Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka

Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Publikacje

  1. Makowiecki, D., Zwierzęta średniowiecznego i nowożytnego Poznania oraz okolic Podstawy archeozoologiczne Ekologia Historyczna Poznania, Poznań 2016
  2. Makowiecki, D., Wczesnośredniowieczna gospodarka zwierzętami i socjotopografia in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim. Studium archeozoologiczne, Mons Sancti Laurentii T. 6, Toruń 2010.
  3. Noryśkiewicz, A., Historia cisa w okolicy Wierzchlasu w świetle analizy pyłkowej, Toruń 2006.
  4. Cyrek, K., Jaskinia Biśnik. Wczesny środkowy paleolit, Toruń 2013.
  5. Cyrek, K., Jaskinia Biśnik. Rekonstrukcja zasiedlenia jaskini na tle zmian środowiska przyrodniczego, Toruń 2002.

Galeria zdjęć: