Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Łukasz Czyżewski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/35

Autor: Stefaniak Krzysztof, Lipecki Grzegorz, Nadachowski Adam, Semba Agata, Ratajczak Urszula, Kotowski Adam, Roblíčková Martina, Wojtal Piotr, Shpansky Andrey V., Krakhmalnaya Tatiana V., Kovalchuk Oleksandr M., Boeskorov Gennady G., Nikolskiy Pavel A., Baryshnikov Gennady F., Ridush Bogdan, Jakubowski Gwidon, Pawłowska Kamilla, Cyrek Krzysztof, Sudoł-Procyk Magdalena, Czyżewski Łukasz, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T., Żeromska Aleksandra, Gagat Przemysław, Mackiewicz Paweł
Tytuł: Diversity of muskox Ovibos moschatus (Zimmerman, 1780) (Bovidae, Mammalia) in time and space based on cranial morphometry.
Czasopismo: Hist. Biol.
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 1-16, il., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Historical Biology
ISSN: 0891-2963 ; eISSN: 1029-2381
DOI: 10.1080/08912963.2019.1666374
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.489
Punktacja: 70.000

2/35

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz, Krajcarz Magdalena, Stefaniak Krzysztof, Tyc Andrzej
Tytuł: Biśnik Cave : Middle Paleolithic settlement sequence in the light of interdisciplinary research.
Tytuł wydawn. zbior.: 18th UISPP World Congress, Paris, 4th-9th June, 2018 = XVIIIo Congrès UISPP, Paris, 4-9 juin 2018 : book of abstracts.
Opis wydawn.: Paris : Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques - UISPP, 2018
Opis fiz.: S. 160
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

3/35

Autor: Czyżewski Łukasz
Tytuł: Low-cost 3D - skanowanie i modele 3D w popularyzacji i konserwacji zabytków archeologicznych : zestaw dla początkujących.
Tytuł wydawn. zbior.: ArchaeoTrek - poza ostateczną granicę : CAApl 2018, Toruń 16-18 maja 2018 : konferencja naukowa i warsztaty edukacyjne / [red. Łukasz A. Czyżewski].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii, 2018
Opis fiz.: S. 22-23
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

4/35

Autor: Czyżewski Łukasz, Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń, 11-14.10.2018 / red. tomu: Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk.
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2018
Opis fiz.: 88 s., il., tab.
ISBN: 978-83-933874-6-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

5/35

Autor: Cyrek Krzysztof, Czyżewski Łukasz, Krajcarz Maciej T., Sudoł-Procyk Magdalena
Tytuł: Procesy kształtujące poziomy kulturowe w plejstoceńskich osadach jaskiniowych środkowej części Jury Polskiej.
Tytuł równoległy: Forming processes of the cultural levels in the Pleistocene caves sediments in the central part of the Polish Jura.
Tytuł wydawn. zbior.: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń, 11-14.10.2018 / red. tomu: Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk.
Opis wydawn.: Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 40
ISBN: 978-83-933874-6-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

6/35

Autor: Czyżewski Łukasz A.
Tytuł: ArchaeoTrek - poza ostateczną granicę : CAApl 2018, Toruń 16-18 maja 2018 : konferencja naukowa i warsztaty edukacyjne / [red. Łukasz A. Czyżewski].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii, 2018
Opis fiz.: 24 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/35

Autor: Czyżewski Łukasz, Bobowski Bogdan
Tytuł: Archeologia z wyższej perspektywy : CAA Polska 2017, Karpacz, 31 maja - 2 czerwca 2017 : książka streszczeń i program konferencji / red. Łukasz Czyżewski, Bogdan Bobowski.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii : Uniwersytet Zielonogórski, 2017
Opis fiz.: 45 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

8/35

Autor: Wagner Tomasz, Jędrysik Joanna, Czyżewski Łukasz, Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w 2014 roku przed Jaskinią Kroczycką, województwo śląskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2013-2015 / [red. tomu Grażyna Glanc-Zagaja].
Opis wydawn.: Katowice : Regionalny Instytut Kultury, 2016
Opis fiz.: S. 44-54, il., wykr.; streszcz. niem.
ISBN: 978-83-945841-2-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

9/35

Autor: Cyrek Krzysztof, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Artefact and human habitat in spatial arrangements / eds. Krzysztof Cyrek, Łukasz Czyżewski.
Opis wydawn.: Brno : Moravian Museum. Anthropos Institute, 2016
Opis fiz.: 71 s.
Seria: Anthropologie : international journal of the science of man ; vol. 54 no. 1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

