Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Studenckie Koło Archeologii Epok Brązu i Żelaza (SKAEBŻ)

Opiekun Koła: dr hab. Jacek Gackowski


Studenckie Koło Archeologii Epok Brązu i Żelaza zostało założone w celu tworzenia projektów związanych z odtwarzaniem różnych aspektów życia ludów żyjących w epokach brązu i żelaza. Członkowie Koła m.in. biorą udział w wydarzeniach kulturowych propagujących archeologię, podejmują się organizowania wyjazdów o charakterze naukowym oraz poszerzają swoją wiedzę na licznych konferencjach.

Strona internetowa (blog) koła: https://skaebz.wordpress.com/