Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

mgr Jan Wiejacki
specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Bioarcheologii, Instytut Archeologii

e-mail: janwie@umk.pl


Bibliografia