Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. Krzysztof Cyrek
profesor
Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka, Instytut Archeologii

pokój: 122
tel.: +48-56-611-3990
e-mail: krzysztof.cyrek@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8499-3884

Zainteresowania:
1) Paleolit i mezolit Europy środkowej i wschodniej.
2) Archeologia jaskiń.

Terminy konsultacji:
środa godz. 13.30. - 14.30.

Bibliografia