Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz
profesor
Instytut Archeologii

pokój: 124
tel.: +48-56-611-3977
e-mail: jwluk@umk.pl

Zainteresowania:
1. Badania konserwatorskie budowy i stanu zachowania dzieł sztuki i zabytków
2. Badania przyczyn zniszczeń dzieł sztuki i zabytków.
3. Badania nad materiałami i metodami konserwacji zbytków kamiennych i architektury.

Terminy konsultacji:
poniedziałek: 13.00-14.15
środa: 11.00 - 12.00

Bibliografia