Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Kandydat

Dlaczego warto wybrać archeologię na UMK w Toruniu?

Na tym kierunku masz możliwość wszechstronnego rozwoju, zdobywania wykształcenia w rozwijającej się dynamicznie dyscyplinie naukowej, wprawdzie osadzonej w przestrzeni nauk historycznych, ale ze względu na swoją specyfikę, łączącej największe osiągnięcia humanistyki ze współczesną ofertą nauk przyrodniczych, a nawet ścisłych. Będziesz miał możliwość studiowania na kierunku, który jest jednym z filarów Uczelni Badawczej czyli jednej z dziesięciu najlepszych Uczelni w Polsce. Od początku możesz samodzielnie kształtować swoją ścieżkę rozwoju, mając do dyspozycji dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne, nowoczesne laboratoria ćwiczeniowe, wydzielony park do prowadzenia eksperymentów archeologicznych, wsparcie wykładowców oraz – co najważniejsze – możliwość uczestniczenia (nie tylko w okresie wakacyjnym) w prowadzonych przez pracowników Instytutu Archeologii badaniach wykopaliskowych, realizowanych na stanowiskach archeologicznych z różnych epok, na terenie Polski oraz poza granicami naszego kraju.

Studiując archeologię nie tylko poznajesz dzieje dawnych społeczności, ale masz wyjątkową okazję zetknąć się z materialnymi świadectwami odległej przeszłości, pozyskiwanymi w trakcie badań wykopaliskowych, uczestniczyć w ich odkrywaniu, być świadkiem i współuczestnikiem tworzenia wiedzy o życiu naszych przodków.


Co na studiach?


Co po studiach?

Jako absolwent studiów licencjackich możesz kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach magisterskich, które są konieczne do wykonywania zawodu archeologa. Z wykształceniem archeologicznym, wzbogaconym o wiedzę z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych masz możliwości podjęcia pracy w instytucjach naukowych, placówkach muzealnych,  urzędach ochrony zabytków czy instytucjach kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego. Dysponując przygotowaniem terenowym możesz, mając odpowiedni staż zawodowy, kierować lub organizować badania archeologiczne, prowadzić własną działalność gospodarczą, aplikować o granty. Możesz również kontynuować ścieżkę naukową zapisując się do szkoły doktorskiej, planując własne badania lub włączając się w projekty realizowane wspólnie z badaczami z uczelni krajowych i zagranicznych.


Instytut Archeologii w liczbach

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po Instytucie i Wydziale.

Zapraszamy na wirtualny spacer po Instytucie Archeologii

i Wydziale Nauk Historycznych.

Galeria zdjęć: