KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Grucznie na pomorzu Wschodnim – badania XIX-XX wiek

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Pracownicy Katedry Starożytności i Wczesnego Średniowiecza prof. Wojciech Chudziak i dr hab. Jacek Bojarski (kierownik projektu) we współpracy z Muzeum w Grudziądzu im ks. Władysława Łęgi reprezentowanego przez kustosz Małgorzatę Kurzyńską rozpoczęli realizację projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Ochrona Zabytków Archeologicznych, pn. „Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Grucznie na pomorzu Wschodnim – badania XIX-XX wiek”.

Zaplanowany na dwa lata projekt (2023-2024) uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 105 000 zł (całkowita wartość projektu wynosi 150 000 zł). Głównym celem projektu jest opracowanie materiałów źródłowych (archeologicznych i antropologicznych) pochodzących z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Grucznie (stan. 1), badanego przez Muzeum w Grudziądzu w latach 1964-1967 i Instytut Archeologii w 1993 r. Usytuowana na lewym brzegu Wisły na południe od Świecia nekropola jest jednym z najlepiej rozpoznanych stanowisk tego rodzaju na Pomorzu Wschodnim. Odkryto tu 490 pochówków, zawierających w wyposażeniu ponad 5000 różnego rodzaju przedmiotów, o cechach lokalnych i wschodnioeuropejskich (proweniencji ruskiej i bizantyńskiej). Materiał antropologiczny pozwala na wykonanie szeregu analiz specjalistycznych dotyczących wieku, płci i kondycji zdrowotnej dawnych mieszkańców Gruczna, a także wydatowanie pochówków metodą C14. Zwieńczeniem projektu (koniec 2024 r.) ma być monografia cmentarzyska, przygotowana pod redakcją Jacka Bojarskiego, Wojciecha Chudziaka, Alicji Drozd-Lipińskiej z Wydziału Nauk  Biologicznych i Małgorzaty Kurzyńskiej. Publikacja ta stanowić będzie kolejny tom serii Mons Sancti Lauretntii Wydawnictwa Naukowego UMK.

 

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.