Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Ukazała się nowa monografia

obrazek:

Dwutomowa monografia "Castra Terrae Culmwensis - na rubieży chrześcijańskiego świata” jest  podsumowaniem projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowanego w latach 2016–2019. pod kierunkiem Marcina Wiewióry z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  Przedmiotem badań było pięć warowni krzyżackich: w Unisławiu, Starogrodzie, Zamku Bierzgłowskim, Lipienku i Papowie Biskupim.

 

W pierwszym tomie zostały zaprezentowane między innymi studia dotyczące historii zamków, środowisko przyrodnicze i położenie warowni, analizy stratygrafii warstw i poziomów osadniczych oraz wyniki badań nieinwazyjnych. Scharakteryzowano również najstarsze ślady osadnictwa stwierdzone na badanych stanowiskach. 

W drugim tomie przedstawiono rekonstrukcję środowiska geograficznego miejsc położenia zamków i ich otoczenia w czasie budowy w XIII–XIV wieku, charakterystykę najstarszych faz warowni krzyżackich na początku  późnego średniowiecza oraz w okresie późnośredniowiecznym i nowożytnym.  Zaprezentowano m.in. studia nad architekturą badanych obiektów, w tym techniką budowy, układem przestrzennym i przekształceniami murowanych założeń. wyniki analiz przyrodniczych, w tym archeozoologicznych i archeobotanicznych. Dwa ostatnie rozdziały dotyczą kwestii krzyżackich miast (Chełmno lokacyjne) oraz studiów nad architekturą  zamków murowanych w kontekście budownictwa zamkowego Prus.

pozostałe wiadomości