Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

“Zamki – signum temporis medii aevi” – konferencja Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

Plakat

W dniach 9–10 listopada 2017 roku w Instytucie Archeologii UMK odbyła się konferencja organizowana przez Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności – „Zamki – signum temporis medii aevi”.

Dotyczyła ona zamków rozpatrywanych nie tylko jako budowle pełniące funkcje centrum administracyjnego, miejsca zamieszkania i miejsca obronnego, ale również jako miejsca o zmieniającym się znaczeniu i funkcji. Problematyka konferencji objęła zagadnienia genezy, funkcji i znaczenia zamków w dynamicznie zmieniających się procesach społecznych i gospodarczych na przestrzeni wieków – zamki jako miejsca obronne, domy mieszkalne, siedziby rycerzy i starostów, klasztory i prywatne siedziby możnowładców, zamki jako ruiny i miejsca zapomniane, zamki jako trwałe świadectwa dziejów regionu i kraju.

Konferencję poświęcono pamięci prof.  Leszka Kajzera.

Galeria zdjęć: