Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Międzywydziałowe Koło Archeologii Starożytności

Opiekun: dr hab. Inga Głuszek, prof. UMK

  • przewodniczący: Mateusz Wełna
  • zastępca przewodniczącego: Jędrzej Kubiak
  • skarbnik: Emilia Mielczarska
  • skryba: Julia Piotrowska

Międzywydziałowego Koła Archeologii Starożytności  (MKAS) jest organizacją studencką zrzeszającą studentów i doktorantów zainteresowanych rozwijaniem zainteresowań w obrębie archeologii okresu starożytnego, popularyzacją kultury antycznej oraz rozwijaniem kontaktów międzynarodowych. Ważnym aspektem działalności Międzywydziałowego Koła Archeologii Starożytności jest również wspieranie indywidualnych inicjatyw członków. Niniejsze cele są realizowane poprzez podejmowanie inicjatyw mających na celu integrację studentów zainteresowanych archeologią i kulturą starożytną na poziomie Instytutu, Wydziałów oraz Uniwersytetu.