Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Nowa publikacja Centrum Archeologii Stosowanej

Zabytki metalowe, które zdeponowano w Paszowicach

Ukazała się nowa publikacja Centrum Archeologii Stosowanej, dotycząca pochodzenia metalu użytego do produkcji przedmiotów z późnej epoki brązu na terenie południowo-zachodniej Polski

Dr Kamil Nowak z Centrum Archeologii Stosowanej (CAA) wraz z Jánosem Gáborem Tarbayem (Węgierskie Muzeum Narodowe), Zofią Stos-Gale (Uniwersytet w Göteborgu), Pawłem Derkowskim (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy) oraz Katarzyną Sielicką (Badaczka niezależna), przeprowadzili badania wybranych zabytków metalowych, które zdeponowano w Paszowicach, woj. dolnośląskie. Analizy składu pierwiastkowego i izotopów ołowiu wybranych przedmiotów, wsparte wynikami szczegółowej analizy typologiczno-chronologicznej depozytu, pozwoliły ustalić pochodzenie metalu użytego do ich produkcji oraz zarysować kierunki napływu metalu na teren dzisiejszej Polski w późnej epoce brązu. W artykule odniesiono się również do szeroko dyskutowanego w archeologii epok metali zagadnienia tzw. skarbów metalurgów oraz sieci dystrybucji metalu na terenie Europy.

Wyniki badań zamieszczono w artykule „A complex case of trade in metals: The origin of copper used for artefacts found in one hoard from a Late Bronze Age Lusatian Urnfield Culture in Poland”. który został opublikowany w Journal of Archaeological Science: Reports (https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.103970).

Badania były możliwe dzięki owocnej współpracy z Arkadiuszem Mułą, Dyrektorem Muzeum Regionalne w Jaworze The Regional Museum in Jawor. Analizy zostały przeprowadzone w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (2021/40/C/HS3/00097) oraz działań Centrum Archeologii Stosowanej (CAA) realizowanych w Instytucie Archeologii UMK.

pozostałe wiadomości