10/35

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Stan badań nad epoką kamienia na obszarze Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej : XXVI Sympozjum Jurajskie, Smoleń, 5-6 maja, 2016 : materiały pokonferencyjne.
Opis wydawn.: [Będzin : Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego], 2016
Opis fiz.: S. 4-10, il., tab.
ISBN: 978-83-937079-0-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

11/35

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz
Tytuł: The record of changes in the Middle-Palaeolithic settlement zone of the Biśnik Cave.
Czasopismo: Anthropologie, Vol. 54 no. 1
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 5-20, il.
Pełny tytuł czasop.: Anthropologie : international journal of the science of man
ISSN: 0323-1119
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

12/35

Autor: Przegiętka Krzysztof, Palczewski Piotr, Cyrek Krzysztof, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Luminescence dating of sediments from archaeological site in Jastrzebnik Cave, the Czestochowa Upland, Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Luminescence in Archaeology International Symposium, Paris, 1-4 Septembre : abstract book.
Opis wydawn.: [S.l. : s.n.], 2015
Opis fiz.: S. 20
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

13/35

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Zapis zmian w środkowopaleolitycznej przestrzeni osadniczej Jaskini Biśnik.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 34
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 7-39, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2015.001
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

14/35

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz, Osipowicz Grzegorz, Grelowska Maria
Tytuł: Middle Palaeolithic cultural levels from Middle and Late Pleistocene sediments of Biśnik Cave, Poland.
Czasopismo: Quat. Int., Vol. 326-327
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 20-63, il., tab.
Uwaga: [DOI: 2013]
Uwaga: Corrigendum: Vol. 334-335 2014 S. 215-216 [10.1016/j.quaint.2014.04.013].
Pełny tytuł czasop.: Quaternary International
ISSN: 1040-6182 ; eISSN: 1873-4553
DOI: 10.1016/j.quaint.2013.12.014
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.062
Punktacja: 30.000

15/35

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz A., Grelowska Maria
Tytuł: Zapis zmian w środkowopaleolitycznej przestrzeni osadniczej Jaskini Biśnik.
Tytuł wydawn. zbior.: Artefakt w przestrzeni : krzemienica, skupienie, stanowisko, region : 10. warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013 r., Toruń : książka streszczeń = Artefact in spatial arrangements : kshemienitsa, concentration, site, region : 10th SKAM Lithic Workshop, Toruń, October 23rd-25th 2013 : book of abstracts / red. Łukasz A. Czyżewski.
Opis wydawn.: Toruń : Instytut Archeologii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 15-17, il.
ISBN: 978-83-231-3144-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

16/35

Autor: Czyżewski Łukasz A.
Tytuł: Artefakt w przestrzeni : krzemienica, skupienie, stanowisko, region : 10. Warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013 r., Toruń : książka streszczeń / red. Łukasz A. Czyżewski.
Tytuł równoległy: Artefact in spatial arrangements : kshemienitsa, concentration, site, region : 10th SKAM Lithic Workshop, Toruń, October 23rd-25th 2013 : book of abstracts.
Opis wydawn.: Toruń : Instytut Archeologii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: 64 s., il.
ISBN: 978-83-231-3144-1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

17/35

Autor: Czyżewski Łukasz A.
Tytuł: Palaeolithic sites of the Kroczyce Rocks Range, Częstochowa Upland : preliminary results of identification and state of preservation assessment.
Tytuł wydawn. zbior.: 9th SKAM Workshop : Lithic raw materials - phenomena of the Stone Age, Moravian Museum, Brno, Czech Republic, October 8-11, 2012 : abstract book and excursion guide.
Opis wydawn.: Brno : Moravské Zemské Muzeum, 2012
Opis fiz.: S. 35
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

18/35

Autor: Czyżewski Łukasz A.
Tytuł: Spatial analysis and visualization in the Biśnik Cave's digital documentation system : the practical use of 'cloud computing'.
Tytuł wydawn. zbior.: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3 : cultures, environment, chronology, Wolbrom, Poland, September 25th - 28th, 2012 : guidebook & book of abstracts / eds.: Krzysztof Cyrek, Łukasz A. Czyżewski, Maciej T, Krajcarz.
Opis wydawn.: Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2012
Opis fiz.: S. 83-84, il.
ISBN: 978-83-231-2939-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

