Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Aleksandra Jankowska
asystent
Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii

pokój: 123
tel.: +48 56 611-2328
e-mail: aleksandra.jankowska@umk.pl


Bibliografia