KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8

Granty

Obecnie realizowane granty badawcze NCN i inne

  1. Badania składu pierwiastkowego antycznych naczyń czarno-pokostowanych z Muzeum Narodowego w Poznaniu. kierownik: dr Inga Głuszek, okres realizacji: 2020-2021, projekt realizowany w ramach czwartego naboru wniosków o dostęp do infrastruktury badawczej MOLAB/FIXLAB PL Konsorcjum E-RIHS PL

 

Granty zakończone

  1. Rzymski fort Resculum. Funkcja, znaczenie i chronologia rzymskiego osadnictwa na południowo-zachodnim odcinku limesu Dacji Porolissensis; kierownik: dr Jacek Rakoczy; okres realizacji: lata 2017–2020; projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus 11, nr 2016/21/B/HS3/02923
  2. Religie i ich rzeczy. Analiza porównawcza wczesnośredniowiecznych przedmiotów wiązanych z religijnością odkrytych na terenie Polski; kierownik: dr Paweł Szczepanik; okres realizacji: lata 2017–2020; projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Sonatina 1; nr 2017/24/CHS3/00116.
  3. Człowiek na pograniczu – systemy komunikacji interregionalnej i ich infrastruktura transferowa w północno-zachodniej części Niżu Polskiego we wczesnym średniowieczu. Pomorze, ziemia lubuska i chełmińska, wschodnia, Wielkopolska i Kujawy; lata 2014-2020; projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 11H12052681
  4. Antyczne Nikonion – analiza i weryfikacja danych z badań archeologicznych 1957-2013, kierownik projektu: dr Inga Głuszek, okres realizacji: 2018-2019, projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Miniatura 2; nr 2018/02/X/HS3/01263
  5. Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski; kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak; okres realizacji: lata 2014–2018; projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 0037/NPRH3/H11/82/2014/UMK
  6. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie – chełmiński sedes regni principalis (projekt 4); kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak; okres realizacji: lata 2012–2017; projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus 2; nr 2011/03/B/HS3/04551
  7. Wyspa w Żółtym na przełomie I i II tysiąclecia – wielofunkcyjne centrum społeczno-kulturowe na Pomorzu Wschodnim; kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak; okres realizacji: lata 2011–2014; projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus 1, nr 2011/01/B/HS3/03014.