marzena
Tytuł: Eksploatacja zwierząt.
Tytuł równoległy: Exploitation of animals.
Tytuł wydawn. zbior.: Mrowino, stanowisko 3 : późny neolit nad środkową Wartą = Mrowino, site 3 : Late Neolithic on the middle Warta / pod red. Marzeny Szmyt.
Opis wydawn.: Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2018
Opis fiz.: S. 479-501, il., tab.
Seria: Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses ; vol. 22
ISBN: 978-83-60109-63-2
ISSN: 0208-4988
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

30/206

Autor: Makowiecki Daniel, Chudziak Wojciech, Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena, Wiejacka Martyna, Wiejacki Jan, Janeczek Maciej, Skrzatek Mateusz
Tytuł: Horse : humane relationship among Slavs of the Early Medieval Poland read from zooarchaeology.
Tytuł wydawn. zbior.: Reflecting futures : 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists EAA : abstract book. Vol. 1.
Opis wydawn.: Barcelona : Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018
Opis fiz.: S. 52
ISBN: 978-84-9168-140-3
ISBN: 978-80-907270-3-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

31/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Nowe materiały archeozoologiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Średniowieczny system obronny miasta Poznania : fragment odcinka północnego : wyniki badań archeologicznych = The medieval defensive system of the city of Poznań : a fragment of the northern section : results of archaeological research / pod red. Piotra Pawlaka.
Opis wydawn.: Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2018
Opis fiz.: S. 257-273, il., tab., wykr.
Seria: Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses ; vol. 20
Uwaga: Bibliogr. zbiorcza s. 311-314.
ISBN: 978-83-60109-62-5
ISSN: 0208-4988
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

32/206

Autor: Makowiecki Daniel, Wiejacka Martyna, Wiejacki Jan
Tytuł: Gospodarka zwierzętami na podstawie źródeł archeozoologicznych.
Tytuł równoległy: Animal subsistence based on archaeozoological records.
Tytuł wydawn. zbior.: Zespół osadniczy z epoki kamienia - Rzucewo, Gmina Puck, stanowisko 1 = Settlement complex from Stone age - Rzucewo, community Puck, site 1 / pod red. Danuty Król.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2018
Opis fiz.: S. 218-238, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae ; t. 7
ISBN: 978-83-85824-94-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

33/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Diachronic changes in the size of domestic mammals in Medieval and Post-Medieval Poland.
Czasopismo: Ann. Naturhist. Mus. Wien Ser. A, Vol. 120
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 335-354, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Serie A
ISSN: 0255-0091
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

34/206

Autor: Wiejacka Martyna, Makowiecki Daniel
Tytuł: Gęsi i gęsina na ziemiach polskich w świetle badań archeoornitologicznych : ze studiów nad znaczeniem ptactwa w czasach prahistorycznych i historycznych.
Tytuł równoległy: Geese and goose meat in the light of archaeo-ornithological research : from the study on the importance of birds in the prehistoric and historic times.
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 54
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 75-87, il., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
ISSN: 0071-6863
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

35/206

Autor: Bajka Monika, Florek Marek, Kozak-Zychman Wanda, Makowiecki Daniel, Szmyt Marzena, Trzaska Agnieszka
Tytuł: Grób ludności kultury złockiej z Sandomierza, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie.
Tytuł równoległy: The grave of the Złota culture community from Sandomierz, site 1 (Mały Rynek), Świętokrzyskie province.
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 54
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 137-172, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
ISSN: 0071-6863
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

36/206

Autor: Baca Mateusz, Popović Danijela, Panagiotopoulou Hanna, Marciszak Adrian, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T., Makowiecki Daniel, Węgleński Piotr, Nadachowski Adam
Tytuł: Human mediated dispersal of cats in the Neolithic Central Europe.
Czasopismo: Heredity, Vol. 121
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 557-563, wykr.
Pełny tytuł czasop.: Heredity
ISSN: 0018-067X ; eISSN: 1365-2540
DOI: 10.1038/s41437-018-0071-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.179
Punktacja: 35.000

37/206

Autor: Hofman-Kamińska Emilia, Merceron Gildas, Bocherens Hervé, Makowiecki Daniel, Piličiauskienė Giedrė, Ramdarshan Anusha, Berlioz Emilie, Kowalczyk Rafał
Tytuł: Foraging habitats and niche partitioning of European large herbivores during the Holocene : Insights from 3D dental microwear texture analysis.
Czasopismo: Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., Vol. 506
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 183-195, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
ISSN: 0031-0182 ; eISSN: 1872-616X
DOI: 10.1016/j.palaeo.2018.05.050
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.616
Punktacja: 40.000

38/206

Autor: Osipowicz Grzegorz, Kuriga Justyna, Makowiecki Daniel, Bosiak Mariusz, Grygiel Ryszard
Tytuł: Evidence for widespread occurrence of copper in Late Neolithic Poland? A deposit of Funnel Beaker Culture bone products at site 2 in Osłonki (Kuyavia, central Poland).
Czasopismo: Quat. Int., Vol. 472 part A
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 60-74, il., tab., wykr.
Uwaga: [DOI: 2017]
Pełny tytuł czasop.: Quaternary International
ISSN: 1040-6182 ; eISSN: 1873-4553
DOI: 10.1016/j.quaint.2017.10.036
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.952
Punktacja: 30.000

39/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Wyniki analizy archeozoologicznej zwierzęcych szczątków kostnych z badań wykopaliskowych (gród i osada).
Tytuł wydawn. zbior.: Castrum Zvitinense : wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Grążawach nad Drwęcą / pod red. Kazimierza Grążawskiego.
Opis wydawn.: Brodnica ; Olsztyn : Multi B. Grzybowska - T. Siekierski, 2017
Opis fiz.: S. 185-221, il., tab., wykr.
ISBN: 978-83-89963-50-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

40/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Wyniki analizy archeozoologicznej.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania na Rynku Staromiejskim : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. Marcina Majewskiego i Karoliny Stań.
Opis wydawn.: Stargard : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2017
Opis fiz.: S. 245-308, il., tab., wykr.; streszcz. niem.
Seria: Archeologia Stargardu ; t. 3
ISBN: 978-83-61456-10-0
ISSN: 2299-6389
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

41/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Fauna i jej znaczenie we wczesnośredniowiecznym grodzie w Chmielnie na podstawie badań archeozoologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Chmielno : zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych / pod red. Zdzisławy Ratajczyk, Ewy Trawickiej.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2017
Opis fiz.: S. 138-160, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-85824-84-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

42/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Kręgi, paciorki, wisiorki, talizmany, czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Gemma gemmarum : studia dedykowane profesor Hannie Kóčce-Krenz. Cz. 1 / pod red. Artura Różańskiego.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2017
Opis fiz.: S. 343-363, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-7654-319-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

43/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Analiza makroskopowa szczątków kostnych ze stanowiska 1 w Grądach-Woniecko, gm. Rutki, woj. podlaskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Grądy-Woniecko : ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi / Adam Wawrusiewicz [et al.].
Opis wydawn.: Białystok : Muzeum Podlaskie, 2017
Opis fiz.: S. 287-289, tab.
ISBN: 978-83-950007-0-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

44/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Wyniki badań zwierzęcych szczątków kostnych z miejscowości Grodziszcze, stan. 1.
Tytuł wydawn. zbior.: Grodziszcze : od grodu plemiennego do kluczowego ośrodka zachodnich rubieży państwa wczesnopiastowskiego : studium interdyscyplinarne. Cz. 1 / pod red. Bartłomieja Gruszki.
Opis wydawn.: Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2017
Opis fiz.: S. 289-308, il., tab., wykr.
Seria: Monografie Wczesnośredniowieczne ; t. 3
ISBN: 978-83-943911-0-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

45/206

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel
Tytuł: Podstawy gospodarki zwierzętami na potrzeby osiedla i kasztelanii radzimskiej w średniowieczu (VIII-pierwsza połowa XIV wieku).
Tytuł wydawn. zbior.: Radzim : gród i wieś nad Wartą / red. Andrzej Kowalczyk, Michał Skoczyński, Andrzej M. Wyrwa.
Opis wydawn.: Dziekanowice : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2017
Opis fiz.: S. 315-355, il., tab., wykr.
Seria: Biblioteka Studiów Lednickich ; t. 36. Biblioteka Studiów Lednickich. Seria A ; t. 8
ISBN: 978-83-61371-81-6
ISSN: 2083-1285
ISSN: 1732-5471
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

46/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Szczątki ryb z osady ludności kultury malickiej i lubelsko-wołyńskiej w Sandomierzu (Wzgórze Zawichojskie).
Tytuł równoległy: Fish remains from a settlement of the Malice and lublin-Volhynia culture populations in Sandomierz (Zawichojskie Hill).
Tytuł wydawn. zbior.: Sandomierz-Wzgórze Zawichojskie : neolityczna osada obronna : badania 1981-1989. Cz. 1: Studia i materiały / pod red. Hanny Kowalewskiej-Marszałek.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017
Opis fiz.: S. 217-234, il., tab., wykr.
Seria: Vetera et Nova / Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; t. 8
ISBN: 978-83-63760-41-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

47/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Fischüberreste aus der Siedlung in Tumiany.
Tytuł wydawn. zbior.: Völkerwanderungszeitliche Siedlung von Tumiany (Daumen) im Kreise Allenstein = Tumiany, woj. warmińsko-mazurskie, osada / hrsg. von Tadeusz Baranowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017
Opis fiz.: S. 247-265, tab., wykr.
Seria: Vetera et Nova / Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; t. 7
ISBN: 978-83-63760-42-7
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

48/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Badania archeozoologiczne szczątków kostnych z miejscowości Zamiechów, stan. 1, pow. jarosławski.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielokulturowe stanowisko nr 1 w Zamiechowie, powiat jarosławski / Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska, Sławomir Kadrow, Monika Bober.
Opis wydawn.: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Zimowit, 2017
Opis fiz.: S. 239-262, il., tab., wykr.
Seria: Via Archaeologica Ressoviensia ; t. 13
ISBN: 978-83-65627-23-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

49/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Profesor Jerzy Topolski jako lektura obowiązkowa, jako człowiek i wspomnienie.
Czasopismo: Hist.@Teor., Vol. 2 nr 4
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 43-45
Pełny tytuł czasop.: Historia@Teoria
ISSN: 2450-8047
DOI: 10.14746/ht.2017.4.2.07
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

