Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu - Instytut Archeologii - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. Wojciech Chudziak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/199

Autor: Popović Danijela, Baca Mateusz, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T., Wiejacka Martyna, Chudziak Wojciech, Makowiecki Daniel
Tytuł: Analiza genetyczna średniowiecznych koni z Polski w celu określenia ich fenotypu.
Tytuł wydawn. zbior.: Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji : 4. warsztaty naukowe, Stronie Śląskie, 14-15.05.2019 r.
Opis wydawn.: [Wrocław : Uniwersytet Wrocławski], 2019
Opis fiz.: S. 13
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

2/199

Autor: Kowalski Łukasz, Adamczak Kamil, Garbacz-Klempka Aldona, Degryse Patrick, Stos-Gale Zofia, Kozicka Magdalena, Chudziak Wojciech, Krzyszowski Andrzej, Jedynak Artur
Tytuł: Back to the Eneolithic : exploring the Rudki-type ornaments from Poland.
Czasopismo: Archaeol. Anthropol. Sci., Vol. 11 no. 8
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 4355-4377, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Archaeological and Anthropological Sciences
ISSN: 1866-9557 ; eISSN: 1866-9565
DOI: 10.1007/s12520-019-00825-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.978
Punktacja: 100.000

3/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Relikty romańskiego kościoła w Kałdusie : problem genezy w kontekście wyników najnowszych badań.
Tytuł równoległy: The remains of the Romanesque church in Kałdus : the problem of origins in the context of the latest research results.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania interdyscyplinarne / pod red. Andrzeja Buki, Karola Kollingera, Sylwii Jędrzejewskiej.
Opis wydawn.: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
Opis fiz.: S. 141-162, il.; streszcz. ang.
Seria: Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich ; t. 4
ISBN: 978-83-7996-530-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kałdusie (Góra Św. Wawrzyńca).
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń, 11-14.10.2018 / red. tomu: Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk.
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 24-25, il.
ISBN: 978-83-933874-6-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

5/199

Autor: Makowiecki Daniel, Chudziak Wojciech, Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena, Wiejacka Martyna, Wiejacki Jan, Janeczek Maciej, Skrzatek Mateusz
Tytuł: Horse : humane relationship among Slavs of the Early Medieval Poland read from zooarchaeology.
Tytuł wydawn. zbior.: Reflecting futures : 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists EAA : abstract book. Vol. 1.
Opis wydawn.: Barcelona : Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018
Opis fiz.: S. 52
ISBN: 978-84-9168-140-3
ISBN: 978-80-907270-3-8
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

6/199

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczna osada i cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie, stanowisko 1 : podsumowanie badań.
Tytuł wydawn. zbior.: XX Sesja Pomorzoznawcza / pod red. Ewy Trawickiej.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2018
Opis fiz.: S. 153-169, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-85824-79-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

7/199

Autor: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kowalewska Barbara
Tytuł: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na wyspie Jeziora Gęgnowskiego w Nętnie na Pomorzu Zachodnim.
Tytuł równoległy: The early medieval settlement complex on an island of Lake Gęgnowskie in Nętno, Western Pomerania.
Tytuł wydawn. zbior.: XX Sesja Pomorzoznawcza / pod red. Ewy Trawickiej.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2018
Opis fiz.: S. 449-460, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-85824-79-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

8/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Omnes viae albam ducunt : z badań nad pograniczem pomorsko-wielkopolskim we wczesnym średniowieczu.
Tytuł równoległy: Omnes viae albam ducunt : studies into the borderland between Pomerania and Wielkopolska in the early Middle Ages.
Czasopismo: Slav. Antiq., T. 59
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 195-220, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Slavia Antiqua
ISSN: 0080-9993
DOI: 10.14746/sa.2018.59.9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

9/199

Autor: Badura Monika, Noryśkiewicz Agnieszka M., Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Environmental context and the role of plants at the early medieval artificial island in the lake Paklicko Wielkie, Nowy Dworek, western Poland.
Czasopismo: Veget. Hist. Archaeobot., Vol. 27 no. 1
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 99-110, il., tab.
Uwaga: [DOI: 2017]
Pełny tytuł czasop.: Vegetation History and Archaeobotany
ISSN: 0939-6314 ; eISSN: 1617-6278
DOI: 10.1007/s00334-017-0617-z
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.482
Punktacja: 35.000

10/199

Autor: Matczak Magdalena D., Chudziak Wojciech
Tytuł: Medical therapeutics and the place of healing in early medieval Culmen in Poland.
Czasopismo: World Archaeol.
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 1-27, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: World Archaeology
ISSN: 0043-8243 ; eISSN: 1470-1375
DOI: 10.1080/00438243.2018.1516565
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

11/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Archeologia wczesnego średniowiecza.
Tytuł wydawn. zbior.: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Województwo Kujawsko-Pomorskie. Urząd Marszałkowski : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2017
Opis fiz.: S. 111-191, il.
ISBN: 978-83-7285-808-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

12/199

Autor: Fudziński Mirosław, Świętosławski Witold, Chudziak Wojciech
Tytuł: Pradoliny pomorskich rzek : kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2017
Opis fiz.: 389 s., il., tab., wykr.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-85824-76-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

13/199

Autor: Chudziakowa Jadwiga, Chudziak Wojciech
Tytuł: W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie.
Tytuł równoległy: On the origin of the Benedictine abbey in Mogilno.
Tytuł wydawn. zbior.: Gemma gemmarum : studia dedykowane profesor Hannie Kóčce-Krenz. Cz. 1 / pod red. Artura Różańskiego.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2017
Opis fiz.: S. 705-730, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-7654-319-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

14/199

Autor: Chudziak Wojciech, Siemianowska Ewelina
Tytuł: Z badań nad systemem komunikacji we wczesnym średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Pradoliny pomorskich rzek : kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2017
Opis fiz.: S. 293-300, il.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-85824-76-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

15/199

Autor: Chudziak Wojciech, Błędowski Piotr
Tytuł: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Pawłówku - "wrota" do Pomorza Wschodniego.
Tytuł wydawn. zbior.: Pradoliny pomorskich rzek : kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2017
Opis fiz.: S. 315-326, il., tab., wykr.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]
ISBN: 978-83-85824-76-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

16/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Wyspa w Żółtym na Jeziorze Zarańskim w okresie wczesnego średniowiecza - "brama" do Pomorza Zachodniego.
Tytuł wydawn. zbior.: Pradoliny pomorskich rzek : kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2017
Opis fiz.: S. 327-340, il.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]
ISBN: 978-83-85824-76-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

17/199

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Góra św. Wawrzyńca w Kałdusie we wczesnym średniowieczu - na skrzyżowaniu szlaków dalekosiężnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Pradoliny pomorskich rzek : kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2017
Opis fiz.: S. 301-313, il., wykr.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-85824-76-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

18/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Początki państwowości piastowskiej na Pomorzu Nadwiślańskim : główne problemy w świetle źródeł archeologicznych.
Tytuł równoległy: The beginning of the Piast state on Vistulian Pomerania : the main in the light of archaeological sources.
Tytuł wydawn. zbior.: Spór o początki państwa polskiego : historiografia, tradycja, mit, propaganda / red.: W. Drelicharz, D. Jasiak, J. Poleski.
Opis wydawn.: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2017
Opis fiz.: S. 119-138, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-65080-51-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

