KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna realizowana jest w ramach zajęć obowiązkowych wpisanych w program studiów I i II stopnia oraz modułów fakultatywnych proponowanych w ramach studiów licencjackich i magisterskich. W ramach realizowanych seminariów licencjackich i magisterskich studentom umożliwia się rozwijanie umiejętności w zakresie samodzielnego zdobywania wiedzy oraz poszerzania własnych zainteresowań.

Zajęcia obowiązkowe:

  • studia I stopnia – Archeologia ziem polskich, Archeologia świata śródziemnomorskiego, Metody i dokumentacja archeologicznych badań terenowych, Archeologia starożytnej Grecji, Archeologia starożytnego Rzymu, Techniki pracy naukowej w archeologii, Wczesne średniowiecze, Seminarium licencjackie, Ćwiczenia terenowe
  • studia II stopnia – Węzłowe problemy archeologii wczesnego średniowiecza, Archeologia śródziemnomorska i orientalna, Seminarium magisterskie, Ćwiczenia terenowe

Zajęcia fakultatywne:

  • studia I stopnia – moduły: Archeologia śródziemnomorska, Cywilizacja śródziemnomorska: Grecja i Rzym, Kultura świata śródziemnomorskiego, Archeologia Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej, zajęcia z modułu Archeologia historyczna
  • studia II stopnia – moduły: Archeologia starożytnych Greków i Rzymian, Słowianie nadbałtyccy, Wyspy w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym Słowian Zachodnich – zajęcia z modułu Archeologia akwenów śródlądowych i morskich, Metody badań osadniczych – zajęcia z modułu Środowisko przyrodnicze a kultura
  • studia III stopnia: Seminarium doktoranckie