50/206

Autor: Osipowicz Grzegorz, Witas Henryk W., Lisowska-Gaczorek Aleksandra, Reitsema Laurie, Szostek Krzysztof, Płoszaj Tomasz, Kuriga Justyna, Makowiecki Daniel, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Cienkosz-Stepańczak Beata
Tytuł: Origin of the ornamented bâton percé from the Gołębiewo site 47 as a trigger of discussion on long-distance exchange among Early Mesolithic communities of Central Poland and Northern Europe.
Czasopismo: PLoS One, Vol. 12 no. 10
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. e0184560-1-27, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: PLoS One
; eISSN: 1932-6203
DOI: 10.1371/journal.pone.0184560
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.766
Punktacja: 40.000

51/206

Autor: Sawicki Zbigniew, Pluskowski Aleksander, Brown Alexander, Badura Monika, Makowiecki Daniel, Shillito Lisa-Marie, Zabilska-Kunek Mirosława, Seetah Krish
Tytuł: Sobrevivir en la frontera de la guerra santa : expansión política, cruzadas, explotación ambiental y el asentamientomedieval de colonización de Biała Góra, norte de Polonia.
Tytuł równoległy: Survival at the frontier of holy war : political expansion, crusading, environmental exploitation and the medieval colonizing setlement at Biała Góra, North Poland.
Czasopismo: Rev. Univ. Hist. Militar, Vol. 6 no. 12
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 53-84, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Revista Universitaria de Historia Militar
ISSN: 2254-6111
Język: SPA
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

52/206

Autor: Wiejacka Martyna, Makowiecki Daniel
Tytuł: Birds and people on Polish seaside in Middle Ages.
Tytuł wydawn. zbior.: 22nd Annual Meeting of the EAA, 31st August - 4th September 2016, Vilnius : abstracts.
Opis wydawn.: Vilnius : The European Association of Archaeologists, 2016
Opis fiz.: S. 444
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

53/206

Autor: Pilot Małgorzata, Ukkonen Pirkko, Makowiecki Daniel, Daugnora Linas, Karlsson Olle, Hoelzel Rus
Tytuł: Evolutionary history of Baltic seals inferred from the analysis of historical and subfossil samples.
Tytuł wydawn. zbior.: 22nd Annual Meeting of the EAA, 31st August - 4th September 2016, Vilnius : abstracts.
Opis wydawn.: Vilnius : The European Association of Archaeologists, 2016
Opis fiz.: S. 445-446
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

54/206

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Makowiecki Daniel
Tytuł: Islands on lakes : life and rituals of Slavs in Pomerania during the pogan-christianity transition.
Tytuł wydawn. zbior.: 22nd Annual Meeting of the EAA, 31st August - 4th September 2016, Vilnius : abstracts.
Opis wydawn.: Vilnius : The European Association of Archaeologists, 2016
Opis fiz.: S. 396
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

55/206

Autor: Makowiecki Daniel, Wiejacka Martyna, Wiejacki Jan
Tytuł: Archaeozoology of port towns in Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: 22nd Annual Meeting of the EAA, 31st August - 4th September 2016, Vilnius : abstracts.
Opis wydawn.: Vilnius : The European Association of Archaeologists, 2016
Opis fiz.: S. 444
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

56/206

Autor: Wiejacki Jan, Makowiecki Daniel
Tytuł: Wild mammals in culture and landscape of the medieval Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: 22nd Annual Meeting of the EAA, 31st August - 4th September 2016, Vilnius : abstracts.
Opis wydawn.: Vilnius : The European Association of Archaeologists, 2016
Opis fiz.: S. 438-439
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

57/206

Autor: Zabilska-Kunek Mirosława, Makowiecki Daniel
Tytuł: Szczątki ryb.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu : praca zbiorowa. T. 6 / pod red. Beaty Wywrot-Wyszkowskiej, Marka Dworaczyka i Mariana Rębkowskiego.
Opis wydawn.: Kołobrzeg : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016
Opis fiz.: S. 235-256, il., tab., wykr.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-63760-64-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

58/206

Autor: Makowiecki Daniel, Wiejacka Martyna
Tytuł: Wyniki analizy archeozoologicznej.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Marcina Majewskiego.
Opis wydawn.: Stargard : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2016
Opis fiz.: S. 395-470, il., tab., wykr.; streszcz. niem.
Seria: Archeologia Stargardu ; t. 2
ISBN: 978-83-61456-97-1
ISSN: 2299-6389
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

59/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Eksploatacja ssaków.
Tytuł równoległy: Exploitation of mammals.
Tytuł wydawn. zbior.: Biały Potok : materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu = Biały Potok : materials from Józef Kostrzewski's Podolia excavations / ed. by Marzena Szmyt.
Opis wydawn.: Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2016
Opis fiz.: S. 397-407, il., tab.
Seria: Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses ; vol. 19
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-60109-54-0
ISSN: 0208-4988
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

60/206

Autor: Makowiecki Daniel, Orton David C., Barrett James H.
Tytuł: Cod and herring in Medieval Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Cod and herring : the archaeology and history of medieval sea fishing / ed. by James H. Barrett and David C. Orton.
Opis wydawn.: Oxford ; Philadelphia : Oxbow Books, 2016
Opis fiz.: S. 117-132, il., tab., wykr.
ISBN: 978-1-78570-239-6 ; eISBN: 978-1-78570-240-2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

61/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Gdy umiera człowiek, umiera świat cały : zwierzęta - towarzysze czy ofiary?
Tytuł wydawn. zbior.: Gdy umiera człowiek, umiera świat cały : Funeralia Lednickie, spotkanie 18 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński.
Opis wydawn.: Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2016
Opis fiz.: S. 71-88, il., wykr.
Seria: Funeralia Lednickie ; 18
ISBN: 978-83-65085-01-6
ISBN: 978-83-61845-22-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

62/206

Autor: Brzostowicz Michał, Goslar Tomasz, Krąpiec Marek, Makohonienko Mirosław, Makowiecki Daniel, Stępnik Tomasz, Strzelczyk Joanna
Tytuł: Materiały źródłowe.
Tytuł wydawn. zbior.: Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. wielkopolskie : wyniki badań archeologicznych / pod red. Michała Brzostowicza.
Opis wydawn.: Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2016
Opis fiz.: S. 92-126, tab.
Seria: Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses
ISBN: 978-83-60109-52-6
ISSN: 0208-4988
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

63/206

Autor: Makowiecki Daniel, Ptaszyk Jerzy, Stępnik Tomasz, Strzelczyk Joanna
Tytuł: Elementy gospodarki.
Tytuł wydawn. zbior.: Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. wielkopolskie : wyniki badań archeologicznych / pod red. Michała Brzostowicza.
Opis wydawn.: Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2016
Opis fiz.: S. 49-63
Seria: Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses
ISBN: 978-83-60109-52-6
ISSN: 0208-4988
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

64/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Rezul'taty analiza ihtiologičeskogo materiala.
Tytuł wydawn. zbior.: Kvartal 55 s pâtiapsidnym hramom (IV/III v. do n.è. - XIV v. n.è.) v Hersonese Tavričeskom = The quarter 55 with a five-apse church (4th/3th century BC - 14th century AD) in Tauric Chersonesos. T. 3: Povsednevnaâ žizn' / Andžej B. Bernacki, Elena U. Klenina ; pri učasti N. A. Alekseenko [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016
Opis fiz.: S. 299-301, tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-63047-80-1
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK

65/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Gospodarka zwierzętami u ludności kultury pucharów lejkowatych w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek.
Tytuł wydawn. zbior.: Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. T. 3: Środkowy i późny neolit, kultura pucharów lejkowatych = The Neolithic and Early Bronze Age in the Brześć Kujawski and Osłonki Region. Vol. 3: Middle and Late Neolithic, the funnel beaker culture / Ryszard Grygiel.
Opis wydawn.: Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskieg : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2016
Opis fiz.: S. 771-841, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-932039-6-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

66/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Zwierzęce szczątki kostne.
Tytuł wydawn. zbior.: Osadnictwo społeczności neolitycznych na stanowisku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie = Settlement of neolithic communities at site Janowice 2, Kujawy-Pomerania Province / red. nauk. Marzena Szmyt.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016
Opis fiz.: S. 345-356, il., tab., wykr.
ISBN: 978-83-232-3138-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

67/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Wyniki badań archeozoologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Osadnictwo wielokulturowe w Napachaniu, stan. 59, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielkopolskie : wyniki badań archeologicznych = Multicultural settlement at Napachanie, site 59, Rokietnica commune, Poznań district, Greater Poland province : the results of archaeological research / pod red. Andrzeja Krzyszowskiego i Piotra Pawlaka.
Opis wydawn.: Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2016
Opis fiz.: S. 295-297, tab.
Seria: Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses ; 18
ISBN: 978-83-60109-53-3
ISSN: 0208-4988
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

68/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Zwierzęta średniowiecznego i nowożytnego Poznania i jego okolic : podstawy archeozoologiczne.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016
Opis fiz.: 291 s., il., tab., wykr.
Seria: Ekologia Historyczna Poznania ; t. 3
ISBN: 978-83-7986-090-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

69/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Wyniki badań zwierzęcych szczątków kostnych ze stanowiska numer 4.
Tytuł wydawn. zbior.: Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie / red. nauk. Jadwiga Lewandowska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fiz.: S. 414-417, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-8019-624-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

70/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Wyniki badań zwierzęcych szczątków kostnych z tzw. grodziska pierścieniowatego i tzw. grodziska stożkowatego.
Tytuł wydawn. zbior.: Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie / red. nauk. Jadwiga Lewandowska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fiz.: S. 181-227, il., tab., wykr. ; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-8019-624-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

71/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Wyniki badań zwierzęcych szczątków kostnych ze stanowiska numer 3.
Tytuł wydawn. zbior.: Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie / red. nauk. Jadwiga Lewandowska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fiz.: S. 269-274, il., tab.; streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-8019-624-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

72/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Wyniki badań zwierzęcych szczątków kostnych z miejscowości Szczepidło, stan. 17, gm. Krzymów, woj. wielkopolskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Szczepidło : osada metalurgów kultury mogiłowej nad Wartą = Szczepidło : tumulus culture metallurgitsts' settlement on the Warta river / Przemysław Makarowicz.
Opis wydawn.: Poznań : Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016
Opis fiz.: S. 491-501, il., tab.
Seria: Archaeologia Bimaris. Monografie ; t. 9
ISBN: 978-83-946591-1-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

73/206

Autor: Gruszka Bartłomiej, Forysiak Jacek, Gunia Piotr, Łuczak Anna, Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel, Michalak Arkadiusz, Milecka Krystyna, Sawicka Joanna, Sikorski Andrzej, Twardy Juliusz
Tytuł: Grodzisko w Połupinie, stan. 2 w świetle analiz archeologicznych i przyrodniczych : podsumowanie i postulaty badawcze.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2 : nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych / pod red. Bartłomieja Gruszki.
Opis wydawn.: Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2016
Opis fiz.: S. 325-332, il.
Seria: Monografie Wczesnośredniowieczne ; t. 2
ISBN: 978-83-940985-3-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

74/206

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel
Tytuł: Badania archeozoologiczne szczątków kostnych z miejscowości Połupin, stan. 2, woj. lubuskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2 : nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych / pod red. Bartłomieja Gruszki.
Opis wydawn.: Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2016
Opis fiz.: S. 101-107, tab., wykr.
Seria: Monografie Wczesnośredniowieczne ; t. 2
ISBN: 978-83-940985-3-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

75/206

Autor: Makowiecki Daniel, Małecka-Kukawka Jolanta, Chudziak Wojciech, Sosnowska Alina
Tytuł: Instytut Archeologii.
Tytuł wydawn. zbior.: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : działalność badawcza, dydaktyka, perspektywy rozwoju / oprac. i red. Wanda A. Ciszewska, Dorota Degen, Wiesław Sieradzan.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 51-69
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3477-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

76/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Wyniki badań archeozoologicznych z Zespołu Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku.
Tytuł wydawn. zbior.: Zespół Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku : studium archeologiczne / pod red. Aleksandry Pudło.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2016
Opis fiz.: S. 249-262, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-61077-77-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

77/206

Autor: Wiejacka Martyna, Makowiecki Daniel
Tytuł: L'histoire de l'oie et la consommation de viande d'oie à la lumière des recherches archéo-zoologiques.
Czasopismo: Ann. Cent. Sci. Pol. Sci. Paris, Vol. 18
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 189-205, wykr.; streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Annales / Centre Scientifique de l'Académie Polonaise des Sciences à Paris
ISSN: 1641-8697
Język: FRE
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

78/206

Autor: Zabilska-Kunek Mirosława, Makowiecki Daniel, Kabaciński Jacek
Tytuł: Mesolithic fishery in the Polish Lowland : fish remains from the Site 7 at Krzyż Wielkopolski, Poland.
Czasopismo: Environ. Archaeol., Vol. 21 no. 4
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 317-324, il., tab., wykr.
Uwaga: [DOI: 2015]
Pełny tytuł czasop.: Environmental Archaeology
ISSN: 1461-4103 ; eISSN: 1749-6314
DOI: 10.1179/1749631415Y.0000000015
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.288
Punktacja: 25.000

79/206

Autor: Krajcarz Magdalena, Makowiecki Daniel, Krajcarz Maciej T., Masłowska Agata, Baca Mateusz, Panagiotopoulou Hanna, Romańska Adriana, Bednarczyk Józef, Gręzak Anna, Sudoł Magdalena
Tytuł: On the trail of the oldest domestic cat in Poland : an insight from morphometry, ancient DNA and radiocarbon dating.
Czasopismo: Int. J. Osteoarchaeol., Vol. 26
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 912-919, il., tab., wykr.
Uwaga: [DOI 2015]
Pełny tytuł czasop.: International Journal of Osteoarchaeology
ISSN: 1047-482X ; eISSN: 1099-1212
DOI: 10.1002/oa.2471
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.038
Punktacja: 30.000

80/206

Autor: Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin, Siemianowska Ewelina, Bojarski Jacek, Kowalewska Barbara, Szczepanik Paweł, Abramów Joanna, Bienias Dorota, Makowiecki Daniel
Tytuł: Domniemana karczma z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim.
Tytuł równoległy: The supposed inn from early medieval settlement complex in Kałdus on Pomerania Vistula.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 64
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 133-172, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
ISSN: 0079-7138
DOI: 10.23858/PA64.2016.006
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

81/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Animal husbandry and natural environment of the multicultural settlement at Bruszczewo, site 5 : a study of faunal remains recovered in 1995-2008.
Tytuł wydawn. zbior.: Bruszczewo IV : natural resources and economic activities of the Bronze Age people / eds.: Janusz Czebreszuk [et al.].
Opis wydawn.: Bonn ; Poznań : Dr. Rudolf Habelt GmbH : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015
Opis fiz.: S. 53-187, il., tab., wykr.
Seria: Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa ; 14
ISBN: 978-3-7749-3956-1
ISBN: 978-83-232-2801-1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

82/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Die archäozoologischen Untersuchungen zu Czarnówko, Kr. Lębork, Fpl. 5 : (Grabungen 2008-2015).
Tytuł wydawn. zbior.: Czarnówko, Fpl. 5 Vor- und frühgeschichtliche Gräberfelder in Pommern. Tl. 1 / hrsg. von Jacek Andrzejowski.
Opis wydawn.: Lębork ; Warszawa : Muzeum w Lęborku : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2015
Opis fiz.: S. 137-142, il., tab.
Seria: Monumenta Archaeologica Barbarica ; t. 19/1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
ISBN: 978-83-929977-1-9
ISBN: 978-83-943543-2-9
ISSN: 1426-3998
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

83/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Wyniki badań archeozoologicznych z Czarnówka, pow. lęborski, stan. 5 : (materiały z lat 2008-2015).
Tytuł wydawn. zbior.: Czarnówko, stan. 5 : cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu. Cz. 1 / pod red. Jacka Andrzejowskiego.
Opis wydawn.: Lębork ; Warszawa : Muzeum w Lęborku : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2015
Opis fiz.: S. 139-144, il., tab.
Seria: Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina ; t. 5
ISBN: 978-83-929977-8-8
ISBN: 978-83-943543-3-6
ISSN: 1644-8774
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

84/206

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel
Tytuł: Wyniki badań archeozoologicznych z Twierdzy Wisłoujście
Tytuł równoległy: Analysis of archaeozoological remains from Wisłoujście Fortress.
Tytuł wydawn. zbior.: Gdańsk, Twierdza Wisłoujście : badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013-2014 = Wisłoujście Fortress, Gdańsk : archaeological and architectural investigations, 2013-2014 / [red. Joanna Dąbal, Katarzyna Krawczyk, Tadeusz Widerski].
Opis wydawn.: Gdańsk : Instytut Archeologii i Etnologii. Uniwersytet Gdański : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2015
Opis fiz.: S. 407-425, il., tab., wykr.; streszcz. ang., pol.
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-61077-41-1
Język: ENG, POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

85/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Wyniki analiz archeozoologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Linowo, stanowisko 6 : birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej : z materiałami innych kultur pradziejowych i z wczesnego średniowiecza oraz analizami specjalistycznymi / Małgorzata Kurzyńska [et al. ; red. Jacek Gackowski].
Opis wydawn.: Grudziądz ; Toruń : Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : Muzeum Okręgowe, 2015
Opis fiz.: S. 153-158, il., tab.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-88076-37-4
ISBN: 978-83-60324-69-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

86/206

Autor: Pluskowski Aleksander, Brown Alexander, Banerjea Rowena, Shillito Lisa-Marie, Makowiecki Daniel, Seetah Krish, Jarzebowski Marc, Kļavinš Kaspars, Kreem Juhan
Tytuł: The ecology of crusading : the environmental impact of conquest, colonisation and religious conversion in the Medieval Eastern Baltic.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały do archeologii Warmii i Mazur. T. 1 / pod red. Sławomira Wadyla, Macieja Karczewskiego, Mirosława Hoffmanna
Opis wydawn.: Warszawa ; Białystok : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego : Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, 2015
Opis fiz.: S. 167-174, il.; streszcz. pol.
ISBN: 978-83-87881-36-8
ISBN: 978-83-61376-50-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

87/206

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel
Tytuł: Gospodarka zwierzętami w czasach rozwoju grodu i zamku w Międzyrzeczu na podstawie badań archeozoologicznych średniowiecznych szczątków ze stan. 1.
Tytuł wydawn. zbior.: Międzyrzecz : gród i zamek w wiekach IX-XIV : wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954-1961 / red. Stanisław Kurnatowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2015
Opis fiz.: S. 393-409, tab., wykr.
Seria: Origines Polonorum ; t. 8
ISBN: 978-83-63760-49-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

88/206

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel
Tytuł: Identyfikacja zoologiczna przedmiotów z kości i poroża odkrytych w Międzyrzeczu w warstwach grodziska (stan. 1) i podgrodzia (stan. 1a).
Tytuł wydawn. zbior.: Międzyrzecz : gród i zamek w wiekach IX-XIV : wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954-1961 / red. Stanisław Kurnatowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2015
Opis fiz.: S. 409-421, tab.
Seria: Origines Polonorum ; t. 8
ISBN: 978-83-63760-49-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

89/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Badania archeozoologiczne szczątków kostnych z miejscowości Chłopice, stanowisko 16.
Tytuł wydawn. zbior.: Osada wielokulturowa ze stanowiska 16 w Chłopicach, woj. podkarpackie / Sylwia Jędrzejewska, Magdalena Wilk.
Opis wydawn.: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Zimowit, 2015
Opis fiz.: S. 227-253, 454-457, il., tab., wykr.
Seria: Via Archaeologica Ressoviensia ; t. 7
ISBN: 978-83-7667-205-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

90/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Faunal remains : remarks on the animal economy and local environment.
Tytuł równoległy: Szczątki zwierzęce : uwagi o gospodarowaniu zwierzętami i lokalnym środowisku przyrodniczym.
Tytuł wydawn. zbior.: Pliszczyn, stanowisko 9 : eneolityczny kompleks osadniczy na Lubelszczyźnie = Pliszczyn, site 9 : eneolithic settlement complex in the Lublin region / red. Tomasz Jacek Chmielewski, Edmund Mitrus.
Opis wydawn.: Pękowice ; Wrocław : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2015
Opis fiz.: S. 189-201, il., tab., wykr.
Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne ; 5
Uwaga: Tekst ang. i pol.
ISBN: 978-83-940949-1-1
ISSN: 2084-0071
Język: ENG, POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

91/206

Autor: Chmielewski Tomasz Jacek, Kołodyńska-Gawrysiak Renata, Makowiecki Daniel, Sady Agata, Kozak-Zychman Wanda
Tytuł: Settlement and burial complex in Pliszczyn : conclusions.
Tytuł równoległy: Założenie osadniczo-funeralne w Pliszczynie : podsumowanie.
Tytuł wydawn. zbior.: Pliszczyn, stanowisko 9 : eneolityczny kompleks osadniczy na Lubelszczyźnie = Pliszczyn, site 9 : eneolithic settlement complex in the Lublin region / red. Tomasz Jacek Chmielewski, Edmund Mitrus.
Opis wydawn.: Pękowice ; Wrocław : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2015
Opis fiz.: S. 225-234, il.
Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne ; 5
Uwaga: Tekst ang. i pol.
ISBN: 978-83-940949-1-1
ISSN: 2084-0071
Język: ENG, POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

