Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

III ROK STUDIA I STOPNIA Zapisy na moduły zajęć do wyboru

III ROK
STUDIA I STOPNIA

 Zapisy na moduły zajęć do wyboru (chronologiczne) – do 15 września br.; mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, p. 3, tel. 56 611 39 71.

 Moduły do wyboru dla studentów III roku studiów I stopnia w roku akademickim 2021/2022

 Semestr zimowy 

Moduły kształcenia (MK)

Przedmioty

MK I (A)
Różne oblicza źródeł archeologicznych

Kamienne i kościane źródła z epoki kamienia (KKZEK)

Ceramika masowe źródło w badaniach pradziejów (CMZBP)

Archeologia eksperymentalna (AE)

MK II (A)
Archeologia śródziemnomorska

Archeologia środowiskowa basenu Morza Śródziemnego (ASBMS)

Przestrzeń społeczna w kulturze antyku (PSKA)

Grecka kolonizacja i rzymska ekspansja (GKRE)

Źródłoznawstwo w studiach nad kulturą antyczną (ZSKA)

MK III (A)
Archeologia późnego średniowiecza i nowożytności

Archeologia miast późnośredniowiecznych i nowożytnych (AMPN)

Archeologia strefy pozamiejskiej w późnym średniowieczu i nowożytności (ASPPSN))

MK V (B)
Archeologia architektury (kontynuacja)

Archeologia architektury antycznej (AAA)

Życie codzienne w klasztorach (ZCK)

Metodyka badań architektonicznych (MBA)

Historia technik budowlanych (HTB)

Elementy i detale architektoniczne (EDA)

MK V (B)
Archeologia podwodna (kontynuacja)

Archeologia podwodna basenu Morza Śródziemnego (APBMS)

Wybrane zagadnienia z archeologii środowiskowej (WZAS)

Metodyka archeologicznych badań podwodnych (MABP)

MK V (B)
Archeologia środowiskowa (kontynuacja)

Paleofauna w kulturze ludów przedrolniczych i rolniczych (PKLPR)

Środowisko abiotyczne a procesy osadnicze i kulturowe (SAPOK)

Środowiskowe uwarunkowania procesów kulturowych w VI–III tys. BC (SUPK I)

Środowiskowe uwarunkowania procesów kulturowych w II i I tys. BC (SUPK II)

MK VI (B)
Konserwacja zabytków archeologicznych (kontynuacja)

Konserwacja zabytków ceramicznych i kamiennych – ćwiczenia (KZCK)

Konserwacja zabytków z surowców organicznych – pracownia (KZSO)

Konserwacja zabytków metalowych – ćwiczenia (KZM)

 

.

pozostałe wiadomości