Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

mgr Dorota Bienias

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/34

Autor: Abramów Joanna, Bienias Dorota
Tytuł: Źródła archeobotaniczne z nawarstwień północno-wschodniej części osady (stanowisko 2) : użytkowanie wybranych obiektów i ich wewnętrzny podział funkcjonalny.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 136-158, il., wykr.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 8
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3793-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

2/34

Autor: Abramów Joanna, Bienias Dorota
Tytuł: Źródła archeobotaniczne z nawarstwień północno-wschodniej części osady (stanowisko 2) : organizacja przestrzenno-funkcjonalna północno-wschodniej części osady w świetle wyników analizy archeobotanicznej.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 158-164
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 8
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3793-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

3/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Źródła archeobotaniczne z nawarstwień północno-wschodniej części osady (stanowisko 2) : szczątki antrakologiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 111-136
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 8
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3793-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

4/34

Autor: Abramów Joanna, Bienias Dorota
Tytuł: Wykorzystanie roślin przez mieszkańców osady in Culmine.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 165-171
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 8
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3793-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

5/34

Autor: Bienias Dorota, Chudziak Wojciech
Tytuł: Stan badań paleobotanicznych : badania makroskopowych szczątków roślinnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 69-80, il., tab., wykr.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 8
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3793-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

6/34

Autor: Chudziak Wojciech, Noryśkiewicz Agnieszka M., Bienias Dorota
Tytuł: Podsumowanie.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 195-205
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 8
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-231-3793-1
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

7/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Aneks 2: Zestawienie szczątków drzew i krzewów (z badań w latach 2002-2007).
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia archeologiczno-paleobotaniczne / pod red. Wojciecha Chudziaka i Agnieszki M. Noryśkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 399-435, tab.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 8
ISBN: 978-83-231-3793-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

8/34

Autor: Chudziak Wojciech, Weinkauf Marcin, Siemianowska Ewelina, Bojarski Jacek, Kowalewska Barbara, Szczepanik Paweł, Abramów Joanna, Bienias Dorota, Makowiecki Daniel
Tytuł: Domniemana karczma z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim.
Tytuł równoległy: The supposed inn from early medieval settlement complex in Kałdus on Pomerania Vistula.
Czasopismo: Prz. Archeol., T. 64
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 133-172, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Archeologiczny
ISSN: 0079-7138
DOI: 10.23858/PA64.2016.006
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

9/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Badania antrakologiczne materiałów z wczesnośredniowiecznej osady w Kałdusie (Pojezierze Chełmińskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Warsztaty Archeobotaniczne, Kraków, Igołomia, 28-30 września 2015 : streszczenia referatów.
Opis wydawn.: Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk, 2015
Opis fiz.: S. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

10/34

Autor: Bokiniec Ewa, Noryśkiewicz Agnieszka M., Pronobis Maria, Kofel Dominika, Bienias Dorota
Tytuł: Oksywsko-wielbarski cykl kulturowy w rejonie Jeziora Czystego (północno-wschodnia część Pojezierza Chełmińskiego) w świetle danych archeologicznych i paleobotanicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Warsztaty Archeobotaniczne, Kraków, Igołomia, 28-30 września 2015 : streszczenia referatów.
Opis wydawn.: Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk, 2015
Opis fiz.: S. 6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

11/34

Autor: Osipowicz Grzegorz, Bokiniec Andrzej Z., Kurzyk Krzysztof, Makowiecki Daniel, Bienias Dorota, Górzyński Tomasz, Jankowski Michał, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Kępa Małgorzata, Kozłowska Anna, Kozłowski Tomasz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Płoszaj Tomasz, Pomianowska Halina, Reitsema Laurie J., Rumiński Jan Krzysztof, Stępańczak Beata, Szostek Krzysztof, Weckwerth Piotr, Witas Henryk W.
Tytuł: Sepulchral-ritual place of the Globular Amphora Culture from the site 14 in Kowal in the light of the analysis of the obtained sources : a summary.
Tytuł równoległy: Miejsce sepulkralno-obrzędowe KAK ze stanowiska 14 w Kowalu w świetle wyników analizy pozyskanych źródeł : podsumowanie.
Tytuł wydawn. zbior.: Kowal 14 : sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture = Kowal 14 : miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych / red. nauk. Grzegorz Osipowicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 251-266, il.
Uwaga: Tekst ang. i pol.
ISBN: 978-83-231-3328-5
Język: ENG, POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

12/34

Autor: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel, Bienias Dorota
Tytuł: Analiza źródeł przyrodniczych.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops' castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / red. nauk. Marcin Wiewióra.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 177-205, il., tab., wykr.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3313-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

13/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Fizjografia wzgórza zamkowego w Wąbrzeźnie i jego otoczenia.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych : studia i materiały = Wąbrzeźno Chelmno bishops' castle in the light of archaeological-architectural research : studies and materials / red. nauk. Marcin Wiewióra.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 39-48, il., tab.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3313-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

14/34

Autor: Osipowicz Grzegorz, Bokiniec Andrzej Z., Kurzyk Krzysztof, Makowiecki Daniel, Bienias Dorota, Górzyński Tomasz, Jankowski Michał, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Kępa Małgorzata, Kozłowska Anna, Kozłowski Tomasz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Płoszaj Tomasz, Reitsema Laurie J., Stepańczak Beata, Szostek Krzysztof, Weckwerth Piotr, Witas Henryk W.
Tytuł: The late Neolithic sepulchral and ritual place of site 14 in Kowal (Kuyavia, Central Poland).
Czasopismo: Praehist. Z., Vol. 89 no. 2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 261-279, il., tab.; streszcz. fr.
Pełny tytuł czasop.: Praehistorische Zeitschrift
ISSN: 0079-4848 ; eISSN: 1613-0804
DOI: 10.1515/pz-2014-0018
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.278
Punktacja: 15.000

15/34

Autor: Abramów Joanna, Bienias Dorota, Borkowski Jacek, Cymek Lidia, Kuczkowski Andrzej, Rożnowski Franciszek
Tytuł: Konwent cysterek w Koszalinie. Cz. 2: Badania archeologiczne na cmentarzysku przyklasztornym.
Tytuł równoległy: The Cistercian convent in Koszalin. Part 2: Archaeological excavations on the convent's cemetery.
Czasopismo: Mater. Zachodniopom. Nowa Ser., T. 10 z. 1
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 191-235, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Materiały Zachodniopomorskie. Seria Nowa
ISSN: 0076-5236
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

16/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Osadnictwo wczesnośredniowieczne w Dolinie Fordońskiej na tle warunków hydrograficznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły : [praca zbiorowa / pod red. Jarosława Pająkowskiego].
Opis wydawn.: Świecie : Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego : Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2012
Opis fiz.: S. 102-104
ISBN: 978-83-61821-27-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

17/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Wyniki analiz antrakologicznych materiałów ze stanowisk Jastrzębiec 4 i Renice 5-6.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej : osady i cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych na stanowiskach Jastrzębiec 4 i Renice 5-6 / Seweryn Rzepecki.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011
Opis fiz.: S. 125-134, il., tab.
Seria: Poznańskie Studia Archeologiczne ; t. 6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

18/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Węgle drzewne ze stanowiska wielokulturowego w Kołacie, stan. 2 (Pojezierze Dobrzyńskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p. n. e. - VII w. n. e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna : V Sympozjum Archeologii Środowiskowej, VIII Warsztaty Terenowe, Białowieża, 22-24 września 2010 roku / [red.: Maciej Karczewski et al.].
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010
Opis fiz.: S. 31-34, il., wykr.
Seria: Środowisko i Kultura ; vol. 8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/34

Autor: Noryśkiewicz Agnieszka M., Bienias Dorota, Karasiewicz Mirosław T.
Tytuł: Historia roślinności i osadnictwa w północnej części ziemi dobrzyńskiej w świetle analizy pyłkowej profilu Zbójenko.
Tytuł wydawn. zbior.: Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p. n. e. - VII w. n. e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna : VIII Warsztaty Terenowe, V Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Białowieża 22-24 września 2010 / red. Maciej Karczewski [et al.]
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010
Opis fiz.: S. 98-103, il., mapa, tab.
Seria: Środowisko i Kultura ; vol. 8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

20/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Analiza gatunkowa drewna z grobów.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 167-173, il., tab, wykr.; streszcz. ang.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

21/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Las i człowiek w Borach Tucholskich : (uwagi o bartnictwie i smolarstwie w Borach Tucholskich).
Tytuł wydawn. zbior.: Dziedzictwo techniczne Borów Tucholskich / pod red. Jacka Woźnego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO, 2009
Opis fiz.: S. 43-51, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

22/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Zarys rozwoju fizjografii Koronowa i okolic.
Tytuł wydawn. zbior.: Dzieje Koronowa / pod red. nauk. Dariusza Karczewskiego.
Opis wydawn.: Koronowo ; Toruń : Algo, 2009
Opis fiz.: S. 7-22, tab.
ISBN: 978-83-89683-44-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

23/34

Autor: Bienias Dorota, Bojarski Jacek, Chudziak Wojciech, Janowski Andrzej, Makowiecki Daniel, Poliński Dariusz, Weinkauf Marcin
Tytuł: Katalog.
Tytuł wydawn. zbior.: Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim (byłe województwo bydgoskie) : katalog źródeł archeologicznych / pod red. Jerzego Olczaka i Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 55-543
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

24/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Późnośredniowieczne i nowożytne huty szkła w Sudetach Zachodnich i Środkowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Wpływ człowieka na ekosystemy gór średnich. T. 3: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym : V Warsztaty Terenowe, Lądek Zdrój, 5-7 maja 2006 / red. Andrzej Traczyk, Agnieszka Latocha, Agnieszka Placek.
Opis wydawn.: Wrocław : Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski, 2006
Opis fiz.: S. 6-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

25/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Cykl przyrodniczych wykładów w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 30
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 257-258
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Język: POL

26/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Uwarunkowania przyrodnicze osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dorzeczu Dolnej Drwęcy (część lewobrzeżna).
Tytuł równoległy: Natural environment and Early Medieval settlement in the lower riches of Drwęca river.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce : dorobek i przyszłość : Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Koszęcin, 19-22 października 2005 = Interdisciplinary studies on environment and human culture in Poland : achievements and future : Symposium of Environmental Archaeology, Koszęcin, 19-22 October 2005.
Opis wydawn.: [Poznań : Instytut Paleogeografii i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza], 2005
Opis fiz.: S. 100-101
Seria: Środowisko i Kultura ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Położenie fizjograficzne i chronologia stanowisk archeologicznych w Kałdusie i w jego otoczeniu
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie : studia przyrodniczo-archeologiczne / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: S. 281-296, 2 s. tabl. skł., summ.
Seria: Mons Sancti Laurentii ; t. 2
Język: POL

28/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Osadnictwo wczesnośredniowieczne w dolinie dolnej i środkowej Drwęcy na tle środowiska przyrodniczego
Tytuł wydawn. zbior.: Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie : materiały z konferencji naukowej, Górzno, 1-2 czerwca 2002 r. / red. Kazimierz Grążawski
Opis wydawn.: Włocławek ; Brodnica : Lega, 2003
Opis fiz.: S. 27-55, il., Zsfg.
Język: POL

29/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Przeobrażenia środowiska przyrodniczego we wczesnym średniowieczu na ziemi chełmińskiej
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. T. 5 / [red. Wojciech Chudziak]
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: S. 35-48, mapa, summ.
Język: POL

30/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Zmiany warunków hydrograficznych w Dolinie Dolnej Wisły we wczesnym średniowieczu na podstawie źródeł archeologicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. [T. 3] / red. nauk. Wojciech Chudziak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 93-136, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

31/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Przebieg wczesnośredniowiecznego szlaku lądowego z Kujaw do Prus na tle warunków środowiska przyrodniczego.
Tytuł wydawn. zbior.: Adalbertus : wyniki programu badań interdyscyplinarnych / pod red. Przemysława Urbańczyka.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 1998
Opis fiz.: S. 231-239, mapy
Seria: Adalbertus ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

32/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Środowisko geograficzne nowożytnych hut szkła w województwie kieleckim.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i geografii historycznej / red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 207-269, il.; streszcz. ang.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 6
Język: POL

33/34

Autor: Bienias Dorota, Bojarski Jacek
Tytuł: Wykaz stanowisk wczesnośredniowiecznych usytuowanych w strefie przebiegu szlaku z Kujaw do Prus.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek) : studia i materiały / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 245-247, [16] s. tabl., il.
Seria: Adalbertus ; t. 2
ISBN: 83-231-0837-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

34/34

Autor: Bienias Dorota
Tytuł: Warunki środowiska przyrodniczego wczesnośredniowiecznego szlaku komunikacyjnego z Kujaw do Prus.
Tytuł wydawn. zbior.: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek) : studia i materiały / pod red. Wojciecha Chudziaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 33-55, mapy
Seria: Adalbertus ; t. 2
Język: POL