92/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Szkielet konia odkryty w Pruszczu Gdańskim na stanowisku 5.
Tytuł wydawn. zbior.: Pruszcz Gdański, stanowisko 5 : cmentarzysko z późnego okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów / Mirosław Pietrzak, Lidia Cymek, Franciszek Rożnowski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2015
Opis fiz.: S. 115-117, 184, il., tab.
ISBN: 978-83-85824-66-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

93/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Historia śledzia w wykopaliskach zapisana.
Tytuł wydawn. zbior.: Śledź a sprawa polska : materiały z konferencji, Kołobrzeg, 12 września 2014 r. / pod red. Andrzeja Chludzińskiego.
Opis wydawn.: Pruszcz Gdański : Wydawnictwo Jasne, 2015
Opis fiz.: S. 9-32, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-61508-82-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

94/206

Autor: Zabilska-Kunek Mirosława, Makowiecki Daniel, Robson Harry K.
Tytuł: New archaeoichthyological data from the settlement at Dąbki.
Tytuł wydawn. zbior.: The Dąbki Site in Pomerania and the Neolithisation of the North European Lowlands (c. 5000-3000 calBC) / eds. Jacek Kabaciński [et al.].
Opis wydawn.: Rahden/Westf. : Verlag Marie Leidorf, 2015
Opis fiz.: S. 87-112, il., tab., wykr.; streszcz. niem.
Seria: Archäologie und Geschichte im Ostseeraum ; 8
ISBN: 978-3-89646-468-2
ISSN: 1863-0855
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

95/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Fauna wczesnośredniowieczna i jej znaczenie u ludności zespołu osadniczego w Węgrach.
Tytuł wydawn. zbior.: Węgry : zespół osadniczy na pograniczu pomorsko-pruskim w XI-XII w. / Mieczysław Haftka, Sławomir Wadyl.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2015
Opis fiz.: S. 236-255, tab., wykr.
ISBN: 978-83-60518-78-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

96/206

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel
Tytuł: Badania archeozoologiczne szczątków kostnych z miejscowości Zamiechów, stan. 18, pow. jarosławski.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamiechów, stan. 18 - wielokulturowe stanowisko na Przedgórzu Rzeszowskim / Sylwester Czopek, Jarosław Bronowicki, Joanna Podgórska-Czopek.
Opis wydawn.: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Zimowit, 2015
Opis fiz.: S. 249-258, il., tab.
Seria: Via Archaeologica Ressoviensia ; t. 8
ISBN: 978-83-7667-208-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

97/206

Autor: Sawicki Zbigniew, Pluskowski Aleksander, Brown Alexander, Badura Monika, Makowiecki Daniel, Shillito Lisa-Marie, Zabilska-Kunek Mirosława, Seetah Krish
Tytuł: Survival at the frontier of holy war : political, expansion, crusading, environmental exploitation and the medieval colonizing settlement at Biała Góra, North Poland.
Czasopismo: Eur. J. Archaeol., Vol. 18 no. 2
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 282-311, il.; streszcz. fr., niem.
Uwaga: [DOI: 2014]
Pełny tytuł czasop.: European Journal of Archaeology
ISSN: 1461-9571 ; eISSN: 1741-2722
DOI: 10.1179/1461957114Y.0000000071
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

98/206

Autor: Rembisz-Lubiejewska Anna, Kozłowski Tomasz, Drozd-Lipińska Alicja, Makowiecki Daniel
Tytuł: Grób skrzynkowy ludności kultury pomorskiej w Grzybnie (stan. 40), gm. Unisław, woj. kujawsko-pomorskie.
Czasopismo: Pom. Antiq., T. 24
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 253-282, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pomorania Antiqua
ISSN: 0556-0691
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

99/206

Autor: Osipowicz Grzegorz, Bokiniec Andrzej Z., Kurzyk Krzysztof, Makowiecki Daniel, Bienias Dorota, Górzyński Tomasz, Jankowski Michał, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Kępa Małgorzata, Kozłowska Anna, Kozłowski Tomasz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Płoszaj Tomasz, Pomianowska Halina, Reitsema Laurie J., Rumiński Jan Krzysztof, Stępańczak Beata, Szostek Krzysztof, Weckwerth Piotr, Witas Henryk W.
Tytuł: Sepulchral-ritual place of the Globular Amphora Culture from the site 14 in Kowal in the light of the analysis of the obtained sources : a summary.
Tytuł równoległy: Miejsce sepulkralno-obrzędowe KAK ze stanowiska 14 w Kowalu w świetle wyników analizy pozyskanych źródeł : podsumowanie.
Tytuł wydawn. zbior.: Kowal 14 : sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture = Kowal 14 : miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych / red. nauk. Grzegorz Osipowicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 251-266, il.
Uwaga: Tekst ang. i pol.
ISBN: 978-83-231-3328-5
Język: ENG, POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

100/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena, Osipowicz Grzegorz
Tytuł: Animal deposits.
Tytuł równoległy: Depozyty zwierzęce.
Tytuł wydawn. zbior.: Kowal 14 : sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture = Kowal 14 : miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych / red. nauk. Grzegorz Osipowicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 208-232, il., tab.
Uwaga: Tekst ang. i pol.
ISBN: 978-83-231-3328-5
Język: ENG, POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

101/206

Autor: Osipowicz Grzegorz, Pomianowska Halina, Makowiecki Daniel
Tytuł: Artefacts made flint, stone, bones, antlers and animal teeth.
Tytuł równoległy: Wytwory krzemienne, kamienne, z kości, poroża i zębów zwierzęcych.
Tytuł wydawn. zbior.: Kowal 14 : sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture = Kowal 14 : miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych / red. nauk. Grzegorz Osipowicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 91-117, il., tab.
Uwaga: Tekst ang. i pol.
ISBN: 978-83-231-3328-5
Język: ENG, POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

102/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena, Szmyt Marzena
Tytuł: Zwierzęce szczątki kostne oraz wyroby z kości.
Tytuł wydawn. zbior.: Opatowice - Wzgórze Prokopiaka. T. 4. / Aleksander Kośko, Marzena Szmyt ; przy współudz. Janusza Czebreszuka [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014
Opis fiz.: S. 427-447, il., tab., wykr.
Seria: Studia i Materiały do Badań nad Późnym Neolitem Wysoczyzny Kujawskiej
ISBN: 978-83-232-2784-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

103/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Studia archeozoologiczne nad znaczeniem wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej fauny łęczyckiego grodu.
Tytuł wydawn. zbior.: Początki Łęczycy. T. 1: Archeologia środowiskowa średniowiecznej Łęczycy : przyroda, gospodarka, społeczeństwo = The beginnings of Łęczyca : environmental archaeology of medieval Łęczyca : nature, economy, society / pod red. Ryszarda Grygiela i Tomasza Jurka.
Opis wydawn.: Łódź : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2014
Opis fiz.: S. 261-437, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-61293-16-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

104/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Faunal remains.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 311-366, il., tab., wykr.
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

105/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena, Wiejacka Martyna, Wiejacki Jan
Tytuł: Zbiory faunistyczne z osady w miejscowości Zawada, stan. 1, a gospodarka zwierzętami i środowisko przyrodnicze na pograniczu Dolnego Śląska, Wielkopolski i Łużyc w IX-XIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra : studia interdyscyplinarne / pod red. Bartłomieja Gruszki.
Opis wydawn.: Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2014
Opis fiz.: S. 197-229, il., tab., wykr.
ISBN: 978-83-932546-0-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

106/206

Autor: Gruszka Bartłomiej, Gunia Piotr, Lisowska Ewa, Łuczak Anna, Makowiecki Daniel, Michalak Arkadiusz, Milecka Krystyna, Sikorski Andrzej
Tytuł: Podstawy gospodarki mieszkańców osady w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra, na podstawie analiz archeoprzyrodniczych.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra : studia interdyscyplinarne / pod red. Bartłomieja Gruszki.
Opis wydawn.: Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2014
Opis fiz.: S. 279-287
ISBN: 978-83-932546-0-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

107/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Zwierzęce szczątki kostne z podwodnych badań archeologicznych mostu "poznańskiego" w Rybitwach, stanowisko 3a.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. T. 2: Mosty traktu poznańskiego : (wyniki archeologicznych badań podwodnych prowadzonych w latach 1986-2003) / red. Andrzej Kola i Gerard Wilke.
Opis wydawn.: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2014
Opis fiz.: S. 263-270, tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-242-2665-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

108/206

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel, Bienias Dorota
Tytuł: Analiza źródeł przyrodniczych.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops' castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / red. nauk. Marcin Wiewióra.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 177-205, il., tab., wykr.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3313-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

109/206

Autor: Pluskowski Aleksander, Sawicki Zbigniew, Shillito Lisa-Marie, Badura Monika, Makowiecki Daniel, Zabilska-Kunek Mirosława, Seetah Krish, Brown Alexander
Tytuł: Biała Góra : the forgotten colony in the medieval Pomeranian-Prussian borderlands.
Czasopismo: Antiquity, Vol. 88 no. 341
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 863-882, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Antiquity
ISSN: 0003-598X ; eISSN: 1745-1744
DOI: 10.1017/S0003598X00050742
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.717
Punktacja: 35.000

110/206

Autor: Makowiecki Daniel, Tomek Teresa, Bocheński Zbigniew M.
Tytuł: Birds in Early Medieval Greater Poland : consumption and hawking.
Czasopismo: Int. J. Osteoarchaeol., Vol. 24
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 358-364, il., tab., wykr.
Uwaga: [DOI 2013]
Pełny tytuł czasop.: International Journal of Osteoarchaeology
ISSN: 1047-482X ; eISSN: 1099-1212
DOI: 10.1016/j.ijms.2014.01.010
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.296
Punktacja: 30.000

111/206

Autor: Popović Danijela, Panagiotopoulou Hanna, Baca Mateusz, Stefaniak Krzysztof, Mackiewicz Paweł, Makowiecki Daniel, King Tim L., Gruchota Jakub, Węgleński Piotr, Stankovic Anna
Tytuł: The history of sturgeon in the Baltic Sea.
Czasopismo: J. Biogeogr., Vol. 41 no. 8
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 1590-1602, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Journal of Biogeography
ISSN: 0305-0270 ; eISSN: 1365-2699
DOI: 10.1111/jbi.12307
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.590
Punktacja: 40.000

112/206

Autor: Horn Susanne, Prost Stefan, Stiller Mathias, Makowiecki Daniel, Kuznetsova Tatiana, Benecke Norbert, Pucher Erich, Hufthammer Anne Karin, Schouwenburg Charles, Shapiro Beth, Hofreiter Michael
Tytuł: Ancient mitochondrial DNA and the genetic history of Eurasian beaver (Castor fiber) in Europe.
Czasopismo: Mol. Ecol., Vol. 23 no. 7
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 1717-1729, il.
Pełny tytuł czasop.: Molecular Ecology
ISSN: 0962-1083 ; eISSN: 1365-294X
DOI: 10.1111/mec.12691
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 6.494
Punktacja: 40.000

