Strefa studenta
Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studium doktoranckie,
organizacja roku akademickiego, programy i plany studiów
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: strefa studenta / cwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE DLA STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW ARCHEOLOGII, PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT
ARCHEOLOGII UMK W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

Miejscowość

Prowadzący

Termin

Liczba miejsc

Bologa
(Rumunia),

rzymski obóz wojskowy Resculum

dr M. Kołyszko

dr J. Rakoczy

20.07–27.08.17

4–8

Dobra
(woj. lubuskie);
Jeleniec
(woj. kujawsko-pomorskie),
wczesne średniowiecze;
zespoły osadnicze

dr Jacek Bojarski

dr R. Kaźmierczak

dr M. Weinkauf

26.06–22.07.17

4–8

Gniew, Piaseczno
(woj. pomorskie),
późne średniowiecze, okres nowożytny; kościół i cmentarz przykościelny

dr hab. M. Grupa, prof. UMK

3–30.07.17

4–8

Jaskinie: Biśnik, Perspektywiczna
(woj. małopolskie);

Schronisko IV w Górze Birów
(woj. śląskie),

środkowy–schyłkowy paleolit

prof. dr hab. K. Cyrek

dr Ł. Czyżewski

dr M. Sudoł-Procyk

3–30.07.17

4–8

Ostrów Lednicki
(woj. wielkopolskie),
wczesne średniowiecze; przeprawa mostowa

dr hab. A. Pydyn

dr K. Radka

19.06–15.07.17

4–8

Paliwodzizna
(woj. kujawsko-pomorskie),

mezolit

dr hab. J. Małecka-Kukawka, prof. UMK,

dr G. Osipowicz

3–30.07.17

4–8

Papowo Biskupie
(woj. kujawsko-pomorskie),
neolit; osady ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej
i kultury pucharów lejkowatych

dr K. Adamczak

prof. dr hab. S. Kukawka

24.07–19.08.17

4–8

Toruń,
pozostałości średniowiecznego szpitala

dr hab. Grażyna

K. Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK

16.06–12.07.17

4–8

Żygląd
(woj. kujawsko-pomorskie),

cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z początku epoki żelaza

dr hab. J. Gackowski

dr Ewa Bokiniec

24.07–19.08.17

4–8

 

 

Zapisy na ćwiczenia terenowe – od 8 do 12 maja 2017 roku – prowadzi mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88 (studenci, którzy zapisali się u prowadzących proszeni są o potwierdzenie zapisu!).

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych poświadczone przez prowadzącego w systemie USOS jest warunkiem zaliczenia roku akademickiego. Zgodę na ewentualne przeniesienie ćwiczeń terenowych na kolejny rok akademicki wydaje Prodziekan WNH, prof. dr. hab. Waldemar Chorążyczewski.