KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Publikacje

 1. M. Wiewióra, Terrae Culmensis, na rubieży chrześcijańskiego świata: interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych. T. 1, Toruń 2020.
 2. M. Wiewióra, Castra Terrae Culmensis, na rubieży chrześcijańskiego świata: interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych. T. 2, Toruń 2020.
 3. M. Duda, S. Jóźwiak, M. Wiewióra, Zagraniczne podróże budowniczych (architektów, kamieniarzy, murarzy) i rzeźbiarzy w łacińskiej Europie od X do pierwszej połowy XIV wieku w świetle źródeł pisanych, Toruń 2020.
 4. A. Drążkowska (red.), Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych, T. 1. Archeologia, historia, kostiumologia, Toruń 2020.
 5. A. Drążkowska (red.), Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych, T. 2. Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja, Toruń 2020.
 6. A. Drążkowska, Historia bielizny od XIV do końca XIX wieku, Toruń 2017.
 7. A. Drążkowska (red.), Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej, red., Toruń, 2015.
 8. A. Drążkowska, Odzież i insygnia grobowe biskupów przemyskich obrządku łacińskiego, Toruń 2014.
 9. A. Drążkowska, Ozdoby i nakrycia głowy od X do końca XVIII wieku, Toruń 2012.
 10. A. Drążkowska, Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku, Toruń 2011.
 11. A. Drążkowska, Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Toruń 2008.
 12. A. Drążkowska, Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku, Toruń 2007.
 13. Grupa, M., R. Kazimierczak, Dowody wydobyte z ziemi: nazwiska oficerów Wojska Polskiego odczytane na dokumentach i przedmiotach wydobytych podczas prac archeologiczno-ekshumacyjnych w Charkowie w latach 1995-1996, Warszawa 2001
 14. Grupa, M., Ubiór mieszczan i szlachty z XVI-XVIII wieku z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Toruń 2005
 15. T. Dudziński, M. Grupa, W. Nowosad, Tajemnice szczuczyńskich krypt. T. 4, Grajewo 2017
 16. T. Dudziński, M. Grupa, D. Grupa, M. Krajewska, M. Majorek, M. Nowak, S. Nowak, M. Przymorska-Sztuczka, A. Wojciechowska, Tajemnice szczuczyńskich krypt. T. 3, Grajewo 2015
 17. M. Grupa, D. Grupa, T. Kozłowski, M. Krajewska, M. Majorek, M. Nowak, S. Nowak, M. Przymorska-Sztuczka, A. Wojciechowska, T. Dudziński, Tajemnice szczuczyńskich krypt. T. 2, Grajewo 2014
 18. T. Dudziński, M. Grupa, W. Nowosad, Tajemnice szczuczyńskich krypt. T. 1, Grajewo 2013.
 19. M. Grupa, K. Jarzęcki, W. Nowosad (red.), Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie. T. 2, Płonkowo 2018.
 20. M. Grupa, T. Kozłowski, M. Krajewska, D. Grupa, N. Janowska, K. Jarzęcki, D. Kurzawa, N. Mucha, M. Nowak, S. Nowak, M. Przymorska-Sztuczka, M. Słomczewska, A. Wojciechowska, M. Majorek, Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie. T. 1, Płonkowo 2015.
 21. M. Grupa, T. Kozłowski, R. Jankauskas, D. Grupa, M. Krajewska, S. Krakowska, M. Majorek, J. Mosiejczyk, M. Nowak, S. Nowak, M. Przymorska-Sztuczka, Tajemnice krypty w kaplicy św. Anny, Gniew 2015
 22. M. Grupa, Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV-XVII w) i ich konserwacja, Toruń 2012
 23. M. Grupa, T. Kozłowski (red.), Katedra w Kwidzynie – tajemnica krypt, Kwidzyn 2009
 24. D. Poliński (red.), Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu, Toruń 2020
 25. D. Poliński, Pień. Siedziba krzyżackich prokuratorów w ziemi chełmińskiej, Toruń 2013
 26. D. Poliński, Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie w ziemi chełmińskiej, Toruń 2003
 27. D. Poliński, Źródła archeologiczne do studiów nad późnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w ziemi chełmińskiej, Toruń 2001
 28. Poliński, Przemiany w wytwórczości garncarskiej na ziemi chełmińskiej u schyłku wczesnego i na początku późnego średniowiecza, Toruń 1996
 29. Sulkowska-Tuszyńska, K., Gniewkowo. Studia nad kulturą przedmieścia (XIV/XV-XVIII w.), Gniewkowo 2018
 30. Sulkowska-Tuszyńska, K., Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie: odkrywanie przeszłości / pod red. Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, Wacława Dokurno, Przeczno 2016
 31. K. Sulkowska-Tuszyńska, Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek): sacrum i profanum, Toruń 2006
 32. K. Sulkowska-Tuszyńska, Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru Norbertanek w Strzelnie, Toruń 1997

Galeria zdjęć: