KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Działalność badawcza

Realizowane projekty badawcze:

 1. Castra Terrae Culmensis – na rubieży chrześcijańskiego świata (https://projektumk.wixsite.com/castra-terrae)
 2. Architektura sakralna Torunia. Projekt Kościół św. Jakuba (https://www.archeologia.umk.pl/kasicn/projekt-kosciol-sw-jakuba/)
 3. Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie (http://kryptyfranciszkanow.umk.pl/)
 4. Kultura funeralna elit Rzeczpospolitej
 5. Zmiany w sposobie modelowania sylwetki i proporcji ciała –historia bielizny
 6. Ewolucyjne zmiany męskiego stroju narodowego XVII–początek XIX wieku
 7. Pień, stanowisko 9, pow. bydgoski – opracowanie i publikacja wyników badań wczesnośredniowieczno-nowożytnego cmentarzyska (https://www.archeologia.umk.pl/kasicn/projekt-pien/)
 8. Kultura późnego średniowiecza i nowożytności oraz czasów współczesnych w świetle badań archeologicznych
 9. Grody krzyżackie ziemi chełmińskiej na tle średniowiecznego budownictwa obronnego
 10. Późnośredniowieczna i nowożytna wytwórczość garncarska
 11. Konserwacja zabytków organicznych i nieorganicznych z wykorzystaniem techniki suszenia próżniowego w niskich temperaturach (freeze-drying)
 12. Konserwacja zabytków archeologicznych
 13. Recepcja crux bipatibularta w kulturze polskiej XVII–XIX wieku
 14. Rekonstrukcja religijności dnia codziennego od końca XVI do początku XIX wieku przez kontekst dewocjonaliów
 15. Lokalizacja, organizacja przestrzeni i symbolika nowożytnych cmentarzy extra muros
 16. Prefiguracje artefaktów semiologicznych, mających zastosowanie w nowożytnych stowarzyszeniach inicjacyjnych
 17. Wpływ sztuki celtyckiej i hiberno-romańskiej na ornamentykę średniowiecznych artefaktów staurologicznych