113/206

Autor: Osipowicz Grzegorz, Bokiniec Andrzej Z., Kurzyk Krzysztof, Makowiecki Daniel, Bienias Dorota, Górzyński Tomasz, Jankowski Michał, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Kępa Małgorzata, Kozłowska Anna, Kozłowski Tomasz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Płoszaj Tomasz, Reitsema Laurie J., Stepańczak Beata, Szostek Krzysztof, Weckwerth Piotr, Witas Henryk W.
Tytuł: The late Neolithic sepulchral and ritual place of site 14 in Kowal (Kuyavia, Central Poland).
Czasopismo: Praehist. Z., Vol. 89 no. 2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 261-279, il., tab.; streszcz. fr.
Pełny tytuł czasop.: Praehistorische Zeitschrift
ISSN: 0079-4848 ; eISSN: 1613-0804
DOI: 10.1515/pz-2014-0018
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.278
Punktacja: 15.000

114/206

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel
Tytuł: Wynik badań archeozoologicznych pozostałości zwierzęcych z badań wykopaliskowych w Stargardzie - Osetnie, stanowisko 1.
Czasopismo: Stargardia, T. 9
Opis wydawn.: 2014 [2015]
Opis fiz.: S. 21-56, il., tab., wykr.; streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Stargardia
ISSN: 1641-7747
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

115/206

Autor: Osipowicz Grzegorz, Jankowski Michał, Makowiecki Daniel, Weckwerth Piotr
Tytuł: Obozowiska mezolityczne ze stanowiska Ludowice 6, powiat wąbrzeski, siedlisko zachodnie.
Tytuł równoległy: Mesolithic camps at Ludowice 6, Wąbrzeźno county, western habitation.
Czasopismo: Wiad. Archeol., T. 65
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 149-195, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Archeologiczne
ISSN: 0043-5082
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

116/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Wyniki badań zwierzęcych szczątków kostnych z okolic zespołu pomieszczeń pomocniczych bazyliki biskupiej w Novae (Bułgaria).
Tytuł wydawn. zbior.: Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w. : historia, architektura, życie codzienne. T. 2: Życie codzienne / Andrzej B. Biernacki, Elena Ju. Klenina, Evgenija Genčeva.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2013
Opis fiz.: S. 295-305, tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Novae / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; 4
ISBN: 978-83-7177-994-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

117/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: A zoological approach to bone and antler artefacts.
Tytuł równoległy: Wytwory z poroża i kości w ujęciu zoologicznym.
Tytuł wydawn. zbior.: Przedmioty z poroża i kości z Janowa Pomorskiego = Antler and bone objects from Janów Pomorski / Eugeniusz Cnotliwy.
Opis wydawn.: Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2013
Opis fiz.: S. 183-220, il., tab., wykr.
Seria: Studia nad Truso ; t. 2
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-919291-2-4
Język: ENG, POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

118/206

Autor: Bogucki Mateusz, Jagodziński Marek Franciszek, Makowiecki Daniel
Tytuł: Katalog przedmiotów z poroża i kości z Janowa Pomorskiego.
Tytuł równoległy: Catalogue of antler and bone objects from Janów Pomorski.
Tytuł wydawn. zbior.: Przedmioty z poroża i kości z Janowa Pomorskiego = Antler and bone objects from Janów Pomorski / Eugeniusz Cnotliwy.
Opis wydawn.: Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2013
Opis fiz.: S. 221-259, tab.
Seria: Studia nad Truso ; t. 2
ISBN: 978-83-919291-2-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

119/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Identyfikacja szczątków zwierzęcych z grobów ludzkich z cmentarzyska z młodszego okresu wpływów rzymskich w miejscowości Węgrowo, gm. Grudziądz, stan. 11
Tytuł wydawn. zbior.: Węgrowo, stan. 11 : cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na ziemi chełmińskiej / Małgorzata Kurzyńska ; z analizami specjalistycznymi Tomasza Kozłowskiego [et al.].
Opis wydawn.: Grudziądz : Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, 2013
Opis fiz.: S. 121-127, il., tab.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-88076-31-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

120/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Ocena archeozoologiczna pozostałości kostnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Zakrzewska osada cmentarzyska kultury pomorskiej i wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim / Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś.
Opis wydawn.: Bydgoszcz ; Pękowice : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 2013
Opis fiz.: S. 105-116, il., tab.
Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne ; t. 2
ISBN: 978-83-63572-28-0
ISBN: 978-83-931345-7-1
ISSN: 2084-0071
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

121/206

Autor: Seetah Krish, Pluskowski Aleksander, Makowiecki Daniel, Daugnora Linas
Tytuł: New technology or adaptation at the frontier? Butchery as a signifier of cultural transitions in the medieval Eastern Baltic.
Czasopismo: Archaeol. Balt., T. 20
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 59-76, il., tab., wykr.; streszcz. lit.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Baltica
ISSN: 1392-5520
DOI: 10.15181/ab.v20i0.807
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

122/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: The character of animal exploitation and the environment at the Polish/Prussian frontier in the medieval period : a case study.
Czasopismo: Archaeol. Balt., T. 20
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 91-116, il., tab., wykr.; streszcz. lit.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Baltica
ISSN: 1392-5520
DOI: 10.15181/ab.v20i0.810
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

123/206

Autor: Reitsema Laurie J., Kozłowski Tomasz, Makowiecki Daniel
Tytuł: Human-environment interactions in medieval Poland : a perspective from the analysis of faunal stable isotope ratios.
Czasopismo: J. Archaeol. Sci., Vol. 40 no. 10
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 3636-3646, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Journal of Archaeological Science
ISSN: 0305-4403 ; eISSN: 1095-9238
DOI: 10.1016/j.jas.2013.04.015
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.139
Punktacja: 35.000

124/206

Autor: Kuna Martin, Hajnalová Mária, Kovačiková Lenka, Lisá Lenka, Novák Jan, Bureš Michal, Cílek Václav, Hošek Jiří, Kočár Petr, Majer Antonín, Makowiecki Daniel, Cummings Linda Scott, Sůvová Zdenka, Světlík Ivo, Vandenberghe Dimitri, Van Nieuland Jasper, Yost Chad L., Zabilska-Kunek Mirosława
Tytuł: Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů.
Tytuł równoległy: The Early Medieval site at Roztoky : the evidence of ecofacts.
Czasopismo: Památ. Archeol., Vol. 104
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 59-147, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Památky Archeologické
ISSN: 0031-0506
Język: CZE
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

125/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Badania archeozoologiczne szczątków kostnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania zachodniej części kwartału V : praca zbiorowa / pod red. Karola Kwiatkowskiego.
Opis wydawn.: Stargard : Muzeum w Stargardzie, 2012
Opis fiz.: S. 259-280, il., tab., wykr.; streszcz. niem.
Seria: Archeologia Stargardu ; T. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

126/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Badania archeoichtiologiczne szczątków ze stanowiska Janów Pomorski 1.
Tytuł wydawn. zbior.: Janów Pomorski, stan. 1 : wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008 = Janów Pomorski, site 1 : archaeological rescue excavations in 2007-2008 / red. Mateusz Bogucki, Beata Jurkiewicz.
Opis wydawn.: Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2012
Opis fiz.: S. 313-335, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Studia nad Truso ; T. 1/3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

127/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Wyniki badań archeozoologicznych ze stanowiska Janów Pomorski 1.
Tytuł wydawn. zbior.: Janów Pomorski, stan. 1 : wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008 = Janów Pomorski, site 1 : archaeological rescue excavations in 2007-2008 / red. Mateusz Bogucki, Beata Jurkiewicz.
Opis wydawn.: Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2012
Opis fiz.: S. 275-312, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Studia nad Truso ; t. 1/3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

128/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Wyniki badań zwierzęcych szczątków kostnych z miejscowości Nowiniec, stan. 2, gm. Lubusko, woj. lubuskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Nowiniec, stan. 2 : wczesnośredniowieczny gród na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych / pod red. Bartłomieja Gruszki.
Opis wydawn.: Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2012
Opis fiz.: S. 127-153, il., tab., wykr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

129/206

Autor: Makowiecki Daniel, Marciniak Arkadiusz
Tytuł: Człowiek i świat zwierząt.
Tytuł wydawn. zbior.: Przeszłość społeczna : próba konceptualizacji / red. Stanisław Tabaczyński [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2012
Opis fiz.: S. 1039-1061, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

130/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Fish remains.
Tytuł wydawn. zbior.: Tell el-Farkha. 1: Excavations 1998-2011 / edited by M. Chłodnicki, K. M. Ciałowicz, A. Mączyńska.
Opis wydawn.: Poznań ; Kraków : Poznań Archaeological Museum : Institute of Archaeology, Jagiellonian University, 2012
Opis fiz.: S. 425-430, il., tab., wykr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

131/206

Autor: Makowiecki Daniel, Czyżewski Łukasz A.
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia. T. 32 / red. nauk. Daniel Makowiecki ; red. prowadzący Łukasz A. Czyżewski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 364 s., il., tab., wykr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

132/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Wyniki badań archeozoologicznych szczątków kostnych z wykopalisk w Gnieźnie, stanowisko 22.
Tytuł wydawn. zbior.: Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego ośrodka osadniczego / pod red. nauk. Michała Kara.
Opis wydawn.: Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2012
Opis fiz.: S. 153-252, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

133/206

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel, Zabilska Mirosława
Tytuł: Analiza źródeł przyrodniczych : badania archeozoologiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii, 2012
Opis fiz.: S. 302-351, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

134/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Dane archeozoologiczne z miejscowości Bocień (stanowisko 5) do poznania gospodarki ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 32
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 161-192, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

135/206

Autor: Reitsema Laurie J., Kozłowski Tomasz, Makowiecki Daniel
Tytuł: Medieval Polish diet in a world of flux.
Czasopismo: Am. J. Phys. Anthropol., Vol. 147 no. S54
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 247
Uwaga: Supplement : Program of the 81th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists
Pełny tytuł czasop.: American Journal of Physical Anthropology
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

136/206

Autor: Gautier Achilles, Makowiecki Daniel, Paner Henryk, Van Neer Wim
Tytuł: Palaeolithic big game hunting at HP766 in Wadi Umm Rahau, Northern Suden.
Czasopismo: J. Afr. Archaeol., Vol. 10 no. 2
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 165-174, il., tab.; streszcz. fr.
Pełny tytuł czasop.: Journal of African Archaeology
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

137/206

Autor: Rola Jarosław, Makowiecki Daniel
Tytuł: Depozyty akwatyczne wydobyte z dna jeziora Płotki koło Piły.
Czasopismo: Wielkop. Spraw. Archeol., T. 13
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 45-51, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

