Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Prof. Andrzej Tretyn rektorem UMK

Zdjęcie ilustracyjne
Prof. Andrzej Tretyn uzyskał 142 z 246 ważnych głosów oddanych przez elektorów fot. fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn został wybrany rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2024-2028. Rektor elekt obejmie stanowisko 1 września 2024 r.

Na spotkaniu wyborczym, które odbyło się 12 marca w Auli UMK, obecnych było 248 elektorów. Głosów ważnych oddano 246. Na prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna głosowało 142 elektorów, na jego kontrkandydata – prof. dr. hab. Wojciecha Wysotę oddano 104 głosy.

Prof. Andrzej Tretyn dwukrotnie był już rektorem UMK – kierował Uniwersytetem w latach 2012-2020.

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn urodził się 12 kwietnia 1955 r. w Mielęcinie. W 1974 r., po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, podjął studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ich ukończeniu został przyjęty na studia doktoranckie w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego. 1 grudnia 1981 r. został zatrudniony w Zakładzie Biologii Komórki UMK. Po obronie pracy doktorskiej w styczniu 1983 r. odbył 12-miesięczną służbę wojskową. W 1991 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a następnie w 1996 r. – tytuł profesora i w 1999 r. – stanowisko profesora zwyczajnego. W 1988 r. przez sześć miesięcy prof. Andrzej Tretyn był stypendystą Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen (Wageningen Agricultural University w Holandii), a następnie przez trzy miesiące – Dutch Research Council (NWO). Od lutego 1990 r. do listopada 1991 r. jako stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta prowadził badania naukowe w Justus-Liebig University w Giessen w Niemczech. W ramach tego samego stypendium w roku 2000 przez trzy miesiące pracował naukowo w Max Planck Institute for Plant Breeding Research w Kolonii. Prof. Andrzej Tretyn był również stypendystą Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) w Plant Science Center, The Institute for Physical and Chemical Science (RIKEN) w Jokohamie w Japonii. Wcześniej – od kwietnia 1993 r. do sierpnia 1994 r. – w ramach Frontier Research Program pracował naukowo w RIKEN w Tokio. W roku 2004 przez trzy miesiące przebywał w Gyeongsang National University w Jinju w Korei Południowej. Dwukrotnie był laureatem francusko-polskiego programu Polonium, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Tuluzie we Francji.

Prof. Andrzej Tretyn był kierownikiem, głównym wykonawcą bądź wykonawcą w 11 projektach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych (KBN) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN). Wraz ze współpracownikami brał udział w V Programie Ramowym, wspólnie z naukowcami z Niemiec, Belgii i Czech. W latach 1998-2000 był kontraktorem i koordynatorem w unijnym programie Tempus Phare, w którym poza UMK uczestniczyły uniwersytety w Padwie (Włochy), Freiburgu (Niemcy) i Cambridge (Wielka Brytania).

Prof. Andrzej Tretyn jest autorem lub współautorem 386 publikacji (omega.umk.pl), z czego odpowiednio 144 i 134 odnotowane zostały w bazach Web of Science i Scopus. Według tych źródeł jego prace zostały zacytowane odpowiednio 2540 i 2780 razy (bez autocytowań), a jego wskaźnik Hirscha wynosi 24. Według bazy Google Scholar prace prof. Andrzeja Tretyna były cytowane 4853 razy, a wskaźnik Hirscha wynosi 32. Sumaryczny wskaźnik oddziaływania (impact factor – IF) wszystkich publikacji to 221.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Andrzej Tretyn przeszedł wszystkie etapy kariery zawodowej: od asystenta po kierownika katedry, od dyrektora Instytutu Biologii Ogólnej przez dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (dwie kadencje), prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (dwie kadencje) po rektora UMK (dwie kadencje: 2012-2020). W latach 2016-2020 był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Prof. Andrzej Tretyn wypromował ponad 200 licencjatów i magistrów. Pod jego opieką naukową 19 osób uzyskało stopień doktora.

Od 50 lat interesuje się muzyką rockową, jego pasją są dalekie podróże i kuchnie świata.

pozostałe wiadomości