Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Centrum Archeologii Podwodnej

Centrum ostało powołane decyzją JM Rektora wiosną 2019 roku. W grudniu 2019 roku Centrum uzyskało status Priorytetowego Zespołu Badawczego pod nazwą
Centre for Underwater Archaeology

Zespół:

  1. dr hab. Andrzej Pydyn prof. UMK – kierownik Centrum, archeolog podwodny z wieloletnim doświadczeniem, instruktor nurkowania, nurek zawodowy oraz kierownik prac podwodnych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie archeologii europejskiej, prahistorii żeglugi oraz wczesnego średniowiecza.
  2. Mgr Mateusz Popek – archeolog podwodny, instruktor nurkowania, nurek zawodowy, specjalista GIS. Jego zainteresowania badawcze obejmują archeologię podwodną Morza Bałtyckiego oraz kultury ameryki łacińskiej.
  3. Mgr Paweł Stencel – archeolog podwodny, nurek zawodowy obecnie zatrudniony w projekcie Virtual Arch – Visualize to Valorize. Wiodący europejski specjalista od fotogrametrii podwodnej.
  4. Mgr Adam Lokś – archeolog lotniczy, specjalista od geo-informacji. Obecnie zatrudniony w projekcie: Virtual Arch – Visualize to Valorize project.

Misja:

Centrum Archeologii Podwodnej bazuje na kilkudziesięcioletnim dorobku Zakładu Archeologii Podwodnej. Jego misją jest prowadzenie podwodnych badań archeologicznych w kraju i za granicą oraz rozwijanie i wprowadzanie nowych technologii do badań podwodnych. Potencjałem Centrum jest zespół specjalistów, których umiejętności wzajemnie się uzupełniają.

Centrum posiada umowy o współpracy z Flinders University, Adelajda (obejmujące potencjalną wymianę pracowników, doktorantów oraz studentów) oraz z International Centre for Underwater Archaeology w Zadarze, z którym realizuje wspólne projekty badawcze. Wieloletnia kooperacja w ramach UNESCO UNITWIN Network for Underwater Archaeology daje dostęp do wymiany doświadczeń z kilkunastoma partnerami z różnych krajów.

W kraju Centrum współpracuje z licznymi partnerami w tym: z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum w Biskupinie i Narodowym Muzeum Morskim.

 Obecne projekty badawcze:

  • Kolebka Piastów (badania podwodne jeziora Lednickiego) – wieloletni projekt rozpoczęty przez Zakład Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii UMK w Toruniu na początku lat 80. XX wieku, obecnie kontynuowany przez Centrum.
  • Virtual Arch – For better utilization of hidden archaeological heritage in Central Europe (2017–2020), projekt finansowanego z budżetu INTERREG Central Europe obejmuje badania średniowiecznego portu w Pucku.
  • Podwodne badania w Nin (Chorwacja) – projekt realizowany przy współpracy z International Centre for Underwater Archaeology w Zadarze, obejmuje szkutnicze i portowe pozostałości antycznej i średniowiecznej miejscowości Nin.
  • Badania podwodne osad typu Biskupińskiego – w lutym 2020 roku Centrum otrzymało grant: „Określenie zasięgu i inwentaryzacja nierozpoznanych części osad obronnych łużyckich pól popielnicowych na terenie Pałuk”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program: ochrona zabytków archeologicznych.