Instytut Archeologii

KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

Oferta ćwiczeń terenowych w roku akademickim 2017/2018

obrazek:

OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ARCHEOLOGII,
PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT ARCHEOLOGII UMK W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Zapisy na ćwiczenia terenowe – od 23 do 30 kwietnia 2018 roku – prowadzi mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88 (studenci, którzy zapisali się u prowadzących proszeni są o potwierdzenie zapisu!).

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych poświadczone przez prowadzącego w systemie USOS jest warunkiem zaliczenia roku akademickiego. Zgodę na ewentualne przeniesienie ćwiczeń terenowych na kolejny rok akademicki wydaje Prodziekan WNH, prof. dr hab. Waldemar Chorążyczewski.

 

Poniżej lista dostępnych praktyk:

Lista praktyk

 Miejscowość

Prowadzący

Termin

Liczba miejsc

Jaskinie: Biśnik, Perspektywiczna oraz punkty eksploatacji krzemienia w dolinie Udorki (woj. małopolskie); środkowy–schyłkowy paleolit

dr Ł. Czyżewski
dr M. Sudoł-Procyk

2–29.07.18

8

Kałdus (woj. kujawsko-pomorskie)
neolit, wczesna epoka żelaza; osada,
pracownia metalurgiczna, cmentarzysko

dr Kamil Adamczak
prof. dr hab.
Stanisław Kukawka

 5.07–2.08.18

8

Kołuda Wielka (woj. kujawsko-pomorskie), wczesne średniowiecze; zespoły osadnicze

dr Jacek Bojarski
dr R. Kaźmierczak
dr M. Weinkauf

 16.07–11.08.18

8

Ostrów Lednicki (woj. wielkopolskie),
wczesne średniowiecze; przeprawa mostowa

dr hab. A. Pydyn

2–30.07.18

8

Paliwodzizna, Nowogród (woj. kujawsko-pomorskie), mezolit; obiekty osadnicze

dr G. Osipowicz

1–28.07.18

8

Papowo Biskupie (woj. kujawsko-pomorskie), późne średniowiecze; pozostałości podzamcza zamku krzyżackiego

dr hab. M. Wiewióra,
prof. UMK

2–30.07.18

8

 

pozostałe wiadomości