KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

  • Studia I stopnia – Wprowadzenie do praktycznej konserwacji zabytków archeologicznych, Elementy muzealnictwa, Zarys historii i metody badań archeologiczno-architektonicznych, Późne średniowiecze–okres nowożytny, Seminarium licencjackie, Ćwiczenia terenowe;
  • Studia II stopnia – Węzłowe problemy archeologii późnego średniowiecza i nowożytności, Seminarium magisterskie, Ćwiczenia terenowe.

Zajęcia fakultatywne:

  • Studia I stopnia – moduły Archeologia architektury, Konserwacja zabytków archeologicznych; Archeologia późnego średniowiecza i nowożytności, zajęcia z modułu Archeologia historyczna;
  • Studia II stopnia – moduły: Archeologia zakonu krzyżackiego i architektury średniowiecznej, Kultura materialna w czasach nowożytnych

Studia III stopnia:

  • Seminarium doktoranckie

Wykłady ogólnowydziałowe i ogólnouniwersyteckie:

  • Studia I stopnia, zajęcia fakultatywne: Archeologia militariów i miejsc pamięci narodowej (ćwiczenia) oraz wykłady
  • ogólnouniwersytecki: Na pograniczu nauk i w służbie społeczeństwa – archeologia historyczna we współczesnym świecie
  • ogólnowydziałowy: Archeologia w studiach nad dziejami zakonu krzyżackiego
  • zajęcia w języku angielskim dla stypendystów UNESCO/POLAND Fellowships Programme in Conservation and Archaeology