Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Międzywydziałowe Studenckie Koło Bioarcheologii

Opiekunowie Koła:

dr hab. Daniel Makowiecki, prof. UMK (Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych),
dr hab. Tomasz Kozłowski (Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

  • prezes: Sebastian Nowak
  • zastępca: Martyna Wiejacka

Koło działa w ramach dwóch Wydziałów UMK – Nauk Historycznych oraz Biologii i Nauk o Ziemi. Celem działalności jest pogłębianie wiedzy na temat przeszłości człowieka, jego kultury oraz środowiska naturalnego poprzez rozwijanie zainteresowań bioarcheologicznymi dyscyplinami naukowymi, w szczególności antropologią populacji pradziejowych i historycznych, archeozoologią, paleobotaniką. Członkowie Koła organizują wykłady, spotkania dyskusyjne, warsztaty, w ramach których zapoznają się z różnorodnym materiałem kostnym. Ponadto doskonalą umiejętność pracy w zespołach badawczych.