Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

prof. dr hab. Stanisław Kukawka
profesor
Katedra Prahistorii, Instytut Archeologii

pokój: 138, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3982
e-mail: stanislaw.kukawka@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7531-0933

Zobacz profil w Bazie Wiedzy