Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów wszystkich lat

obrazek:

W związku z awarią systemu ogłoszeń dla studentów i pracowników poniżej zamieszczamy stosowne informacje.

 

I tura rejestracji (obowiązkowej) na zajęcia w systemie USOS (zakładka Dla studentów, następnie Rejestracja i Rejestracja bezpośrednio do grup) odbędzie się w dniach 24.09.18 (od godz. 17.00) – 15.10.18 (do godz. 8.00). Aby zarejestrować się na zajęcia konieczne jest założenie konta na serwerze UMK (instrukcja na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci – Usługi informatyczne). Rejestracja obejmuje tylko przedmioty ujęte w planie studiów I roku.

 W przypadku problemów z rejestracją proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88).


 

 

Spotkanie organizacyjne I roku

z opiekunem roku dr. Marcinem Weinkaufem odbędzie się 2 października 2018 roku, o godz. 13.30
w Instytucie Archeologii, ul. Szosa Bydgoska 44/46, sala nr I im. Romana Jakimowicza


IMMATRYKULACJA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH

ODBĘDZIE SIĘ 3 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU O GODZINIE 11.00

W SALI AB 1.22 COLLEGIUM HUMANISTICUM, UL. BOJARSKIEGO 1 


 I ROK STUDIA I STOPNIA

 „Elementy bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii”: 13 godz. w semestrze zimowym. Szczegóły dotyczące tych zajęć znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci – Szkolenie BHP. Studentów archeologii obowiązuje szkolenie podstawowe oraz szkolenie rozszerzone.

„Ochrona własności intelektualnej”: 5 godz. w semestrze letnim.

 Informacje dotyczące zajęć– Instytut Archeologii, mgr Alina Sosnowska, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88. 

STUDENCI ARCHEOLOGII

 I tura rejestracji (obowiązkowej!) na zajęcia w systemie USOS (zakładka Dla studentów, następnie Rejestracja i Rejestracja bezpośrednio do grup)

 odbędzie się w dniach 24.09.18 (od godz. 17.00) – 15.10.18 (do godz. 8.00).

 W przypadku problemów z rejestracją proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88).

 


II ROK STUDIA I STOPNIA

 Informacje dotyczące rejestracji na lektoraty języków obcych oraz zajęcia z wychowania fizycznego (obowiązkowe!) znajdują się na stronie internetowej UMK (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu).

 


III ROK STUDIA I STOPNIA

 Zapisy na zajęcia z modułów do wyboru A (przyjmuje mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88) – do 24 do 28 września br. Zapisy na zajęcia ogólnowydziałowe rozpoczynają się 27 września br.

 


 

I ROK STUDIA II STOPNIA

 Zapisy na zajęcia z modułów do wyboru (przyjmuje mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88) – do 24 do 28 września br.  Zapisy na zajęcia ogólnowydziałowe rozpoczynają się 27 września br.

 

Zasady wyboru seminariów zostaną podane do końca września.


II ROK STUDIA II STOPNIA

Oprócz zajęć obowiązkowych i seminariów magisterskich w zimowym semestrze roku akademickiego 2018/2019 zrealizować w dwa moduły 90-godzinne (=18 punktów ECTS) z zaproponowanych przez Instytut Archeologii (wykaz dołączony do planu zajęć).

Zapisy na zajęcia z modułów do wyboru (przyjmuje mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88) – do 24 do 28 września br.

pozostałe wiadomości