O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie / kola naukowe

Koła naukowe

Przy Instytucie Archeologii działają koła naukowe: Akademicki Klub Speleologiczny, Archeologiczne Koło Miłośników ŚredniowieczaKoło Eksperymentalnej Archeologii Pradziejowej, Koło Naukowe Studentów ArcheologiiKoło Promocji Archeologii ARCHOS, Międzywydziałowe Studenckie Koło BioarcheologiiKoło Naukowe Studentów Archeologii Antycznej, Studenckie Koło Archeologii Epok Brązu i ŻelazaStudenckie Koło Badań Podwodnych. Studenci - członkowie kół organizują wycieczki, obozy naukowo-poznawcze, wymianę publikacji, różnego rodzaju warsztaty specjalistyczne. Są współorganizatorami cyklów wykładów monograficznych dla studentów. Aktywnie uczestniczą w sympozjach naukowych z udziałem studentów z innych ośrodków akademickich, a także są współorganizatorami konferencji naukowych organizowanych przez Instytut. Przygotowują wykłady i pokazy upowszechniające archeologię (m.in. w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki), współuczestniczą w organizacji festynów archeologicznych.