19/199

Autor: Reitsema Laurie J., Kozłowski Tomasz, Crews Douglas E., Katzenberg M. Anne, Chudziak Wojciech
Tytuł: Resilience and local dietary adaptation in rural Poland, 1000-1400 CE.
Czasopismo: J. Anthropol. Archaeol., Vol. 45
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 38-52, il., tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Journal of Anthropological Archaeology
ISSN: 0278-4165 ; eISSN: 1090-2686
DOI: 10.1016/j.jaa.2016.11.001
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.628
Punktacja: 40.000

20/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Makowiecki Daniel
Tytuł: Islands on lakes : life and rituals of Slavs in Pomerania during the pogan-christianity transition.
Tytuł wydawn. zbior.: 22nd Annual Meeting of the EAA, 31st August - 4th September 2016, Vilnius : abstracts.
Opis wydawn.: Vilnius : The European Association of Archaeologists, 2016
Opis fiz.: S. 396
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

21/199

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Kozłowski Tomasz, Reitsema Laurie
Tytuł: Wczesnośredniowieczne groby komorowe z ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza = Burials in chamber graves in the Polish lands during the early Middle Ages / pod red. Dariusza Błaszczyka i Dąbrówki Stępniewskiej.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
Opis fiz.: S. 102-121, il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Światowit. Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages ; vol. 19
ISBN: 978-83-61376-42-2
ISSN: 1642-493X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

22/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek
Tytuł: Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski : katalog stanowisk (badania 2011-2015).
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici : Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 222 s., il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3708-5
ISBN: 978-83-925347-3-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

23/199

Autor: Chudziak Wojciech, Noryśkiewicz Agnieszka M.
Tytuł: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 452 s., il., tab.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 8
ISBN: 978-83-231-3793-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

24/199

Autor: Chudziak Wojciech, Siemianowska Ewelina
Tytuł: Problem przyłączenia Pomorza Środkowego do państwa pierwszych Piastów : głos archeologa.
Tytuł równoległy: The incorporation of Middle Pomerania into the Early Piast State : an archaeologist's perspective.
Tytuł wydawn. zbior.: Tradycje i nowoczesność : początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych / pod red. Hanny Kóčki-Krenz, Marzeny Matli, Marcina Danielewskiego.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016
Opis fiz.: S. 187-206, il.; streszcz. ang.
Seria: Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 230
ISBN: 978-83-232-3119-6
ISSN: 0554-8217
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

25/199

Autor: Bienias Dorota, Chudziak Wojciech
Tytuł: Stan badań paleobotanicznych : badania makroskopowych szczątków roślinnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 69-80, il., tab., wykr.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 8
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3793-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

26/199

Autor: Chudziak Wojciech, Noryśkiewicz Agnieszka M., Bienias Dorota
Tytuł: Podsumowanie.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 195-205
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 8
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-231-3793-1
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

27/199

Autor: Chudziak Wojciech, Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Kaźmierczak Ryszard, Weinkauf Marcin
Tytuł: Kontekst archeologiczno-historyczny.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 13-68, il., tab.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 8
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3793-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

28/199

Autor: Makowiecki Daniel, Małecka-Kukawka Jolanta, Chudziak Wojciech, Sosnowska Alina
Tytuł: Instytut Archeologii.
Tytuł wydawn. zbior.: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : działalność badawcza, dydaktyka, perspektywy rozwoju / oprac. i red. Wanda A. Ciszewska, Dorota Degen, Wiesław Sieradzan.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 51-69
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3477-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

29/199

Autor: Płoszaj Tomasz, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Masłowska Alicja, Kozłowski Tomasz, Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Robaszkiewicz Agnieszka, Witas Henryk W.
Tytuł: Analysis of medieval mtDNA from Napole cemetery provides new insights into the early history of Polish state.
Czasopismo: Ann. Hum. Biol., Vol. 44 no. 1
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 91-94, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Annals of Human Biology
ISSN: 0301-4460 ; eISSN: 1464-5033
DOI: 10.3109/03014460.2016.1151550
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.240
Punktacja: 25.000

30/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Osadnictwo grodowe na Kujawach i ziemi chełmińskiej w okresie wczesnego średniowiecza w świetle tradycji miejsca centralnego.
Tytuł równoległy: Stronghold settlement in Kuyavia and Chełmno Land in the Early Middle Ages in the light of the central place tradition.
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 24
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 41-58, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
ISSN: 1425-3534
DOI: 10.12775/AHP.2016.003
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

31/199

Autor: Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin, Siemianowska Ewelina, Bojarski Jacek, Kowalewska Barbara, Szczepanik Paweł, Abramów Joanna, Bienias Dorota, Makowiecki Daniel
Tytuł: Domniemana karczma z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim.
Tytuł równoległy: The supposed inn from early medieval settlement complex in Kałdus on Pomerania Vistula.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 64
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 133-172, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
ISSN: 0079-7138
DOI: 10.23858/PA64.2016.006
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

32/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Rzeki w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym wczesnośredniowiecznych Słowian pomorskich.
Tytuł wydawn. zbior.: O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza / red. Sławomir Moździoch i Krystian Chrzan.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, 2015
Opis fiz.: S. 29-51, il.; streszcz. ang.
Seria: Spotkania Bytomskie ; 8
ISBN: 978-83-63760-45-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

33/199

Autor: Badura Monika, Prokop Kinga, Noryśkiewicz Agnieszka M., Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Badania archeobotaniczne wczesnośredniowiecznego stanowiska wyspowego w Nowym Dworku (woj. lubuskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Warsztaty Archeobotaniczne, Kraków, Igołomia, 28-30 września 2015 : streszczenia referatów.
Opis wydawn.: Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk, 2015
Opis fiz.: S. 4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

34/199

Autor: Noryśkiewicz Agnieszka M., Kawczyński Wojciech, Badura Monika, Prokop Kinga, Kaźmierczak Ryszard, Kowalewska Barbara, Chudziak Wojciech
Tytuł: Koprolity z wczesnośredniowiecznego stanowiska w Nowym Dworku (Pojezierze Lubuskie) w świetle badań palinologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Warsztaty Archeobotaniczne, Kraków, Igołomia, 28-30 września 2015 : streszczenia referatów.
Opis wydawn.: Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk, 2015
Opis fiz.: S. 15
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

35/199

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa (stan. 2) w Kałdusie, woj. kujawsko-pomorskie : badania w latach 2012-2013.
Tytuł wydawn. zbior.: XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. / red. nauk. Andrzej Jankowski [et al.].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie, 2015
Opis fiz.: S. 155-166, il.; streszcz. ang.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; 5
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-906963-1-7
ISBN: 978-83-63365-38-7
ISBN: 978-83-61456-69-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

36/199

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Badania na terenie średniowiecznego i nowożytnego zespołu osadniczego w Bydgoszczy-Fordonie (stan. 151 - dawny Wyszogród) w latach 2012-2013.
Tytuł wydawn. zbior.: XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. / red. nauk. Andrzej Jankowski [et al.].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie, 2015
Opis fiz.: S. 133-153, il.; streszcz. ang.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; 5
ISBN: 978-83-906963-1-7
ISBN: 978-83-63365-38-7
ISBN: 978-83-61456-69-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

37/199

Autor: Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek, Szczepanik Paweł, Chudziak Wojciech
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtym w latach 2012-2013 (stanowiska 1b i 33).
Tytuł wydawn. zbior.: XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. / red. nauk. Andrzej Jankowski [et al.].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie, 2015
Opis fiz.: S. 167-186, il.; streszcz. ang.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; 5
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-906963-1-7
ISBN: 978-83-63365-38-7
ISBN: 978-83-61456-69-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/199

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek
Tytuł: Chełmno i Toruń : początki miast na ziemi chełmińskiej
Tytuł równoległy: Chełmno and Toruń : the origins of towns in Chełmno Land.
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 23
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 83-105, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
ISSN: 1425-3534
DOI: 10.12775/AHP.2015.003
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

39/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Kasztelania chełmińska na tle Pomorza Nadwiślańskiego w XI-XIII wieku.
Tytuł równoległy: The castellany of Chełmno against the background of Vistulian Pomerania in the 11th - 13th centuries.
Czasopismo: Fontes Archaeol. Posn., Vol. 51
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 167-182, il., mapy ; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Fontes Archaeologici Posnanienses
ISSN: 0071-6863
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

40/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek
Tytuł: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad jeziorem Lubiąż na ziemi lubuskiej : badania Instytutu Archeologii UMK w Toruniu w latach 2013-2015.
Czasopismo: Lubus. Mater. Konserw., T. 12
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 97-104, il.
Pełny tytuł czasop.: Lubuskie Materiały Konserwatorskie
ISSN: 1733-0491
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Z badań nad funkcją małych i średnich warowni na obszarze Pomorza.
Tytuł wydawn. zbior.: Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej : społeczeństwo, gospodarka, ideologia / red.: Krystian Chrzan, Krzysztof Czapla, Sławomir Moździoch.
Opis wydawn.: Wrocław ; Głogów : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, 2014
Opis fiz.: S. 43-59, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-63760-29-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

42/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Grody w krajobrazie kulturowym Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego we wczesnym średniowieczu i ich archeologiczne pozostałości.
Tytuł wydawn. zbior.: Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego : doświadczenie, stan obecny, perspektywy : praca zbiorowa / pod red. Sławomira Łanieckiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Dom Wydawniczy Margrafsen, 2014
Opis fiz.: S. 151-158, [5] s. tabl., il.
ISBN: 978-83-63921-97-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

43/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczne osadnictwo Pojezierza Zachodniopomorskiego w najnowszych badaniach ośrodka toruńskiej archeologii : nowe pytania, stare problemy.
Tytuł wydawn. zbior.: Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych : historia, stan aktualny i potrzeby badań / pod red. Henryka Panera, Mirosława Fudzińskiego i Witolda Świętosławskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
Opis fiz.: S. 19-32, il.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-85824-61-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

44/199

Autor: Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Kowalewska Barbara, Chudziak Wojciech
Tytuł: Annex 1: Catalogue of cultural layers and features from sites 1, 1b, and 33.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 455-507, tab.
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

45/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Chronology.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 17-21, 24-25, il., wykr.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

46/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Cultural stratigraphy.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 65-90, il.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

47/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Ważny Tomasz
Tytuł: Dendrochronological dating.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 21-23, il., wykr.
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

48/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Introduction.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 7-16, il.
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

49/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Items associated with mythical-religious sphere.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 268-269, il.
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

50/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Means of exchange and merchant utensils.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 270-279, il., tab.
Uwaga: Podrozdz.: Coins / W. Chudziak, Adam Musiałowski, s. 270-272.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

51/199

Autor: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech
Tytuł: Pottery.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 111-145, il., tab.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

52/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kordowski Jarosław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Noryśkiewicz Agnieszka M., Solarczyk Adam
Tytuł: Reconstruction of surface elevation variations in Lake Zarańskie.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 60-64, il., mapy, wykr.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego W. Chudziaka, R. Kaźmierczaka: 2]
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

53/199

Autor: Chudziak Wojciech, Pranke Piotr, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Socio-cultural functions of the island in Żółte.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 441-450, il.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego W. Chudziaka, R. Kaźmierczaka: 3 ; P. Pranke: 5]
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

54/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Spoons.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 163-175, il., tab.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

55/199

Autor: Chudziak Wojciech, Siemianowska Ewelina
Tytuł: Żółte settlement centre against the Pomeranian background.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 425-440, il., mapy
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego W. Chudziaka: 3]
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

56/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek
Tytuł: Layout of the settlement space of the island.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 91-109, il.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

57/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Conclusions.
Tytuł wydawn. zbior.: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: S. 451-453
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

58/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: The Island in Żółte on Lake Zarańskie : early medieval gateway into West Pomerania / ed. by Wojciech Chudziak and Ryszard Kaźmierczak.
Opis wydawn.: Toruń ; Szczecin : Nicolaus Copernicus University : Stanisław Staszic Pomeranian Library, 2014
Opis fiz.: 570 s., il., mapy, tab., wykr.
ISBN: 978-83-231-3352-0
ISBN: 978-83-64070-32-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

59/199

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek
Tytuł: Stan badań nad wczesnym średniowieczem na Pomorzu Nadwiślańskim : badania Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2014
Opis fiz.: S. 107-130, il.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-85824-59-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

60/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Długi wiek XIII w Chełmnie.
Tytuł równoległy: The long 13th century in Chelmno.
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 22
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 55-67, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
ISSN: 1425-3534
DOI: 10.12775/AHP.2014.003
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

61/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Forms of state-bonds in the Lower Wisła River basin during the Early Piast period - casus : terra culmensis.
Tytuł wydawn. zbior.: Consensus or violence? Cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.) / ed. by Sławomir Moździoch, Przemysław Wiszewski.
Opis wydawn.: Wrocław : Institute of History at the University of Wroclaw, 2013
Opis fiz.: S. 83-111, il.
Seria: Interdisciplinary Medieval Studies ; vol. 1
ISBN: 978-83-63760-04-5
ISBN: 978-83-63760-09-0
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

62/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Remarks on particular material traces of Scandinavian culture in Pomerania.
Tytuł wydawn. zbior.: Scandinavian culture in medieval Poland / ed. by Sławomir Moździoch, Błażej Stanisławski, Przemysław Wiszewski.
Opis wydawn.: Wrocław : Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, 2013
Opis fiz.: S. 151-178, il.
Seria: Interdisciplinary Medieval Studies ; vol. 2
ISBN: 978-83-63760-04-5
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

63/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wyspy w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym Słowian zachodnich.
Tytuł wydawn. zbior.: Wioski i parafie w średniowieczu : wykłady popularno-naukowe zorganizowane w ramach IX Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 8-9 czerwca 2013 roku / pod red. Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła i Jacka Wrzesińskiego.
Opis wydawn.: Poznań ; Ląd : Muzeum Archeologiczne, 2013
Opis fiz.: S. 51-75, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

64/199

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : wyniki badań prowadzonych w 2010 i 2011 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: XVIII Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji, 16-18 listopada 2011. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Ewy Fudzińskiej.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013
Opis fiz.: S. 241-255, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-60518-59-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

65/199

Autor: Kowalewska Barbara, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Badania weryfikacyjno-sondażowe wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Bobięcinie, gm. Miastko (badania 2011 rok).
Tytuł wydawn. zbior.: XVIII Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji, 16-18 listopada 2011. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Ewy Fudzińskiej.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013
Opis fiz.: S. 257-270, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-60518-59-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

66/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Związki przędzalnictwa i tkactwa z symboliką kosmologiczną Słowian zachodnich : depozyty wodne z Jeziora Zarańskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów / pod red. J. Kolendy [et al.].
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, 2013
Opis fiz.: S. 171-184, il.
ISBN: 978-83-63760-14-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