138/206

Autor: Makohonienko Mirosław, Makowiecki Daniel, Koszałka Joanna, Kara Michał
Tytuł: Ekologia historyczna miast : uwarunkowania środowiskowe i podstawy gospodarcze wczesnomiejskiego zespołu osadniczego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Georóżnorodność rzeźby Wielkopolski / red. Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011
Opis fiz.: S. 26-31, il.; streszcz. ang.
Seria: Landform Analysis ; Vol. 16 (2011)
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

139/206

Autor: Makohonienko Mirosław, Makowiecki Daniel
Tytuł: Rozwój krajobrazu kulturowego w otoczeniu jeziora Lednickiego na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Georóżnorodność rzeźby Wielkopolski / red. Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011
Opis fiz.: S. 32-38, il.; streszcz. ang.
Seria: Landform Analysis ; Vol. 16 (2011)
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

140/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Zwierzęce szczątki kostne z miejscowości Polesie, gm. Łyszkowice, woj. łódzkie, stan. 1.
Tytuł wydawn. zbior.: Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko 1, woj. łódzkie. T. 1: Tekst / Jacek Górski, Przemysław Makarowicz, Adam Wawrusiewicz ; z udziałem Zofii Balwierz [et al.].
Opis wydawn.: Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
Opis fiz.: S. 268-275, tab.; streszcz. ang.
Seria: Spatium Archaeologicum ; vol. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

141/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Wyniki identyfikacji archeozoologicznej pozostałości kostnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielokulturowa osada w Juszkowie-Rusocinie gm. Pruszcz Gdański woj.pomorskie, stan. 28 : archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 / pod red. Józefa Bednarczyka i Adriany Romańskiej.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011
Opis fiz.: S. 226-233, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Via Archaeologica Posnaniensis ; t. 3
Język: POL

142/206

Autor: Pluskowski Aleksander, Brown Alexander, Shillito Lisa-Marie, Makowiecki Daniel, Jarzebowski Marc, Kļavinš Kaspars, Kreem Juhan
Tytuł: The Ecology of Crusading project : new research on medieval Baltic landscapes.
Czasopismo: Antiquity, Vol. 85 no. 328
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 1-6, il.
Pełny tytuł czasop.: Antiquity
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.427
Punktacja: 25.000

143/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Wyniki badań archeozoologicznych ze wsi średniowiecznej, położonej w miejscowości Suchy Las, pow. poznański.
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 47
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 243-254, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

144/206

Autor: Barrett James, Orton David C., Johnstone Cluny, Harland Jennifer, Van Neer Wim, Ervynck Anton, Roberts Callum, Locker Alison, Amundsen Colin, Bødker Enghoff Inge, Hamilton-Dyer Sheila, Heinrich Dirk, Hufthammer Anne Karin, Jones Andrew K. G., Jonsson Leif, Makowiecki Daniel, Pope Peter, O'Connell Tamsin C., Roo Tessa de, Richards Michael
Tytuł: Interpreting the expansion of sea fishing in medieval Europe using stable isotope analysis of archaeological cod bones.
Czasopismo: J. Archaeol. Sci., Vol. 38 no. 7
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 1516-1524, il.
Pełny tytuł czasop.: Journal of Archaeological Science
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.914
Punktacja: 35.000

145/206

Autor: Orton David C., Makowiecki Daniel, Roo Tessa de, Johnstone Cluny, Harland Jennifer, Jonsson Leif, Heinrich Dirk, Bødker Enghoff Inge, Lougas Lembi, Van Neer Wim, Ervynck Anton, Hufthammer Anne Karin, Amundsen Colin, Jones Andrew K. G., Locker Alison, Hamilton-Dyer Sheila, Pope Peter, MacKenzie Brian R., Richards Michael, O'Connell Tamsin C., Barrett James H.
Tytuł: Stable isotope evidence for late medieval (14th-15th C) origins of the eastern Baltic cod (Gadus morhua) fishery.
Czasopismo: PLoS One, Vol. 6 no. 11
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 1-15, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: PLoS One
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.092
Punktacja: 40.000

146/206

Autor: Bielińska-Majewska Beata, Makowiecki Daniel
Tytuł: Narzędzia rogowe i kościane ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Czasopismo: Rocz. Muz. Okręg. Tor., T. 18
Opis wydawn.: 2009 [2011]
Opis fiz.: S. 91-108, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Muzeum Okręgowego w Toruniu
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

147/206

Autor: Makowiecki Daniel, Drejer Agata
Tytuł: Chronologische und chorologische Analyse der in Bruszczewo gefundenen Knochenreste aus den Jahren 1964-1968.
Tytuł równoległy: Analiza chronologiczna i przestrzenna zwierzęcych szczątków kostnych wydobytych w Bruszczewie w latach 1964-1968.
Tytuł wydawn. zbior.: Bruszczewo II : Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens. Bd. 1 = Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski. T. 1 / hrsg. von Johannes Müller [et al.].
Opis wydawn.: Bonn : Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2010
Opis fiz.: S. 288-314, il., tab.
Seria: Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa ; Bd. 6/1
Uwaga: Tekst równol. pol. i niem.
Język: GER, POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

148/206

Autor: Karczewski Maciej, Karczewska Małgorzata, Makohonienko Mirosław, Makowiecki Daniel, Smolska Ewa, Szwarczewski Piotr
Tytuł: Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. - VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna : V Sympozjum Archeologii Środowiskowej, VIII Warsztaty Terenowe, Białowieża, 22-24 września 2010 roku / red. Maciej Karczewski, Małgorzata Karczewska, Mirosław Makohonienko, Daniel Makowiecki, Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010
Opis fiz.: 192 s., il.
Seria: Środowisko i Kultura ; vol. 8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

149/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Wczesnośredniowieczna gospodarka zwierzętami i socjotopografia in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim : studium archeozoologiczne.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 322 s., il.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

150/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Charakterystyka zwierzęcych depozytów szkieletowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 159-165, il.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL

151/206

Autor: Wojtal Piotr, Makowiecki Daniel, Wertz Krzysztof, Wilczyński Jarosław, Miękina Barbara, Zabilska Mirosława
Tytuł: Wstępne wyniki badań zooarcheologicznych szczątków kostnych z wykopalisk prowadzonych na Rynku krakowskim w latach 2005-2007.
Czasopismo: Krzysztofory, T. 28 cz. 2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 137-150, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Krzysztofory
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

152/206

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel
Tytuł: Zwierzęce szczątki kostne z Wilanowa, stan. 12 (sezony 2006-2008).
Czasopismo: Slav. Antiq., T. 51
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 207-211, tab.
Uwaga: Aneks 3 do: Rytualne paleniska czy obiekty grobowe (?) z przełomu okresu "późnorzymskiego" i wczesnych faz wczesnego średniowiecza w Wilanowie (stan. 12), gmina Kamieniec, w woj. wielkopolskim / Andrzej Krzyszowski. S. 165-225
Pełny tytuł czasop.: Slavia Antiqua
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

153/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Animals in the landscape of the medieval countryside and urban agglomerations of the Baltic Sea countries.
Tytuł wydawn. zbior.: Città e campagna nei secoli altomedievali, Spoleto, 27 marzo - 1 aprile 2008. T. 1.
Opis wydawn.: Spoleto : Fondazione Centro Italiano di Studi Sull'Alto Medioevo, 2009
Opis fiz.: S. 427-444, XIII s. tabl., il., tab.
Seria: Settimane di Studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo ; 56
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

154/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: The archaeology and archaeoichthyology of fish and fishing at Tell el Farkha, Egypt : predynastic and early dynastic times.
Tytuł wydawn. zbior.: Fishes, culture, environment : through archaeoichthyology, ethnography & history : the 15th Meeting of the ICAZ Fish Remains Working Group (FRWG), September 3-9, 2009 in Poznań & Toruń, Poland / ed. by Daniel Makowiecki [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009
Opis fiz.: S. 135-140, il., tab.
Seria: Środowisko i Kultura ; vol. 7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

155/206

Autor: Barrett James, Johnstone Cluny, Harland Jennifer, Van Neer Wim, Ervynck Anton, Makowiecki Daniel, Heinrich Dirk, Hufthammer Anne Karin, Bodker Enghoff Inge, Amundsen Colin, Jones Andrew K. G., Locker Alison, Hamilton-Dyer Sheila, Jonsson Leif, Lougas Lembi, Richards Michael
Tytuł: The medieval origins of commercial Sea Fishing Project : a preliminary synthesis.
Tytuł wydawn. zbior.: Fishes, culture, environment : through archaeoichthyology, ethnography & history : the 15th Meeting of the ICAZ Fish Remains Working Group (FRWG), September 3-9, 2009 in Poznań & Toruń, Poland / ed. by Daniel Makowiecki [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009
Opis fiz.: S. 29-30
Seria: Środowisko i Kultura ; vol. 7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

156/206

Autor: Wyrwa Andrzej M., Makowiecki Daniel
Tytuł: Fish in the menu of the Cistercians from Łekno and Bierzwnik (Poland) : an historical and archaeoichthyological consideration.
Tytuł wydawn. zbior.: Fishes, culture, environment : through archaeoichthyology, ethnography & history : the 15th Meeting of the ICAZ Fish Remains Working Group (FRWG), September 3-9, 2009 in Poznań & Toruń, Poland / ed. by Daniel Makowiecki [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009
Opis fiz.: S. 63-68, il., tab.
Seria: Środowisko i Kultura ; vol. 7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

157/206

Autor: Makowiecki Daniel, Hamilton-Dyer Sheila, Riedel Ian, Trzaska-Nartowski Nicola, Makohonienko Mirosław
Tytuł: Fishes, culture, environment : through archaeoichthyology, ethnography & history : the 15th Meeting of the ICAZ Fish Remains Working Group (FRWG), September 3-9, 2009 in Poznań & Toruń, Poland / ed. by Daniel Makowiecki, Sheila Hamilton-Dyer, Ian Riddler, Nicola Trzaska-Nartowski & Mirosław Makohonienko.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009
Opis fiz.: 244 s., il.
Seria: Środowisko i Kultura ; vol. 7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

158/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Gospodarka zwierzętami w mikroregionie Żuławki Małej, gm. Wyrzysk.
Tytuł wydawn. zbior.: Późnoneolityczny węzeł komunikacyjny w strefie środkowej Noteci (Żuławka Mała, gmina Wyrzysk) / Jarosław Rola ; przy współudziale Marka Krąpca [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009
Opis fiz.: S. 125-138, 312-325, 366-368, il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

159/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Historia ludzi i zwierząt w badaniach archeozoologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad dawną Polską. T. 2 / red. Tomasz Sawicki.
Opis wydawn.: Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2009
Opis fiz.: S. 113-131, il.; streszcz. ang.
Seria: Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego ; vol. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

