Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

IMMATRYKULACJA 2020

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Nauk Historycznych.

Dla studiów magisterskich 5 października 2020 r.:

  • 11:00 – ARCHEOLOGIA I HISTORIA - Collegium Humanisticum Aula
  • 13:00 – ARCHIWISTYKA I ZARZADZANIE DOKUMENTACJĄ I WOJSKOZNAWSTWO - Collegium Humanisticum Aula

Dla studiów licencjackich 12 października 2020 r.:

  • 11:00 – HISTORIA I STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE - Collegium Humanisticum Aula
  • 13:00 – ARCHEOLOGIA – Aula Instytutu Archeologii
  • 15:00 – ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I WOJSKOZNAWSWO - Collegium Humanisticum Aula

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, z dokumentem tożsamości i z własnym długopisem.
Po zakończeniu każdej z Immatrykulacji odbędą się spotkania organizacyjne dla studentów poszczególnych kierunków studiów.

pozostałe wiadomości