Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Ćwiczenia terenowe 2016/2017

OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE DLA STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW ARCHEOLOGII, PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT
ARCHEOLOGII UMK W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Miejscowość Prowadzący Termin Liczba miejsc
Bologa
(Rumunia),rzymski obóz wojskowy Resculum
dr M. Kołyszko, dr J. Rakoczy 20.07–27.08.17 4–8
Dobra
(woj. lubuskie);
Jeleniec
(woj. kujawsko-pomorskie),
wczesne średniowiecze;
zespoły osadnicze
dr Jacek Bojarskidr R. Kaźmierczakdr M. Weinkauf 26.06–22.07.17 4–8
Gniew, Piaseczno
(woj. pomorskie),
późne średniowiecze, okres nowożytny; kościół i cmentarz przykościelny
dr hab. M. Grupa, prof. UMK 3–30.07.17 4–8
Jaskinie: Biśnik, Perspektywiczna
(woj. małopolskie);Schronisko IV w Górze Birów
(woj. śląskie),środkowy–schyłkowy paleolit
prof. dr hab. K. Cyrekdr Ł. Czyżewskidr M. Sudoł-Procyk 3–30.07.17 4–8
Ostrów Lednicki
(woj. wielkopolskie),
wczesne średniowiecze; przeprawa mostowa
dr hab. A. Pydyndr K. Radka 19.06–15.07.17 4–8
Paliwodzizna
(woj. kujawsko-pomorskie),mezolit
dr hab. J. Małecka-Kukawka, prof. UMK,dr G. Osipowicz 3–30.07.17 4–8
Papowo Biskupie
(woj. kujawsko-pomorskie),
neolit; osady ludności kultury późnej ceramiki wstęgoweji kultury pucharów lejkowatych
dr K. Adamczakprof. dr hab. S. Kukawka 24.07–19.08.17 4–8
Toruń,
pozostałości średniowiecznego szpitala
dr hab. Grażyna K. Sulkowska-Tuszyńska,
prof. UMK
16.06–12.07.17 4–8
Żygląd
(woj. kujawsko-pomorskie),cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z początku epoki żelaza
dr hab. J. Gackowskidr Ewa Bokiniec 24.07–19.08.17 4–8

Zapisy na ćwiczenia terenowe – od 8 do 12 maja 2017 roku – prowadzi mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88 (studenci, którzy zapisali się u prowadzących proszeni są o potwierdzenie zapisu!).
Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych poświadczone przez prowadzącego w systemie USOS jest warunkiem zaliczenia roku akademickiego. Zgodę na ewentualne przeniesienie ćwiczeń terenowych na kolejny rok akademicki wydaje Prodziekan WNH, prof. dr. hab. Waldemar Chorążyczewski.