160/206

Autor: Hildebrandt-Radke Iwona, Czebreszuk Janusz, Makowiecki Daniel
Tytuł: Środowisko abiotyczne i biotyczne w wyborach osadniczych i gospodarczych ludności osady wczesnobrązowej w Bruszczewie (Wielkopolska).
Tytuł równoległy: Abiotic and biotic environments in settlement and economic choices of the population of an early Bronze Age stronghold at Bruszczewo (Wielkopolska).
Tytuł wydawn. zbior.: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa = Environmental determinants of settlement location / red. Lucyna Domańska, Piotr Kittel, Jacek Forysiak.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009
Opis fiz.: S. 87-93, il.; streszcz. ang.
Seria: Środowisko, Człowiek, Cywilizacja ; t. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

161/206

Autor: Rembisz Anna, Gackowski Jacek, Makowiecki Daniel, Markiewicz Maciej, Polcyn Marek
Tytuł: Ślady gospodarki roślinno-zwierzęcej ludności kultury łużyckich pól popielnicowych z osady w Rudzie, gmina Grudziądz, północna Polska.
Tytuł równoległy: The evidence of plant cultivation and animal farming in the settlement of the Lusatian Urnfield Culture at Ruda, Grudziądz discrict (N Poland).
Tytuł wydawn. zbior.: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa = Environmental determinants of settlement location / red. Lucyna Domańska, Piotr Kittel, Jacek Forysiak.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009
Opis fiz.: S. 109-122, il.; streszcz. ang.
Seria: Środowisko, Człowiek, Cywilizacja ; t. 2
Uwaga: [Punkty do dorobku indywidualnego M. Markiewicza]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

162/206

Autor: Ostasz Adam, Jarosińska Joanna, Makowiecki Daniel, Goslar Tomasz
Tytuł: Wyniki interdyscyplinarnych badań grodziska w Tyłowie (gmina Krokowa, powiat Puck).
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 489-504, il., tab.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-906963-6-2
ISBN: 978-83-86136-86-5
ISBN: 978-83-61456-08-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.500

163/206

Autor: Ludwig Arne, Makowiecki Daniel, Benecke Norbert
Tytuł: Further evidence of trans-Atlantic colonization of Western Europe by American Atlantic sturgeons.
Czasopismo: Archaeofauna, Vol. 18
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 185-192, tab.
Pełny tytuł czasop.: Archaeofauna
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

164/206

Autor: Wyczółkowski Mariusz, Makowiecki Daniel
Tytuł: Horse sacrifices in Prussia in the Early Middle Ages : ritual area in Poganowo site IV, Olsztyn province (Poland).
Czasopismo: Archaeol. Balt., T. 11
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 295-304, il., wykr.; streszcz. lit.
Uwaga: Tytuł tomu: The horse and man in European antiquity (worldview, burial rites, and military and everyday life) / ed. by Audronė Bliujienė.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Baltica
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

165/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Zwierzęce szczątki kostne z miejscowości Niepruszewo, stan. 49, w woj. wielkopolskim.
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 45
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 196, tab.
Uwaga: Aneks 1 do: Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Niepruszewie (stan. 49), gminie Buk w powiecie poznańskim / Andrzej Krzyszowski S. 165-226
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

166/206

Autor: Popović Danijela, Panagiotopoulou Hanna, Gruchota Jakub, Makowiecki Daniel, Węgleński Piotr, Stankovic Anna
Tytuł: Program of sturgeon reintroduction in Poland based on the analysis of ancient DNA.
Tytuł wydawn. zbior.: Actual status and active protection of sturgeon fish populations endangered by extinction = Aktualny stan i aktywna ochrona naturalnych populacji ryb jesiotrowatych zagrożonych wyginięciem / red. Ryszard Kolman, Andrzej Kapusta.
Opis wydawn.: Olsztyn : Instytut Rybactwa Śródlądowego, 2008
Opis fiz.: S. 203-210
Język: ENG

167/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Sturgeon fishing on Polish Lowland during Holocene.
Tytuł wydawn. zbior.: Archéologie du poisson : 30 ans d'archéo-ichtyologie au CNRS : hommage aux travaux de Jean Desse et Nathalie Desse-Berset; XXVIIIe Rencontres Internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes / sous la dir.: Philippe Béarez [et al.].
Opis wydawn.: Antibes : Éditions APDCA, 2008
Opis fiz.: S. 327-338, il., tab.; streszcz. fr.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

168/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Archäozoologische Untersuchungen der Knochenreste aus dem Brandgräberfeld der römischen Kaiserzeit in Ciebłowice, Fst. 1.
Tytuł wydawn. zbior.: Ciebłowice Duże : ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südwestlichen Masowien / Magdalena Dzięgielewska, Magdalena Kulczyńska.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica : Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2008
Opis fiz.: S. 85-96, il., tab.
Seria: Monumenta Archaeologica Barbarica ; t. 14
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

169/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Die zoologische Untersuchung der Kämme aus dem Brandgräberfeld in Ciebłowice Duże, Fst. 1.
Tytuł wydawn. zbior.: Ciebłowice Duże : ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südwestlichen Masowien / Magdalena Dzięgielewska, Magdalena Kulczyńska.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica : Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2008
Opis fiz.: S. 97, tab.
Seria: Monumenta Archaeologica Barbarica ; t. 14
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

170/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Badania archeozoologiczne w studiach nad paleośrodowiskiem człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 121-137, wykr.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

171/206

Autor: Makiewicz Tadeusz, Kaczor Wojciech, Krąpiec Marek, Makowiecki Daniel, Miłosz Elżbieta, Polcyn Marek
Tytuł: Studnia - cmentarzysko z okresu wędrówek ludów w obrębie kompleksu osadniczego w Konarzewie (stan. 5), pow. Poznań ziemski : nowy typ cmentarzyska kultury przeworskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Kultura przeworska : odkrycia, interpretacje, hipotezy. T. 2 / red. Justyn Skowron, Marek Olędzki.
Opis wydawn.: Łódź : Uniwersytet Łódzki. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Instytut Studiów Międzynarodowych, 2008
Opis fiz.: S. 299-355
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

172/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Exploitation of early medieval aquatic environments in Poland and other Baltic Sea countries : an archaeozoological consideration.
Tytuł wydawn. zbior.: L'acqua nei secoli altomedievali, Spoleto, 12-17 aprile 2007. T. 2.
Opis wydawn.: Spoleto : Fondazione Centro Italiano di Studi Sull'Alto Medioevo, 2008
Opis fiz.: S. 753-777, XV s. tabl., il., tab
Seria: Settimane di Studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo ; 55
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

173/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Szczątki zwierzęce z grobów cmentarzyska ludności kultury pomorskiej z miejscowości Leśno st. 2, gm. Brusy.
Tytuł wydawn. zbior.: Leśno i mikroregion w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza / Krzysztof Walenta.
Opis wydawn.: Chojnice : Muzeum Historyczno-Etnograficzne, 2008
Opis fiz.: S. 257-261, il., tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

174/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Depozyt szczątków zwierzęcych z grobu ludności kultury amfor kulistych z Chodzieży, stan. 3 : nowe informacje.
Tytuł wydawn. zbior.: Na pograniczu światów : studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin / red. tomu Józef Bednarczyk [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008
Opis fiz.: S. 371-379, il., tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

175/206

Autor: Bienias Dorota, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Janowski Andrzej, Makowiecki Daniel, Poliński Dariusz, Weinkauf Marcin
Tytuł: Katalog.
Tytuł wydawn. zbior.: Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim (byłe województwo bydgoskie) : katalog źródeł archeologicznych / pod red. Jerzego Olczaka i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 55-543
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

176/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Użytkowanie zwierząt i konsumpcja mięsa w średniowieczu w świetle badań archeozoologicznych : wybrane zagadnienia.
Tytuł wydawn. zbior.: Źródła historyczne wydobywane z ziemi / pod red. Stanisława Suchodolskiego.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2008
Opis fiz.: S. 57-77, wykr.
Seria: Colloquia / Chronicon ; 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

177/206

Autor: Kabaciński Jacek, David Éva, Makowiecki Daniel, Schild Romuald, Sobkowiak-Tabaka Iwona, Winiarska-Kabacińska Małgorzata
Tytuł: Stanowisko mezolityczne z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim.
Czasopismo: Archeol. Pol., T. 53 z. 2
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 243-288, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archeologia Polski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

178/206

Autor: Barrett James, Johnstone Cluny, Harland Jennifer, Van Neer Wim, Ervynck Anton, Makowiecki Daniel, Heinrich Dirk, Hufthammer Anne Karin, Bodker Enghoff Inge, Amundsen Colin, Christiansen Jorgen Schou, Jones Andrew K. G., Locker Alison, Hamilton-Dyer Sheila, Jonsson Leif, Lougas Lembi, Roberts Callum, Richards Michael
Tytuł: Detecting the medieval cod trade : a new method and first results.
Czasopismo: J. Archaeol. Sci., Vol. 35 no. 4
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 850-861, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Journal of Archaeological Science
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.779
Punktacja: 24.000

179/206

Autor: Makowiecki Daniel, Wussow Joachim, Müller Roland
Tytuł: Knochenfunde von Vögeln aus der Siedlung Kałdus im Weichseltal.
Tytuł wydawn. zbior.: Beiträge zur Archäozoologie und prähistorichen Anthropologie. Bd. 6 / hrsg. von Norbert Benecke.
Opis wydawn.: Langenweissbach : Verlag Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, 2007
Opis fiz.: S. 111-120, wykr.
ISBN: 978-3-937517-81-0
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

180/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Animals of the Ostrów Lednicki settlement complex.
Tytuł wydawn. zbior.: Environmental archaeology in Great Poland and Chełmno Land : guidebook to the field session of the AEA conference : Eurasian perspectives on environmental archaeology, September 12-15, 2007, Poznań, Poland / ed. by Daniel Makowiecki [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, 2007
Opis fiz.: S. 100-107, tab., wykr.
Seria: Środowisko i Kultura ; t. 4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

181/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Fauna of the early medieval settlement complex in Kałdus.
Tytuł wydawn. zbior.: Environmental archaeology in Great Poland and Chełmno Land : guidebook to the field session of the AEA conference : Eurasian perspectives on environmental archaeology, September 12-15, 2007, Poznań, Poland / ed. by Daniel Makowiecki [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, 2007
Opis fiz.: S. 183-190, tab., wykr.
Seria: Środowisko i Kultura ; t. 4
Język: ENG
Punktacja: 8.000

182/206

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel
Tytuł: Significance of animals in the Medieval and Post Medieval Poznań.
Tytuł wydawn. zbior.: Environmental archaeology in Great Poland and Chełmno Land : guidebook to the field session of the AEA conference : Eurasian perspectives on environmental archaeology, September 12-15, 2007, Poznań, Poland / ed. by Daniel Makowiecki [et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, 2007
Opis fiz.: S. 58-68, tab., wykr.
Seria: Środowisko i Kultura ; t. 4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

183/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Animal subsistence economy in the Early Medieval stronghold complexes of western Slavs : comparative studies of Pomerania, Great Poland and Lower Silesia.
Tytuł wydawn. zbior.: Eurasian perspectives on environmental archaeology : the 2007 AEA Annual Conference, September 12-15, 2007 in Poznań, Poland / [ed. by Mirosław Makohonienko, Daniel Makowiecki & Jolanta Czerniawska].
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007
Opis fiz.: S. 100-106, wykr.
Seria: Środowisko i Kultura ; vol. 3
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

184/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Zooarchaeological report on animal bones from the Kassinger Bahri Post-Meroitic Cemetery.
Tytuł wydawn. zbior.: Gdańsk Archaeological Museum expedition - Kassinger Bahri Cemetery / ed. by Henryk Paner and Stefan Jakobielski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2007
Opis fiz.: S. 93-96, il., tab.
Seria: African Reports / Gdańsk Archaeological Museum ; vol. 5
Uwaga: Bibliogr.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

185/206

Autor: Makowiecki Daniel, Gotfredsen Anne Brigitte
Tytuł: Ptactwo ośrodka wczesnomiejskiego w Kołobrzegu Budzistowie i jego okolic.
Tytuł wydawn. zbior.: Kołobrzeg : wczesne miasto nad Bałtykiem / pod red. Lecha Leciejewicza, Mariana Rębkowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej [etc.], 2007
Opis fiz.: S. 289-297, tab.; streszcz. ang.
Seria: Origines Polonorum ; t. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

186/206

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel
Tytuł: Gospodarka zwierzętami we wczesnomiejskim centrum osadniczym w Kołobrzegu Budzistowie w świetle nowych badań archeologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Kołobrzeg : wczesne miasto nad Bałtykiem / pod red. Lecha Leciejewicza, Mariana Rębkowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej [etc.], 2007
Opis fiz.: S. 241-286, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Origines Polonorum ; t. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

187/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Zwierzęce szczątki kostne z obiektów osadowych i z warstwy kulturowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Opatowice - Wzgórze Prokopiaka. T. 2 / pod red. Aleksandra Kośko, Marzeny Szmyt.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007
Opis fiz.: S. 241-246, il., tab.
Seria: Studia i Materiały do Badań nad Późnym Neolitem Wysoczyzny Kujawskiej
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

188/206

Autor: Kośko Aleksander, Makowiecki Daniel, Szmyt Marzena
Tytuł: Miejsce obrzędowe ludności kultury amfor kulistych.
Tytuł wydawn. zbior.: Opatowice - Wzgórze Prokopiaka. T. 2 / pod red. Aleksandra Kośko, Marzeny Szmyt.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007
Opis fiz.: 265-273, il., tab.
Seria: Studia i Materiały do Badań nad Późnym Neolitem Wysoczyzny Kujawskiej
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

189/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Gospodarka zwierzętami w strefie chełmińskiej pogranicza słowiańsko-pruskiego i krzyżackiego w średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie. (2) / pod red. Kazimierza Grążawskiego.
Opis wydawn.: Włocławek ; Brodnica : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2007
Opis fiz.: S. 23-37, wykr.; streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

190/206

Autor: Cjegaka Lidzija, Krenz-Niedbała Marta, Makowiecki Daniel, Piontek Janusz, Saliwon Inesa
Tytuł: Analiza kości.
Tytuł wydawn. zbior.: Prorwa 1 : cmentarzysko z połowy III - początku II tysiąclecia przed Chr. na górnym Naddnieprzu / pod red. Mikołaja Krywalcewicza.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007
Opis fiz.: S. 37-38, tab.
Seria: Archaeologia Bimaris. Monografie ; t. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

191/206

Autor: Makowiecki Daniel, Stach Alfred
Tytuł: Ssaki wolno żyjące w holocenie Polski : aspekty środowiskowe i gospodarcze.
Tytuł równoległy: Wild mammals in the Holocene of Poland : environmental and economical aspects.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce / red. Mirosław Makohonienko, Daniel Makowiecki, Zofia Kurnatowska.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007
Opis fiz.: S. 155-170, tab., wykr.
Seria: Środowisko, Człowiek, Cywilizacja ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

192/206

Autor: Makohonienko Mirosław, Makowiecki Daniel, Kurnatowska Zofia
Tytuł: Wprowadzenie.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce / red. Mirosław Makohonienko, Daniel Makowiecki, Zofia Kurnatowska.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007
Opis fiz.: S. 9-10
Seria: Środowisko, Człowiek, Cywilizacja ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

193/206

Autor: Makowiecki Daniel, Kurnatowska Zofia, Piontek Janusz, Makohonienko Mirosław, Abłamowicz Renata
Tytuł: Prof. dr hab. Stanisław Kurnatowski : promotor interdyscyplinarności badań naukowych.
Tytuł równoległy: Prof. dr hab. Stanisław Kurnatowski : promotor of interdisciplinarity of scientific research.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce / red. Mirosław Makohonienko, Daniel Makowiecki, Zofia Kurnatowska.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007
Opis fiz.: S. 11-14
Seria: Środowisko, Człowiek, Cywilizacja ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

194/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Preliminary report on fish remains from the Tell el Farkha (Gazala) : central and western tells.
Tytuł wydawn. zbior.: The role of fish in ancient time : proceedings of the 13th meeting of the ICAZ Fish Remains Working Group in October 4th - 9th, Basel, August 2005/ hrsg. von Heidemarie Hüster Plogmann.
Opis wydawn.: Rahden/Westfalen : Verlag Marie Leidorf GmbH, 2007
Opis fiz.: S. 131-135, il., tab., wykr.
Seria: Internationale Archäologie : Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongres) ; Bd. 8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

195/206

Autor: Makowiecki Daniel, Makowiecka Marzena
Tytuł: Ocena archeozoologiczna kości z osady późnośredniowiecznej i nowożytnej.
Tytuł wydawn. zbior.: Żerniki, gm. Kórnik, stan. 25 : osadnictwo pradziejowe, wieś średniowieczna i folwark nowożytny / [red. tomu Ewa Pawlak i Paweł Pawlak].
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007
Opis fiz.: S. 197-221, tab.
Seria: Archeostrada ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

196/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Pozostałości zwierzęce z grobów cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w miejscowości Gorszewice, st. 1, gm. Kaźmierz.
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 43
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 245-248, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

197/206

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel
Tytuł: Studia nad średniowieczną gospodarką zwierzętami w strefie środkowej Odry na podstawie analiz archeozoologicznych materiałów z Krosna Odrzańskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia w studiach nad najstarszymi dziejami Krosna Odrzańskiego / zespół red. Marlena Magda-Nawrocka, Alicja Nawojska, Jerzy Szymczak.
Opis wydawn.: Krosno Odrzańskie : Gmina Krosno Odrzańskie, 2006
Opis fiz.: S. 133-173, il., tab., wykr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

198/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Archaeozoology's contribution to the improvement of historians' conceptions of subsistence economy and environment in Early Medieval Poland : selected problems.
Tytuł wydawn. zbior.: Beiträge zur Archäozoologie und prähistorichen Anthropologie. Bd. 5 / hrsg. von Norbert Benecke [et al.].
Opis wydawn.: Langenweissbach : Verlag Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, 2006
Opis fiz.: S. 77-82, il., wykr.
ISBN: 3-937517-45-6
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

199/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Ocena archeozoologiczna materiałów kostnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Osada wielokulturowa w Jankowie, gmina Piątek, województwo łódzkie / red. Lech Czerniak, Jerzy Gąssowski.
Opis wydawn.: Pułtusk : Instytut Antropologii i Archeologii WSH, 2006
Opis fiz.: S. 257-319, il., tab., wykr.
Seria: Via Archaeologica Pultuskiensis ; vol. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

200/206

Autor: Kabaciński Jacek, Makowiecki Daniel, Sobkowiak-Tabaka Iwona, Winiarska-Kabacińska Małgorzata
Tytuł: Badania stanowiska mezolitycznego nr 7 w Krzyżu Wielkopolskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych / red. Henryk Machajewski, Jarosław Rola.
Opis wydawn.: Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich : Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006
Opis fiz.: S. 39-43, il.; streszcz. niem.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

201/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Wybrane zagadnienia ze studiów nad gospodarką zwierzętami we wczesnośredniowiecznych kompleksach grodowych Pomorza, Wielkopolski i Dolnego Śląska.
Tytuł wydawn. zbior.: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później / pod red. Wojciecha Chudziaka i Sławomira Moździocha.
Opis wydawn.: Toruń [etc.] : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 123-150, tab., wykr.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

202/206

Autor: Gackowski Jacek, Makowiecki Daniel, Markiewicz Maciej, Polcyn Marek, Rembisz Anna
Tytuł: Ślady gospodarki roślinno-zwierzęcej ludności kultury łużyckiej na osadzie w Rudzie (gm. Grudziądz).
Tytuł wydawn. zbior.: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa : II Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Łódź, 27-29 września 2006 r. : streszczenia referatów, komunikatów, posterów.
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006
Opis fiz.: S. 36
Seria: Środowisko i Kultura ; vol. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

203/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Remarks on the "breeds" of dog (Canis lupus f. Familiaris) in the Polish Lowland in the Roman period, the Middle Ages and Post-Medieval Times in the light of archeozoological research.
Czasopismo: Fasc. Archaeol. Hist., Fasc. 18
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 63-73, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Fasciculi Archaeologiae Historicae
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

204/206

Autor: Goslar Tomasz, Kabaciński Jacek, Makowiecki Daniel, Prinke Danuta, Winiarska-Kabacińska Małgorzata
Tytuł: Datowanie radiowęglowe zabytków z kolekcji Epoki Kamienia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 42
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 5-25, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

205/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Ocena archeozoologiczna pozostałości kostnych z badań wykopaliskowych w Białogardzie, stan. 83.
Tytuł wydawn. zbior.: XIV Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych / red. Henryka Panera i Mirosława Fudzińskiego
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2005
Opis fiz.: S. 247-274, il., Zsfg.
Język: POL

206/206

Autor: Makowiecki Daniel
Tytuł: Hodowla oraz użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednickim w średniowieczu : studium archeozoologiczne.
Opis wydawn.: Poznań ; Lednogóra : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2001
Opis fiz.: 130 s., il., wykr., streszcz. ang.
Seria: Biblioteka Studiów Lednickich ; t. 6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK