Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

dr Ewa Bokiniec
adiunkt
Katedra Prahistorii, Instytut Archeologii

pokój: 134
tel.: +48-56-611-3985
e-mail: ewa.bokiniec@umk.pl

Terminy konsultacji:
wtorek, godz. 10.00 - 12.00

Szanowni Państwo!
W związku z wprowadzeniem dyżurów w postaci zdalnej, proszę, aby ci z Państwa, którzy potrzebowaliby moich konsultacji, przysyłali zapytania drogą mailową (ewa.bokiniec@umk.pl). Jeżeli jednak sprawa wymagałaby rozmowy, to proszę taką potrzebę zgłaszać na moją pocztę z podaniem numeru telefonu we wtorki do godziny 10.00. Oddzwonię między 10.00 a 12.00 albo, WYJĄTKOWO – jeżeli w tych godzinach nie mogliby Państwo rozmawiać – o innej, dogodnej dla Państwa porze.
Ewa Bokiniec


Bibliografia