67/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Zdobnictwo przedmiotów drewnianych z Żółtego na Pomorzu Zachodnim jako przykład tzw. pomorskiej szkoły ornamentyki skandynawsko-insularnej.
Tytuł równoległy: Ornaments of wooden objects from Żółte in Western Pomerania as an example of so called Pomeranian school of Scandinavian-insular decorations.
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 21
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 7-30, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
ISSN: 1425-3534
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

68/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Raz jeszcze w kwestii grobów komorowych z Kałdusa na Pomorzu Nadwiślańskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Obcy : Funeralia Lednickie spotkanie 14 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński.
Opis wydawn.: Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 2012
Opis fiz.: S. 313-320, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

69/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kurzyńska Małgorzata
Tytuł: Analiza źródeł archeologicznych : wczesne średniowiecze.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Grudziądz castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / pod red. Marcina Wiewióry.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii, 2012
Opis fiz.: S. 173-190, il., tab.; streszcz. s. 385-386
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

70/199

Autor: Kaźmierczak Ryszard, Chudziak Wojciech, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek
Tytuł: Wyniki podwodnych badań archeologicznych o charakterze penetracyjnym w Jeziorze Mikorzyńskim (Wąsoskim).
Czasopismo: Konin. Zesz. Muz., T. 8
Opis wydawn.: 2012 [2013]
Opis fiz.: S. 3-15, il.
Pełny tytuł czasop.: Konińskie Zeszyty Muzealne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

71/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek
Tytuł: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad jeziorem Paklicko Wielkie na ziemi lubuskiej : badania Instytutu Archeologii UMK w Toruniu w latach 2011-2012.
Czasopismo: Lubus. Mater. Konserw., T. 9
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 97-104, il.
Pełny tytuł czasop.: Lubuskie Materiały Konserwatorskie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

72/199

Autor: Noryśkiewicz Agnieszka M., Chudziak Wojciech
Tytuł: Historia osadnictwa w mikroregionie Gronowo w świetle analizy pyłkowej i archeologicznej.
Tytuł wydawn. zbior.: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych : V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011 / [red. nauk. Piotr Hulisz et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011
Opis fiz.: S. 117-122, il., tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

73/199

Autor: Noryśkiewicz Agnieszka M., Chudziak Wojciech
Tytuł: Analiza palinologiczna torfowiska Gruczno (Gruczno Górne - profil GG).
Tytuł wydawn. zbior.: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych : V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011 / [red. nauk. Piotr Hulisz et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011
Opis fiz.: S. 139-143, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

74/199

Autor: Noryśkiewicz Agnieszka M., Chudziak Wojciech
Tytuł: Historia roślinności i osadnictwa w rejonie zespołu osadniczego w Kałdusie.
Tytuł wydawn. zbior.: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych : V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011 / [red. nauk. Piotr Hulisz et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011
Opis fiz.: S. 127-132, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

75/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Miejsce kultu pogańskiego w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym Pomorza we wczesnym średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska i Europa w średniowieczu : przemiany strukturalne : podmioty i przedmioty w badaniach historycznych / pod red. Marka Adamczewskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fiz.: S. 27-49, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

76/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek
Tytuł: Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski : katalog stanowisk (badania 2006-2009).
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Wydawnictwo Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici, 2011
Opis fiz.: 272 s., il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

77/199

Autor: Chudziak Wojciech, Hildebrandt Tomasz, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Wyniki badań archeologicznych na stanowisku 2 w Radaczu w latach 2008-2009.
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
Opis fiz.: S. 665-673, il.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

78/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Błędowski Piotr, Hildebrandt Tomasz, Kalinowski Sebastian, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtym w latach 2008-2009 (stan. 1 i stan. 33).
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
Opis fiz.: S. 627-640, il.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

79/199

Autor: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kałdusie (gm. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie), stanowisko 3 : (badania w latach 2008-2009).
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
Opis fiz.: S. 641-650, il.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

80/199

Autor: Błędowski Piotr, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech
Tytuł: Badania ratownicze na wczesnośredniowiecznym stanowisku w Pawłówku, gm. Sicienko, stanowisko 11.
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
Opis fiz.: S. 651-664, il.; streszcz. niem.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

81/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Przestrzeń pogańskiego sacrum w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym Słowian pomorskich
Tytuł wydawn. zbior.: Sacrum pogańskie - sacrum chrześcijańskie : kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej = Pagan sacrum - Christian sacrum [...] / red. Krzysztof Bracha i Czesław Hadamik
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2010
Opis fiz.: S. 289-317, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

82/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 602 s., il. kolor., tab.; streszcz. ang.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

83/199

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Drozd Alicja, Koperkiewicz Arkadiusz, Kozłowski Tomasz, Stawska Violetta
Tytuł: Katalog źródeł
Tytuł równoległy: Catalogue of sources
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 189-603, il. kolor.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

84/199

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Stawska Violetta
Tytuł: Chronologia cmentarzyska
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 105-120, il.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

85/199

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Stawska Violetta
Tytuł: Podsumowanie
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 121-126
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL

86/199

Autor: Stawska Violetta, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech
Tytuł: Rodzaje grobów i konstrukcje wewnętrzne
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 55-65, il.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

87/199

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Stawska Violetta
Tytuł: Stratygrafia kulturowa
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 31-39, tab.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

88/199

Autor: Stawska Violetta, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech
Tytuł: Układ pochówków
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 67-77, il., wykr.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

89/199

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Stawska Violetta
Tytuł: Wielkość i rozplanowanie
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 41-45, il.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL

90/199

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Stawska Violetta
Tytuł: Wyposażenie pochówków
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 79-103, il., tab., wykr.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

91/199

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Stawska Violetta
Tytuł: Zagadnienia wstępne
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 9-24, il., tab.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

92/199

Autor: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek, Stawska Violetta
Tytuł: Środowisko przyrodnicze i kulturowe
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 25-29, il.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL

93/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Kilka uwag o archeologii wczesnego średniowiecza na tle współczesnych nauk historycznych
Tytuł wydawn. zbior.: Życie codzienne przez pryzmat rzeczy / pod red. Pawła Kucypery, Sławomira Wadyla.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 9-14
Seria: Kultura Materialna Średniowiecza w Polsce
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

94/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Chełmno/Kulm : Genese und Funktion einer frühmittelalterlichen Stadt
Czasopismo: Acta Praehist. Archaeol., Bd. 42
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 19-40, il.
Pełny tytuł czasop.: Acta Praehistorica et Archaeologica
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

95/199

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Kowalewska Barbara, Niegowski Jacek
Tytuł: Wstępne wyniki badań wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w rejonie jeziora Niesłysz na Ziemi Lubuskiej.
Czasopismo: Lubus. Mater. Konserw., T. 7
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 97-105, il.
Pełny tytuł czasop.: Lubuskie Materiały Konserwatorskie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

96/199

Autor: Chudziak Wojciech, Górzyński Tomasz, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek
Tytuł: Sprawozdanie z wyników podwodnych badań archeologicznych o charakterze penetracyjnym w jeziorze Dankowskim (Wielgim) i Kinołęka
Czasopismo: Strzeleckie Zesz. Hist., Nr 1
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 39-50
Uwaga: Tytuł numeru: Zeszyt Dankowski
Pełny tytuł czasop.: Strzeleckie Zeszyty Historyczne
Język: POL

