KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8

Granty

Obecnie realizowane granty badawcze NCN i inne

 1. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie – chełmiński sedes regni principalis (projekt 5); kierownik grantu prof. dr hab. Wojciech Chudziak; okres realizacji: 2023–2026; projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus 23; nr 2022/45/B/HS3/01572
 2. Cuiavia medii aevi. Badania wstępne nad początkiem wczesnośredniowiecznego osadnictwa na “Czarnych” Kujawach; kierownik grantu dr Marcin Weinkauf, okres realizacji: 2023; projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Miniatura 6; nr 2022/06/X/HS3/01594
 3. Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski)” (program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych); Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego; kierownik badań: dr Marcin Weinkauf; okres realizacji:2022–2023; nr: 05587/22FPK/NID
 4. Znaleziska importów ceramiki czarnopokostowanej z antycznego miasta Histria w świetle badań petrograficznych i geochemicznych; kierownik grantu: dr hab. Inga Głuszek, prof. UMK; okres realizacji: 2022; mini-grant w grupie PAST Centrum Doskonałości IMSErt w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
 5. Opracowanie wczesnośredniowiecznych znalezisk monetarnych z ziemi dobrzyńskiej, Kujaw i Pomorza. Analiza–konserwacja–publikacja; kierownik grantu dr Marcin Weinkauf, okres realizacji: 2022; mini-grant w grupie PAST Centrum Doskonałości IMSErt w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Granty zakończone

 1. Wczesnośredniowieczne depozyty srebrnych monet z Gąsek na Kujawach oraz Steklina na ziemi dobrzyńskiej. Opracowanie wraz z publikacją; kierownik grantu dr Marcin Weinkauf, okres realizacji: 2021; mini-grantów w grupie PAST Centrum Doskonałości IMSErt w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
 2. Badania składu pierwiastkowego antycznych naczyń czarno-pokostowanych z Muzeum Narodowego w Poznaniu. kierownik: dr Inga Głuszek, okres realizacji: 2020-2021, projekt realizowany w ramach czwartego naboru wniosków o dostęp do infrastruktury badawczej MOLAB/FIXLAB PL Konsorcjum E-RIHS PL
 3. Rzymski fort Resculum. Funkcja, znaczenie i chronologia rzymskiego osadnictwa na południowo-zachodnim odcinku limesu Dacji Porolissensis; kierownik: dr Jacek Rakoczy; okres realizacji: lata 2017–2020; projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus 11, nr 2016/21/B/HS3/02923
 4. Religie i ich rzeczy. Analiza porównawcza wczesnośredniowiecznych przedmiotów wiązanych z religijnością odkrytych na terenie Polski; kierownik: dr Paweł Szczepanik; okres realizacji: lata 2017–2020; projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Sonatina 1; nr 2017/24/CHS3/00116.
 5. Człowiek na pograniczu – systemy komunikacji interregionalnej i ich infrastruktura transferowa w północno-zachodniej części Niżu Polskiego we wczesnym średniowieczu. Pomorze, ziemia lubuska i chełmińska, wschodnia, Wielkopolska i Kujawy; lata 2014-2020; projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 11H12052681
 6. Antyczne Nikonion – analiza i weryfikacja danych z badań archeologicznych 1957-2013, kierownik projektu: dr Inga Głuszek, okres realizacji: 2018-2019, projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Miniatura 2; nr 2018/02/X/HS3/01263
 7. Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski; kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak; okres realizacji: lata 2014–2018; projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 0037/NPRH3/H11/82/2014/UMK
 8. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie – chełmiński sedes regni principalis (projekt 4); kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak; okres realizacji: lata 2012–2017; projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus 2; nr 2011/03/B/HS3/04551
 9. Wyspa w Żółtym na przełomie I i II tysiąclecia – wielofunkcyjne centrum społeczno-kulturowe na Pomorzu Wschodnim; kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak; okres realizacji: lata 2011–2014; projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus 1, nr 2011/01/B/HS3/03014.