KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8

Publikacje

 1. Chudziak, W., Kaźmierczak R., Człowiek na pograniczu, na peryferiach Civitas Schinesghe, t. I: 1,3; II. Ziemia Lubuska, Toruń 2020.
 2. Chudziak, W., Bojarski, J., Wczesnośredniowieczne grodziska Polski, t. 1. Powiat bydgoski, Toruń 2019.
 3. Chudziak, W., Weinkauf, M., Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. T. 7. Powiat toruński. Województwo kujawsko-pomorskie, Toruń 2019.
 4. Chudziak, W., Kaźmierczak R., Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce, t. 2. Powiat Drawski, Toruń 2019.
 5. Chudziak, W., Kaźmierczak R., Niegowski, J., (red.), Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski: katalog stanowisk (badania 2011-2015), Toruń 2016.
 6. Chudziak, R. Kaźmierczak (eds.), The isalnd in Żółte on Lake Zarańskie. Early medieval Gateway into West Pomerania, Toruń 2014.
 7. Chudziak, R. Kaźmierczak, J. Niegowski (red.), Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski: katalog stanowisk (badania 2006-2009), Toruń 2011.
 8. Weinkauf, M., Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza (VII–IX wiek). Tom 1, Toruń 2015.
 9. Weinkauf, M., Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza (VII–IX wiek). Tom 2, Toruń 2016.
 10. Bojarski, J., Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej. Wytwórczość garncarska jako źródło poznania lokalnych procesów osadniczych, Toruń 2012.
 11. Radzimiński, A., Rakoczy, J., Flachenecker, H., Skowrońska, R., Migration, Kommunikation, Transfer, Geschichte im mitteleuropäischen Kontext, Bd. 1, Göttingen 2021.
 12. Kurpiewski, A., Rakoczy, J., Materiały kultury przeworskiej z Perkowa na Kujawach, Toruń 2015.
 13. Panait-Bîrzescu, Sîrbu, V., Głuszek, I., Catalogue of Greek terracottas and pottery from Callatis and Histria in the Carol I Museum of Brăiila, Brăiila, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, 2019.
 14. Głuszek, I., Studia nad ceramiką czarnopokostowaną z wykopalisk w Nikonion. Dystrybucja naczyń czarnopokostowanych w ośrodkach greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego, Toruń 2018.
 15. Głuszek I. (red.), Życie sztuką. Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, Poznań 2018.
 16. Głuszek, I., Pontus Euxinus i Ateny. Związki społeczno-gospodarcze miast greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego i ich kontakty z Atenami w okresie klasycznym, Toruń 2014.
 17. Jarzęcki, Rakoczy J., Mennictwo bosporańskie od VI do końca II wieku p.n.e., Toruń 2012.

 

 

Galeria zdjęć: