Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Ewa Bokiniec
adiunkt
Katedra Prahistorii, Instytut Archeologii

pokój: 134
tel.: +48-56-611-3985
e-mail: ewa.bokiniec@umk.pl

Terminy konsultacji:
wtorek, godz. 10.00 - 12.00
środa, godz. 12.30 - 13.30

Bibliografia