97/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wyspa w Żółtym na Jeziorze Zarańskim - na pograniczu rzeczywistości i transcendencji.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad dawną Polską. T. 2 / red. Tomasz Sawicki.
Opis wydawn.: Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2009
Opis fiz.: S. 47-70, il.
Seria: Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego ; vol. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

98/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtem (gmina Drawsko Pomorskie) : (lata 2006-2007).
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 367-382, il.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-906963-6-2
ISBN: 978-83-86136-86-5
ISBN: 978-83-61456-08-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

99/199

Autor: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard
Tytuł: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kałdusie, (gmina Chełmno, województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 3 : (badania w latach 2005-2007).
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 269-280, il.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego R. Kaźmierczaka: 3, W. Chudziaka: 1.5]
ISBN: 978-83-906963-6-2
ISBN: 978-83-86136-86-5
ISBN: 978-83-61456-08-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

100/199

Autor: Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 2 : (badania w latach 2005-2007).
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 281-291, il.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-906963-6-2
ISBN: 978-83-86136-86-5
ISBN: 978-83-61456-08-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

101/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Starym Bornem na Pomorzu Środkowym.
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 383-393, il.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego R. Kaźmierczaka: 3, W. Chudziaka: 1.5]
ISBN: 978-83-906963-6-2
ISBN: 978-83-86136-86-5
ISBN: 978-83-61456-08-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.500

102/199

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie), stanowiska 1, 2 i 4 : (badania w latach 2005-2007).
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 293-310, il.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-906963-6-2
ISBN: 978-83-86136-86-5
ISBN: 978-83-61456-08-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.500

103/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek, Ważny Tomasz
Tytuł: Ze studiów nad genezą wczesnośredniowiecznych mostów na obszarze Pomorza.
Tytuł równoległy: From the study on the origin of early mediaeval bridges on Pomerania.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 57
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 99-131
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

104/199

Autor: Bienias Dorota, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Janowski Andrzej, Makowiecki Daniel, Poliński Dariusz, Weinkauf Marcin
Tytuł: Katalog.
Tytuł wydawn. zbior.: Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim (byłe województwo bydgoskie) : katalog źródeł archeologicznych / pod red. Jerzego Olczaka i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 55-543
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

105/199

Autor: Olczak Jerzy, Chudziak Wojciech
Tytuł: Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim (byłe województwo bydgoskie) : katalog źródeł archeologicznych / pod red. Jerzego Olczaka i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: 573 s., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

106/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek
Tytuł: Niektóre problemy badawcze wczesnośredniowiecznych miejsc kultu przy śródlądowych akwenach jeziornych na Pomorzu Środkowym.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały z konferencji konserwatorstwa archeologicznego zorganizowanych przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Jurata (8-20 V 2005 r.), Wigry (28-30 IX 2005 r.), Krynica (30 XI-3 XII 2005 r.) / [ wybór ref. Marek Gierlach ; red. Laura Bakalarska].
Opis wydawn.: Warszawa : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2007
Opis fiz.: S. 257-270, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

107/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Karta Ewidencji Podwodnego Stanowiska Archeologicznego.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały z konferencji konserwatorstwa archeologicznego zorganizowanych przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego : Jurata (8-20 V 2005 r.), Wigry (28-30 IX 2005 r.), Krynica (30 XI-3 XII 2005 r.) / [wybór ref. Marek Gierlach ; red. Laura Bakalarska].
Opis wydawn.: Warszawa : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2007
Opis fiz.: S. 242-256, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

108/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Człowiek i środowisko w okresie wczesnohistorycznym na Niżu Polskim - uwagi z perspektywy studiów osadniczych.
Tytuł równoległy: Men and environment in the Early Middle Age on the Polish Lowland - retrospective view of settlement studies.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce / red. Mirosław Makohonienko, Daniel Makowiecki, Zofia Kurnatowska.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007
Opis fiz.: S. 35-42, il.; streszcz. ang.
Seria: Środowisko, Człowiek, Cywilizacja ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

109/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczne odważniki z Żółtego na Pomorzu Środkowym : próba interpretacji kontekstu kulturowego znaleziska.
Tytuł równoległy: Early medieval weights from Żółte in Middle Pomerania : an attempt of interpretation of a cultural context of the assemblage.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 377-395, [2] k. tabl., il., tab.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 17
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

110/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Ośrodek toruńskiej archeologii średniowiecza - tradycja i współczesność.
Tytuł równoległy: Thorner Archäologieforschung des Mittlealters - Tradition und Gegenwart.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 157-162, streszcz. niem.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

111/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtym gm. Drawsko Pomorskie (lata 2004-2005).
Tytuł wydawn. zbior.: XV Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji 30 listopada - 02 grudnia 2005 / pod red. Grażyny Nawrolskiej.
Opis wydawn.: Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2007
Opis fiz.: S. 231-247, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

112/199

Autor: Błędowski Piotr, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa i cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie, gm. Chełmno stanowisko 2 (badania w latach 2004-2005).
Tytuł wydawn. zbior.: XV Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji 30 listopada - 02 grudnia 2005 / pod red. Grażyny Nawrolskiej.
Opis wydawn.: Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2007
Opis fiz.: S. 249-261, il., streszcz. ang.
Język: POL

113/199

Autor: Chudziak Wojciech, Kaźmierczak Ryszard, Niegowski Jacek
Tytuł: Próba reinterpretacji zabudowy wyspy w Parsęcku na Pomorzu Środkowym.
Tytuł równoległy: Reconstruction attempt of settlement on an island in Parsęcko in Middle Pomerania.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 55
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 145-169, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

114/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: U źródeł średniowiecznego miasta.
Tytuł wydawn. zbior.: Chełmno zabytkami malowane / aut. tekstów Marek Chełminiak [et al.]
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Dom Wydaw. Margrafsen, 2006
Opis fiz.: S. 25-65, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

115/199

Autor: Luc Małgorzata, Szmańda Jacek B., Chudziak Wojciech
Tytuł: Próba rekonstrukcji krajobrazu wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie koło Chełmna.
Tytuł wydawn. zbior.: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii : geografia fizyczna : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.] / red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz.
Opis wydawn.: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2006
Opis fiz.: S. 189-194, il.
Seria: Dokumentacja Geograficzna ; nr 32
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
ISBN: 83-87954-72-1
ISSN: 0012-5032
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

116/199

Autor: Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Cyrek Krzysztof, Gackowski Jacek
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2003-2004 w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie i toruńskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 2003-2004. T. 1: Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004 / red. Zbigniew Bukowski, Marek Gierlach.
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2006
Opis fiz.: S. 97-122, il.; streszcz. ang.
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-390X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

117/199

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim (lata 2000-2003).
Tytuł wydawn. zbior.: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później / pod red. Wojciecha Chudziaka i Sławomira Moździocha.
Opis wydawn.: Toruń [etc.] : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 369-382, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

118/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem Pomorza Nadwiślańskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później / pod red. Wojciecha Chudziaka i Sławomira Moździocha.
Opis wydawn.: Toruń [etc.] : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 175-187, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

119/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczny grot włóczni z Nętna - przyczynek do studiów nad chrystianizacją Pomorza Środkowego.
Tytuł wydawn. zbior.: Świat Słowian wczesnego średniowiecza : praca zbiorowa / pod red. Marka Dworaczyka [et al.].
Opis wydawn.: Szczecin ; Wrocław : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2006
Opis fiz.: S. 647-655, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

120/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: 388 s., [9] k. tabl. złoż., il. kolor.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

121/199

Autor: Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Stratygrafia kulturowa.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 33-36
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

122/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Problem projekcji mitu kosmologicznego na organizację przestrzeni sakralnej in Culmine na Pomorze Nadwiślańskim.
Czasopismo: Slav. Antiq., T. 47
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 67-95, il., wykr.; streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Slavia Antiqua
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

123/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Z badań nad funkcją społeczną sierpów i półkosków na ziemiach słowiańskich we wczesnym średniowieczu.
Tytuł równoległy: A study of the social functions of sickles and reaping hooks in the Slavonic lands in the early Middle Ages.
Tytuł wydawn. zbior.: Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych / [red. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 201-219, il.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 15/2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

124/199

Autor: Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin
Tytuł: Wielkość i rozplanowanie.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 37-38
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

125/199

Autor: Przegiętka Krzysztof R., Richter Daniel, Chruścińska Alicja, Oczkowski Hubert L., Lankauf Krzysztof R., Szmańda Jacek B., Luc Małgorzata, Chudziak Wojciech
Tytuł: Quartz luminescence applied in palaeoenvironmental reconstruction of a dune.
Czasopismo: Phys. Scr., Vol. T118
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 257-260, tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Physica Scripta
ISSN: 0031-8949 ; eISSN: 1402-4896
DOI: 10.1238/Physica.Topical.118a00257
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

126/199

Autor: Chudziak Wojciech, Noryśkiewicz Agnieszka M., Noryśkiewicz Bożena
Tytuł: Zasiedlenie okolic Góry św. Wawrzyńca we wczesnym średniowieczu w świetle historii lokalnej roślinności.
Tytuł wydawn. zbior.: Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych : sesja naukowa, Toruń, 14-15 października 2004 r.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: S. 34
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

127/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Geneza wczesnoromańskiej bazyliki z Kałdusa na Pomorzu Nadwiślańskim
Tytuł wydawn. zbior.: Początki architektury monumentalnej w Polsce : materiały z sesji naukowej Gniezno, 20-21 listopada 2003 roku / [oprac. red. Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak]
Opis wydawn.: Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2004
Opis fiz.: S. 245-256, il., summ.
Język: POL

128/199

Autor: Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Cyrek Krzysztof, Gackowski Jacek
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2001-2002 w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie i toruńskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 2001-2002 : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001-2002 / red. Zbigniew Bukowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2004
Opis fiz.: S. 28-47, il.
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-390X
ISSN: 1427-3918
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

129/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Tajemnice Góry św. Wawrzyńca : wykopaliska archeologiczne w Kałdusie, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 kwietnia - 9 maja 2004 roku, Muzeum Okręgowe w Toruniu 15 maja - 13 czerwca 2004 roku / [scenariusz wystawy i wstęp Wojciech Chudziak]
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Instytut Archeologii, 2004
Opis fiz.: [29] s., il.
Język: POL

130/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia przyrodniczo-archeologiczne / pod red. Wojciecha Chudziaka
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: 313 s., 7 k. tabl. złoż., il., summ.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 2
Język: POL

131/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Od redakcji - wprowadzenie do problematyki badań interdyscyplinarnych zespołu osadniczego w Kałdusie
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia przyrodniczo-archeologiczne / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: S. 9-15
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 2
Język: POL

132/199

Autor: Chudziak Wojciech, Noryśkiewicz Agnieszka M., Noryśkiewicz Bożena
Tytuł: Zasiedlenie okolic Góry św. Wawrzyńca w ostatnich trzech tysiącach lat w świetle historii roślinności.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia przyrodniczo-archeologiczne / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: S. 209-229, il., wykr.; streszcz. ang.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 2
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: W. Chudziak i A. M. Noryśkiewicz - 2; B. Noryśkiewicz - 3]
ISBN: 83-231-1751-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

133/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Przepływ rzeczy i idei we wczesnym średniowieczu - instruktywne przykłady chełmińskie
Tytuł wydawn. zbior.: Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu : Spotkania Bytomskie V / pod red. Sławomira Moździocha
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oddział, 2004
Opis fiz.: S. 183-197
Język: POL

134/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Nowe odkrycie archeologów.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 13 nr 11
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 11, il.
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Język: POL

135/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wstęp.
Tytuł wydawn. zbior.: Civitas Schinesghe cum pertinentiis / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: S. 7-8
Język: POL

136/199

Autor: Chudziak Wojciech, Noryśkiewicz Bożena
Tytuł: Przemiany osadnicze w mezoregionie Warlubie-Płochocinek na tle przekształceń lokalnej szaty roślinnej.
Tytuł wydawn. zbior.: FNP dla archeologii : podsumowanie programów TRAKT i ARCHEO, 6-7 listopada 2003, UMCS Lublin / red. Maria Łanczont, Jolanta Nogaj-Chachaj.
Opis wydawn.: Lublin : Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003
Opis fiz.: S. 77-80, il.; streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego W. Chudziak: 2]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

137/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Mezoregion osadniczy Warlubie-Płochocinek : krajobraz przyrodniczy i kulturowy - wyniki badań archeologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: FNP dla archeologii : podsumowanie programów TRAKT i ARCHEO, 6-7 listopada 2003, UMCS Lublin / red. Maria Łanczont, Jolanta Nogaj-Chachaj.
Opis wydawn.: Lublin : Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003
Opis fiz.: S. 73-77, il., streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

138/199

Autor: Bednarek Renata, Chudziak Wojciech, Gackowski Jacek, Kwiatkowska Aleksandra, Markiewicz Maciej, Noryśkiewicz Agnieszka M., Polcyn Marek
Tytuł: Przekształcenia środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka w świetle interdyscyplinarnych badań.
Tytuł wydawn. zbior.: FNP dla archeologii : podsumowanie programów TRAKT i ARCHEO, 6-7 listopada 2003, UMCS Lublin / red. Maria Łanczont, Jolanta Nogaj-Chachaj.
Opis wydawn.: Lublin : Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003
Opis fiz.: S. 9-17, streszcz. ang.
Uwaga: [Punkty do dorobku indywidualnego: W. Chudziak, J. Gackowski, A. M. Noryśkiewicz - 2]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

139/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Ziemia chełmińska na przełomie I i II tysiąclecia - "pogranicze w ogniu"?
Tytuł wydawn. zbior.: Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie : materiały z konferencji naukowej, Górzno, 1-2 czerwca 2002 r. / red. Kazimierz Grążawski
Opis wydawn.: Włocławek ; Brodnica : Lega, 2003
Opis fiz.: S. 67-82, il., Zsfg.
Język: POL

140/199

Autor: Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Cyrek Krzysztof, Gackowski Jacek
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 2000 roku w strefie planowanej budowy autostrady A-1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. toruńskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 2000 : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000 / red. Zbigniew Bukowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2003
Opis fiz.: S. 29-59
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-3918
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

141/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczne "importy" skandynawskie z Kałdusa pod Chełmnem na Pomorzu Nadwiślańskim
Tytuł wydawn. zbior.: Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu / red. Marek Dulinicz
Opis wydawn.: Lublin ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2003
Opis fiz.: S. 117-126, il.
Język: POL

142/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Stan badań nad wczesnym średniowieczem ziemi chełmińskiej : główne tezy i perspektywy badawcze
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. T. 5 / [red. Wojciech Chudziak]
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: S. 9-33, mapa, summ.
Język: POL

143/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Od redakcji
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. T. 5 / [red. Wojciech Chudziak]
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: S. 7-8
Język: POL

144/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Rekonstrukcja bryły wczesnoromańskiej bazyliki z Kałdusa pod Chełmnem na Pomorzu Wschodnim.
Tytuł równoległy: The reconstruction of an early-Romanesque basilica at Kałdus near Chełmno in Eastern Pomerania.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i historii architektury / [red. nauk. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, 2003
Opis fiz.: S. 85-98, [3] k. tabl., il.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 13
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

145/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Civitas Schinesghe cum pertinentiis
Opis wydawn.: Toruń : Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: 165 s., fot., mapy, rys.
Język: POL

146/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczna przestrzeń sakralna in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Instytut Archeologii, 2003
Opis fiz.: 198 s., il., summ.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 1
Język: POL

147/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. T. 5 / red. nauk. Wojciech Chudziak
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: 205 s., 2 k. tabl. złoż., 2 s. tabl., mapy
Język: POL

148/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Strefa chełmińsko-dobrzyńska we wczesnym średniowieczu : próba bilansu dorobku badawczego
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia toruńska : historia i teraźniejszość : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu, Toruń, 16-17 maja 2002 / red. Bogusława Wawrzykowska.
Opis wydawn.: Toruń : Muzeum Okręgowe, 2002
Opis fiz.: S. 137-150, il.; streszcz. niem.
ISBN: 83-87083-42-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

149/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Ślady skandynawskiej obrzędowości na Pomorzu Wschodnim.
Tytuł wydawn. zbior.: Popiół i kość : Funeralia Lednickie - spotkanie 4 / red. Jacek Wrzesiński.
Opis wydawn.: Sobótka ; Wrocław : Muzeum Ślężańskie : AKME, 2002
Opis fiz.: S. 433-447, il.
Język: POL

150/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. T. 4 / red. nauk. Wojciech Chudziak
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: 232 s., 2 k. tabl. złoż., fot., il.
Język: POL

151/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Chełmno
Tytuł wydawn. zbior.: U źródeł Polski : do roku 1038 / red. nauk. Marek Derwich, Adam Żurek
Opis wydawn.: Warszawa ; Wrocław : Horyzont : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002
Opis fiz.: S. 188-189, fot. kolor.
Seria: Polska - dzieje cywilizacji i narodu ; t. 1
Język: POL

152/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Spuren des Skandinavischen Brauchtums in Kałdus in Ostpommern.
Czasopismo: Archäol. Korresp.bl., Jg. 32
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 1-11
Pełny tytuł czasop.: Archäologisches Korrespondenzblatt
Język: GER

153/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wokół współpracy UMK z Allianz.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 11 nr 10
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 11
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISSN: 1230-9710 ; eISSN: 1689-0612
Język: POL

154/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Najstarsza świątynia chrześcijańska na Pomorzu Nadwiślańskim
Czasopismo: Z Otchłani Wieków, R. 57 nr 1/2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 33-39, il.
Pełny tytuł czasop.: Z Otchłani Wieków
Język: POL

155/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Historia krajobrazu w świetle analizy źródeł archeologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Krajobrazy ziemi świeckiej : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Pająkowskiego.
Opis wydawn.: Świecie : Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2001
Opis fiz.: S. 16-29, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

156/199

Autor: Bojarski Jacek, Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Gackowski Jacek, Kukawka Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1999 roku w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 96-99 : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 / [red. Zbigniew Bukowski].
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych : Wydawnictwo DiG, 2001
Opis fiz.: S. 49-77, il., tab.
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-390X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

157/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Nowe możliwości finansowania badań.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 10 nr 12
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 13
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISSN: 1230-9710 ; eISSN: 1689-0612
Język: POL

158/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczne groby komorowe z Kałdusa pod Chełmnem na Pomorzu Wschodnim.
Czasopismo: Slav. Antiq., T. 42
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 63-96, il.; streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Slavia Antiqua
Język: POL

159/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Problem chrystianizacji ziemi chełmińskiej w świetle źródeł archeologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Człowiek, sacrum, środowisko : miejsca kultu we wczesnym średniowieczu / pod red. Sławomira Moździocha.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2000
Opis fiz.: S. 127-137, il.; streszcz. niem.
Seria: Spotkania Bytomskie ; 4
Język: POL

160/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wyniki badań weryfikacyjnych i rozpoznawczych na ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego / pod red. Andrzeja Buko, Zygmunta Świechowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2000
Opis fiz.: S. 85-100, il.; streszcz. ang.
Język: POL

161/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Kształtowanie się podziałów plemiennych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Źródła archeologiczne i ich treści / [red. nauk. Wojciech Chudziak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 51-69, il.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 8
Język: POL

162/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Archeologia na bydgosko-toruńskim odcinku autostrady A-1.
Czasopismo: Z Otchłani Wieków, R. 55 nr 2
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 28-32, fot.
Pełny tytuł czasop.: Z Otchłani Wieków
Język: POL

163/199

Autor: Chudziak Wojciech, Dygaszewicz E.
Tytuł: Początki ośrodka miejskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Bo to jest Bydgoszcz / [koncepcja ed. i red. Jerzy Derenda].
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 1999
Opis fiz.: S. 23-34
Język: POL

164/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Uwarunkowania komunikacyjne w okresie tworzenia się ośrodków wczesnopaństwowych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej / pod red. Sławomira Moździocha.
Opis wydawn.: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 1999
Opis fiz.: S. 173-181, il.; streszcz. niem.
Seria: Spotkania Bytomskie ; 3
Język: POL

165/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Ze studiów nad pograniczem słowiańsko-bałtyjskim we wczesnym średniowieczu : problem przynależności etnokulturowej Pomezanii w IX-XI wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha : materiały z konferencji, która odbyła się pod patronatem wojewody elbląskiego 18-19 września 1997 w Muzeum w Elblągu / [red. Marek F. Jagodziński].
Opis wydawn.: Elbląg : Elbląskie Towarzystwo Kulturalne : Muzeum w Elblągu, 1999
Opis fiz.: S. 81-98, il.; streszcz. niem.
Język: POL

166/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Geneza i rozwój wczesnośredniowiecznych grodów w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. [T. 3] / red. nauk. Wojciech Chudziak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 137-158, il.; streszcz. ang.
Język: POL

167/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. ]T. 3] / red. nauk. Wojciech Chudziak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: 305 s., 7 k. tabl. złoż., il.; streszcz. ang.
Język: POL

168/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Zanim powstało dzisiejsze Chełmno : wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie.
Czasopismo: Pom. Kuj., nr 2
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 14-19
Pełny tytuł czasop.: Pomorze i Kujawy
Język: POL

169/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: The early romanesque building from Kałdus, voivodeship of Toruń : chronology and function.
Czasopismo: Quaest. Medii Aevi Novae, Vol. 4
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 197-209
Pełny tytuł czasop.: Quaestiones Medii Aevi Novae
Język: ENG

170/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym szlakiem komunikacyjnym z Kujaw do Prus.
Tytuł wydawn. zbior.: Adalbertus : wyniki programu badań interdyscyplinarnych / pod red. Przemysława Urbańczyka.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 1998
Opis fiz.: S. 217-229, 1 k. mapa
Seria: Adalbertus ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

171/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Usprung und Entwicklung der frühmittelalterlichen Befestigungen im Raum Chełmno-Dobrzyń.
Tytuł wydawn. zbior.: Frühmittelalterlichen Burgenbau in Mittel- und Osteuropa : Tagung, Nitra vom 7. bis 10. October 1996 / hrsg. von Joachim Henning, Alexander T. Ruttkay.
Opis wydawn.: Bonn : Habelt, 1998
Opis fiz.: S. 211-222
Język: GER

172/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczny ośrodek bydgoski w świetle źródeł archeologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Kraje słowiańskie w wiekach średnich : profanum i sacrum / red. Hanna Kóčka-Krenz, Władysław Łosiński.
Opis wydawn.: Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998
Opis fiz.: S. 177-186, il.
Język: POL

173/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Chełmnie.
Tytuł wydawn. zbior.: XII Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 23-24 października 1997 r. : materiały / [red. Marek Dworaczyk, Przemysław Krajewski, Eugeniusz Wilgocki].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 1998
Opis fiz.: S. 227-235, il.; streszcz. niem.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 1
ISBN: 83-906963-1-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

174/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Dalekosiężne szlaki komunikacyjne w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej w X-XI wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Benedyktyńska praca : studia historyczne ofiarowane o. Pawłowi Sczanieckiemu w 80-rocznicę urodzin / pod red. Jana Andrzeja Spieża, Zbigniewa Wielgosza.
Opis wydawn.: Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 1997
Opis fiz.: S. 101-118, mapy
Język: POL

175/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Badania wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie, woj. toruńskie (1997 rok).
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i geografii historycznej / [red. nauk. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 291-292
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 6
Język: POL

176/199

Autor: Chudziak Wojciech, Poliński Dariusz
Tytuł: Podstawy datowania wczesnośredniowiecznego szlaku lądowego z Kujaw do Prus.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek) : studia i materiały / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 83-95
Seria: Adalbertus ; t. 2
Język: POL

177/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczny szlak komunikacyjny z Kujaw do Prus : studium archeologiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek) : studia i materiały / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 9-31, 1 mapa złoż.
Seria: Adalbertus ; t. 2
Język: POL

178/199

Autor: Chudziak Wojciech, Poliński Dariusz, Moszczyński Andrzej
Tytuł: Schemat analizy opisowej wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek) : studia i materiały / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 231-243, il.
Seria: Adalbertus ; t. 2
Język: POL

179/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Quondam castra w świetle badań wczesnośredniowiecznych grodzisk ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały z II międzynarodowej sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Łódź 18-19 października 1993 roku / pod red. Jerzego Olczaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 25-34, tabl.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 3
Język: POL

180/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Zasiedlanie strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu (VII-XI wiek).
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: 273 s., [2] tabl., il.; streszcz. ang.
Język: POL

181/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Udział Zakładu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w realizacji programu "Adalbertus".
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 26
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 148-149
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL

182/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką z Łekna (stanowisko nr 3).
Czasopismo: Stud. Mater. Dziejów Pałuk, T. 2
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 77-94, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia i Materiały do Dziejów Pałuk
Język: POL

183/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Nowe źródła archeologiczne do studiów nad chronologią najstarszego osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dorzeczu dolnej Drwęcy.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej : wybrane zagadnienia i materiały. [T. 2].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
Opis fiz.: S. 7-26, il.; streszcz. ang.
Język: POL

184/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Zamczysku - mit czy rzeczywistość?
Czasopismo: Kom. Archeol., T. 6
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 41-56, [1] k. tabl. złoż., il.
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Archeologiczne
Język: POL

185/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Bydgoszczy.
Czasopismo: Kom. Archeol., T. 6
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 57-69, [1] k. tabl. złoż., il.
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Archeologiczne
Język: POL

186/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowiecznymi mikroregionami osadniczymi w rejonie Gronowa, gm. Lubicz i Napola, gm. Kowalewo Pomorskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne ośrodka toruńskiego w latach 1989-1992 / pod red. Jadwigi Chudziakowej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Muzeum Okręgowe, 1993
Opis fiz.: S. 119-128
Język: POL

187/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Z badań nad wczesnośredniowiecznym grodziskiem w Gronowie, woj. toruńskie, stan. 1.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 21
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 87-103
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL

188/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Kilka uwag o wczesnośredniowiecznym budownictwie na ziemiach polskich : (na marginesie pracy Z. Kobylińskiego: Struktury osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności i w początkach średniowiecza).
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 21
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 139-144
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL

189/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem na ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce : materiały z konferencji, Poznań, 14-16 grudnia 1987 roku / pod red. Zofii Kurnatowskiej.
Opis wydawn.: Poznań ; Warszawa : Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : Oficyna Wydawnicza Volumen, 1992
Opis fiz.: S. 85-96
Seria: Prace Komisji Archeologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; t. 11
ISBN: 83-01-01673-6
Język: POL

190/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej ceramiki z dorzecza dolnej Drwęcy (VII-XI/XII w.) : podstawy chronologii procesów zasiedlania.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Krzewienia Świadomości Historycznej Civitas : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1991
Opis fiz.: 180 s., [5] k. tabl. złoż., il.; streszcz. ang.
ISBN: 83-231-0309-7
Język: POL

191/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych domniemanych grodzisk w dorzeczu Drwęcy przeprowadzonych w 1987 r.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 17
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 21-44
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL

192/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Niektóre związki chronologiczno-przestrzenne wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej z Jedwabna, gm. Lubicz.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 17
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 3-20
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL

193/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w rejonie Gronowa, woj. toruńskie, w świetle badań w latach 1987-1989.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej : gronowski mikroregion osadniczy. [T. 1] / red. nauk. Jerzy Olczak.
Opis wydawn.: Toruń : Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1990
Opis fiz.: S. 44-68
Język: POL

194/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Budownictwo wziemne z wczesnośredniowiecznej osady w Mogilnie.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 13
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 89-101
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL

195/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Uwagi o zakłóceniach pierwotnych uwarstwień kulturowych na obiektach średniowiecznej architektury murowanej.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 13
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 73-87
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL

196/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Z problematyki wczesnośredniowiecznego budownictwa w dorzeczu środkowej Wisły.
Czasopismo: Spraw. Archeol., T. 41
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 327-332
Pełny tytuł czasop.: Sprawozdania Archeologiczne
Język: POL

197/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Próba periodyzacji rozwoju mieszkalnego budownictwa drewnianego w Wielkopolsce i na zachodnich Kujawach we wczesnym średniowieczu.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 16
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 85-101, il.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616
Język: POL

198/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: W kwestii budownictwa Słowian na Niżu Polskim w VI-VII wieku.
Czasopismo: Archeol. Pol., T. 33 z. 1
Opis wydawn.: 1988
Opis fiz.: S. 193-203, mapa
Pełny tytuł czasop.: Archeologia Polski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

199/199

Autor: Chudziak Wojciech
Tytuł: Z badań nad konstrukcją zrębową na Niżu Polskim we wczesnym średniowieczu.
Czasopismo: Slav. Antiq., T. 31
Opis wydawn.: 1988
Opis fiz.: S. 183-198, il.; streszcz. fr.
Pełny tytuł czasop.: Slavia Antiqua
Język: POL