Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

mgr Tadeusz Wiśniewski
asystent
Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka, Instytut Archeologii

pokój: 12
e-mail: twisniewski@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0107-3220


Bibliografia