19/35

Autor: Cyrek Krzysztof, Czyżewski Łukasz, Sudoł Magdalena
Tytuł: Middle Palaeolithic of the Biśnik Cave.
Tytuł wydawn. zbior.: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3 : cultures, environment, chronology, Wolbrom, Poland, September 25th - 28th, 2012 : guidebook & book of abstracts / eds.: Krzysztof Cyrek, Łukasz A. Czyżewski, Maciej T, Krajcarz.
Opis wydawn.: Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2012
Opis fiz.: S. 11-14
ISBN: 978-83-231-2939-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

20/35

Autor: Cyrek Krzysztof, Czyżewski Łukasz A., Krajcarz Maciej
Tytuł: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3 : cultures, environment, chronology, Wolbrom, Poland, September 25th - 28th, 2012 : guidebook & book of abstracts / eds.: Krzysztof Cyrek, Łukasz A. Czyżewski, Maciej T, Krajcarz.
Opis wydawn.: Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2012
Opis fiz.: 107 s., il., tab., wykr.
ISBN: 978-83-231-2939-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

21/35

Autor: Makowiecki Daniel, Czyżewski Łukasz A.
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia. T. 32 / red. nauk. Daniel Makowiecki ; red. prowadzący Łukasz A. Czyżewski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 364 s., il., tab., wykr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

22/35

Autor: Czyżewski Łukasz A.
Tytuł: Metody cyfrowe w interpretacji wyników badań archeologiczno-przyrodniczych Jaskini Biśnik.
Tytuł równoległy: Digital methods in the interpretation of results of archaeological and palaeoenvironmental research in the Biśnik Cave.
Tytuł wydawn. zbior.: Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego : wybrane zagadnienia = Digitization of archaeological heritage : selected aspects / red. Rafał Zapłata.
Opis wydawn.: Lublin : Wiedza i Edukacja, 2011
Opis fiz.: S. 92-119, il.; streszcz. ang.
; eISBN: 978-83-61546-05-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

23/35

Autor: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz, Grelowska Maria, Sikorska Agnieszka, Bąkowska Beata
Tytuł: The Bisnik Cave : the longest Middle Palaeolithic sequence in Poland : in the context of environmental changes.
Tytuł wydawn. zbior.: Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych : I Konferencja Geoarcheologiczna, Warszawa, 25 listopada 2011 r. = Climate change in the light of archaeological and geoarchaeological research : First Geoarchaeological Conference in Warsaw : abstract of papers.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011
Opis fiz.: S. 4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

24/35

Autor: Czyżewski Łukasz
Tytuł: The virtual trip through the Medieval Toruń : possibilities of using the open source and shareware software in multimedia projects and archaeological interactive, virtual reconstructions of medieval architecture.
Tytuł wydawn. zbior.: Beyond the artifact : digital interpretation of the past : proceedings of CAA2004, Prato 13-17 April 2004 / ed. by Franco Niccolucci and Sorin Hermon.
Opis wydawn.: Budapest : Archaeolingua, 2010
Opis fiz.: S. 351-354, il.
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

25/35

Autor: Cyrek Krzysztof, Socha Paweł, Stefaniak Krzysztof, Madeyska Teresa, Mirosław-Grabowska Joanna, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Palaeolithic of Biśnik Cave (Southern Poland) within the environmental background.
Czasopismo: Quat. Int., Vol. 220 no. 1-2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 5-30, il.
Pełny tytuł czasop.: Quaternary International
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.768
Punktacja: 27.000

26/35

Autor: Czyżewski Łukasz
Tytuł: Metody cyfrowe w interpretacji wyników badań archeologiczno-przyrodniczych Jaskini Biśnik.
Tytuł równoległy: Digital methods applied to interpretation of the results of archaeological and palaeontological researches conducted in Bisnik Cave, Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: 6th SKAM Flint Technology Workshop, Małkocin, 27-30.X.2009 : book of abstracts.
Opis wydawn.: Szczecin : Department of Archaeology. Institute of History, Szczecin University, 2009
Opis fiz.: S. 16
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/35

Autor: Czyżewski Łukasz A.
Tytuł: Biśnik Cave : final project results : the idea of Open Archaeology in interdisciplinary projects.
Tytuł wydawn. zbior.: Kulturelles Erbe und neue Technologien : Workshop 13 : Archäologie und Computer, 03-05. November 2008 / Red.: Wolfgang Börner, Susanne Uhlirz.
Opis wydawn.: Wien : Phoibos Verlag, [2009]
Opis fiz.: S. 1-21, il., tab.
Uwaga: Publikacja na CD
ISBN: 978-3-85161-016-1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

28/35

Autor: Czyżewski Łukasz A.
Tytuł: Biśnik Cave : final project results : the idea of Open Archaeology in interdisciplinary projects.
Tytuł wydawn. zbior.: Kulturelles Erbe und neue Technologien : Workshop 13 : Archäologie und Computer, 03-05. November 2008 : abstracts / Red.: Wolfgang Börner, Susanne Uhlirz.
Opis wydawn.: Wien : Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2008
Opis fiz.: S. 47-48 (abstr.), 86 (poster)
Uwaga: Publikacja na CD
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

29/35

Autor: Cyrek Krzysztof, Stefaniak Krzysztof, Socha Paweł, Mirosław-Grabowska Joanna, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz
Tytuł: Biśnik Cave : a reconstruction of the site's occupation in the context of environmental changes.
Tytuł wydawn. zbior.: Eurasian perspectives on environmental archaeology : the 2007 AEA Annual Conference, September 12-15, 2007 in Poznań, Poland / [ed. by Mirosław Makohonienko, Daniel Makowiecki & Jolanta Czerniawska].
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007
Opis fiz.: S. 160
Seria: Środowisko i Kultura ; vol. 3
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

30/35

Autor: Czyżewski Łukasz
Tytuł: Bisnik Cave project progress report : new results, new problems, new challenges.
Tytuł wydawn. zbior.: Layers of perception : advanced technological means to illuminate our past : CAA 2007 : computer applications and quantitative methods in archaeology, Berlin, 2.-6. April 2007 / compiled by Hauke Ziemssen.
Opis wydawn.: Berlin : Deutsches Archäologisches Institut, 2007
Opis fiz.: S. 226-227
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

31/35

Autor: Czyżewski Łukasz A.
Tytuł: Archives and data repository system : the Bisnik project module distribution and exchanging of the integrated archaeological, geological and paleozoological data.
Tytuł wydawn. zbior.: Kulturelles Erbe und neue Technologien : Workshop 11 : Archäologie und Computer, 18.-20. Oktober 2006 : abstracts / Red.: Wolfgang Börner, Susanne Uhlirz.
Opis wydawn.: Wien : Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2006
Opis fiz.: S. 50
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

32/35

Autor: Czyżewski Łukasz A.
Tytuł: The virtual trip through the Medieval Toruń : possibilities of using the open source and shareware software in multimedia projects and archaeological interactive, virtual reconstructions of medieval architecture.
Tytuł wydawn. zbior.: Beyond the artifact : CAA 2004, Prato, 13-17 April.
Opis wydawn.: Prato : PIN - Polo Universitario Città di Prato, 2004
Opis fiz.: S. 73, 114
Uwaga: Ten sam tekst powtórzony na str. 114-115
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

33/35

Autor: Czyżewski Łukasz A.
Tytuł: Five-step project of digital and social adaptation of the Biśnik Cave to the customers of archaeological heritage in Poland : (abstract).
Tytuł wydawn. zbior.: Enter the past : the e-way into the four dimensions of cultural heritage : CAA 2003 ; computer applications and quantitative methods in archaeology : proceedings of the 31st conference, Vienna, Austria, April 2003.
Opis wydawn.: Oxford : Archaeopress, 2004
Opis fiz.: S. 123
Seria: BAR International Series ; 1227
ISBN: 1-8417-1592-1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

34/35

Autor: Czyżewski Łukasz A.
Tytuł: Wieloetapowy projekt udostępnienia Jaskini Biśnik współczesnemu odbiorcy dziedzictwa archeologicznego.
Tytuł wydawn. zbior.: Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych = Protection of culture values and long-lasting relationship between man and nature in national parks / pod red. Józefa Partyki.
Opis wydawn.: Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2003
Opis fiz.: S. 755-763
ISBN: 83-913217-5-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

35/35

Autor: Czyżewski Łukasz A.
Tytuł: Archeologia w Unii Europejskiej - nauka dla społeczności lokalnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Wiara, pamięć i archeologia / pod red. Łukasza Olędzkiego.
Opis wydawn.: Poznań : Koło Naukowe Studentów Archeologii Instytutu Prahistorii UAM, 2003
Opis fiz.: S. 231-249
ISBN: 83-916671-2-X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK