Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Przedmioty i moduły kształcenia

W ramach cyklu zajęć kursowych na kierunku archeologia poznasz archeologię ziem polskich, archeologię prahistoryczną, archeologię śródziemnomorską, archeologię historyczną, archeologię środowiskową, archeologię podwodna, archeologię architektury, konserwację zabytków archeologicznych oraz historię i metodologię archeologii, metodykę badań archeologicznych, techniki pracy naukowej w archeologii, ochronę zabytków.

W Instytucie Archeologii UMK w Toruniu przygotowaliśmy również moduły kształcenia, które poszerzą Twoją wiedzę w zakresie: archeologii prahistorycznej, archeologii antycznej, archeologii historycznej, archeologii architektury, konserwacji zabytków archeologicznycharcheologii środowiskowej, archeologii podwodnej i rekonstrukcji i wizualizacji dziedzictwa archeologicznego. Poniżej prezentujemy krótkie ich charakterystyki.

ARCHEOLOGIA PRAHISTORYCZNA


Jeśli chcesz odkryć odległy świat pradziejowych społeczności oraz interesują cię najważniejsze zagadnienia związane z życiem w pradawnych czasach – wybierz zajęcia z zakresu archeologii pradziejowej. W trakcie studiów poznasz techniki wytwarzania różnego rodzaju przedmiotów, strategie pozyskiwania pożywienia oraz surowców, a także prahistoryczną sztukę. Zdobędziesz wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł archeologicznych, przydatnych do poznania poszczególnych okresów – od epoki kamienia do epok metali (brązu i żelaza). Poznasz najważniejsze pradziejowe stanowiska z terenu Europy i świata. W trakcie zajęć zdobędziesz informacje dotyczące zmian środowiska naturalnego oraz dowiesz się, jaki miały one wpływ na życie codzienne naszych przodków. Wybierając moduł archeologii prahistorycznej, będziesz miał szansę zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną, uczestnicząc w laboratoriach, warsztatach, wycieczkach dydaktycznych, ale także w badaniach wykopaliskowych prowadzonych na różnego rodzaju stanowiskach archeologicznych.

→wróć na górę

ARCHEOLOGIA ANTYCZNA


W ramach zajęć na studiach licencjackich poznasz bogactwo kultur starożytnej Grecji i Rzymu. Zaplanowane w ramach modułów wykłady wprowadzą Cię w zagadnienia dotyczące archeologii miast-państw greckich z nad Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Osobne zajęcia poświęcone są archeologii starożytnego Rzymu – kolebce cywilizacji europejskiej i prowincjom rzymskim z odległych obszarów Afryki i Azji. W trakcie poszczególnych kursów zgłębisz i zrozumiesz znaczenie osiągnięć cywilizacji śródziemnomorskich w zakresie sztuki, teatru, religii, handlu oraz rzemiosła użytkowego i budownictwa. W trakcie ćwiczeń i warsztatów zapoznasz się z kategoriami zabytków archeologicznych, poprzez które rekonstruuje się życie codzienne starożytnych Greków i Rzymian. Swoją wiedzę możesz następnie pogłębiać w ramach studiów magisterskich, podczas których szczegółowo zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące wojskowości, pieniądza oraz ikonografii i źródeł antycznych.

→wróć na górę

ARCHEOLOGIA HISTORYCZNA


Jeżeli pasjonuje Cię świat wczesnośredniowiecznych Słowian i Wikingów, jeżeli interesujesz się początkami państwa Piastów, czy cywilizacją późnośredniowieczną zdominowaną w północno-zachodniej Polsce przez elitarny zakon krzyżacki, to wybierz moduł archeologia historyczna. Grody, groby, zamki, miasta i wiele innych atrakcji tematycznych czeka na Ciebie. Będziesz miał okazję do zdobycia wiedzy pozwalającej na zrozumienie istoty przemian społeczno-kulturowych zachodzących bardzo dynamicznie na ziemiach polskich w okresie obejmującym ponad 1000 lat. Umożliwimy Ci bezpośredni kontakt z bezcennymi zabytkami pochodzącymi z najważniejszych stanowisk archeologicznych badanych w ostatnich latach przez Instytut Archeologii, zarówno na lądzie, jak i pod wodą. Wybierając nasz moduł będziesz mógł uczestniczyć w licznych warsztatach i wycieczkach dydaktycznych, a także wziąć udział w badaniach wykopaliskowych prowadzonych w różnych regionach Polski (Pomorze, Kujawy, ziemia chełmińska, ziemia lubuska).

→wróć na górę

ARCHEOLOGIA ARCHITEKTURY


Jeśli marzysz o poznaniu neolitycznych warowni, najstarszych budowli wznoszonych w Turcji, na Malcie, egipskich i nubijskich świątyń czy grobowców, jeśli szukasz informacji o technikach budowy zamków rycerskich w Europie i na Bliskim Wschodzie, jeśli fascynuje Cię zgłębianie tajemnic średniowiecznych architektów – wybierz zajęcia z zakresu archeologii architektury. Uzyskasz tam podstawowe informacje na temat historii architektury, w Polsce i na świecie – od pradziejów do średniowiecza. Zrozumiesz czym było sacrum i profanum w architekturze i jakie to miało znaczenie dla jej funkcji i formy. W trakcie zajęć poznasz różne techniki budowy stosowane przez antycznych i średniowiecznych architektów. Zapoznasz się również z historią elementów i detali architektonicznych, zrozumiesz czym były kształtki ceglane, jaką funkcję pełniły prahistoryczne jaskinie, nubijskie klasztory i miejsca pielgrzymkowe. Na studiach magisterskich będziesz mógł wzbogacać swoją wiedzę na temat krzyżackich warowni, zrozumiesz dlaczego templariusze budowali kamienne wieże i nauczysz się podstaw średniowiecznych technik budowlanych. Zajęcia z średniowiecznego garncarstwa pozwolą Ci, bez problemu, rozpoznawać typy i rodzaje naczyń odkrywanych podczas badań zamków, miast, klasztorów i kościołów.

→wróć na górę

KONSERWACJA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH


Zajęcia z konserwacji zabytków archeologicznych to wiedza praktyczna, która pozwoli Ci zabezpieczyć, chronić i przygotować do ekspozycji przedmioty wydobyte w trakcie wykopalisk. Będziesz zarówno doświadczonym rzemieślnikiem, jak i artystą czułym na piękno obiektów powstałych setki czy tysiące lat temu. W trakcie studiów nauczymy Cię podstawowych metod konserwacji zabytków pochodzących z różnych epok, które zalegały w ziemi lub pod wodą. Będzie to zadanie trudne, lecz satysfakcjonujące, Twoja praca przyczyni się do wydobycia kunsztu dawnych mistrzów rękodzieła, którzy tworzyli przedmioty z kamienia, kości, poroża, metali kolorowych, żelaza, metali i kamieni szlachetnych, szkła, skóry, tkanin, nierzadko łącząc te materiały. W Pracowni Konserwacji czekają na ciebie eksponaty o złożonych formach i strukturach surowcowych oraz różnych wymiarach. Poznasz tam także unikalną w skali Polski nowoczesną linię technologiczną służącą do próżniowej konserwacji drewnianych obiektów – od tych najmniejszych, jak łyżeczki i czerpaki, poprzez dłubanki, po elementy wielkich konstrukcji mostów lub wałów.

→wróć na górę

ARCHEOLOGIA ŚRODOWISKOWA


W ramach studiów licencjackich poznasz złożoność pradawnego środowiska przyrodniczego. Zapoznasz się z najnowszymi badaniami na jego temat poprzez zajęcia, między innymi z archeobotaniki, archeozoologii i paleoekologii. Pod mikroskopem ujrzysz różnorodny i bogaty świat roślin i zwierząt. Na zajęciach laboratoryjnych zdobędziesz umiejętność samodzielnego rozpoznawania szczątków roślin i zwierząt, odkrywanych podczas wykopalisk. W trakcie studiów zapoznasz się ze znaczeniem środowiska przyrodniczego jako ważnego czynnika warunkującego  rozwój gospodarczy człowieka, jego dietę oraz zwyczaje, wierzenia i obrzędy. Kierujemy się zasadą, według której zrozumienie historii człowieka i jego kultury staje się pełniejsze wówczas, gdy  poznajemy  świat przyrody w jakim żył, jaki zmieniał i wykorzystywał do własnych potrzeb. Swoją wiedzę będziesz mógł pogłębić na studiach magisterskich.

→wróć na górę

ARCHEOLOGIA PODWODNA


Jedną z najciekawszych i najszybciej rozwijających się dziedzin archeologii jest archeologia podwodna, która pozwala odkryć pradziejowe osiedla, zatopione, antyczne wraki, średniowieczne przeprawy mostowe. Metodyka prac podwodnych jest ważnym elementem tego modułu, w ramach którego zdobędziesz zarówno umiejętności praktyczne, jak i wiedzę teoretyczną. Oddzielne kursy poświęcone są archeologii podwodnej akwenów śródlądowych, archeologii podwodnej Morza Północnego i Bałtyku oraz archeologii podwodnej Morza Śródziemnego. Znaleziska podwodne omawiane są w szerszym kontekście kulturowym z uwzględnieniem wielu aspektów relacji człowieka z morzem i środowiskiem wodnym. Wiedzę z zakresu archeologii podwodnej możesz również pogłębiać w ramach studiów magisterskich.

→wróć na górę


REKONSTRUKCJA I WIZUALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO

 

→wróć na górę