Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka

Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Granty

Obecnie realizowane granty badawcze NCN i inne

 1. Tytuł: Pięć tysięcy lat historii kota domowego w Europie Środkowej. Interdyscyplinarne studium paleogenetyczne i archeozoologiczne

Koordynator: dr Magdalena Krajcarz
Okres realizacji: 2020-2024
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, Opus 18
Numer projektu:  2019/35/B/HS3/02923
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=459425

 

 1. Tytuł: Krzemień czekoladowy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wydobywanie, użytkowanie i dystrybucja

Kierownik: dr Magdalena Sudoł-Procyk
Okres realizacji: 2019-2024
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, Sonata Bis 8
Numer projektu:  2018/30/E/HS3/00567
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=417692
https://chocolateflint.umk.pl

 

 1. Tytuł: Paleoekologia izotopowa średniej wielkości drapieżnych (Vulpes, Martes, Meles, Felis) w postglacjale ziem polskich – historia adaptacji do zmian środowiska wskutek antropopresji

Kierownik: dr Magdalena Krajcarz
Okres realizacji: 2018-2022
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, Opus 14
Numer projektu:  2017/27/B/NZ8/00728
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=390860
https://ecoisocarn.umk.pl/pages/main_page/

 1. Tytuł: Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne

Kierownik: prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki
Okres realizacji: 2017-2022
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, Opus 13
Numer projektu: 2017/25/B/HS3/01248
https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=373544
https://archaeoequus.umk.pl/pages/main_page/

Granty zakończone

 1. Tytuł: „Społeczności łowiecko-zbierackie w młodszej części ostatniego zlodowacenia i wczesnym holocenie w środkowej części Jury Polskiej – chronologia, tło kulturowe i znaczenie rejonu południowej części Wyżyny Ryczowskiej”.
  Kierownik: dr Magdalena Sudoł-Procyk
  Okres realizacji: 2015-2019
  Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, Sonata 8
  Numer projektu: 2014/15/D/HS3/01302


 2. Tytuł: „Procesy kształtujące paleolityczne stanowiska jaskiniowe – wieloaspektowa analiza poziomów kulturowych w plejstoceńskich osadach jaskiniowych (na przykładzie środkowej części Jury Polskiej)”
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Cyrek
  Okres realizacji: 2015-2018
  Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, Opus 8
  Numer projektu: 2014/15/B/HS3/02472


 3. Tytuł: „Osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki (Wyżyna Częstochowska) na tle uwarunkowań paleośrodowiskowych”
  Kierownik: mgr Magdalena Sudoł
  Okres realizacji: 2011-2014
  Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, Preludium 1
  Numer projektu:  2011/01/N/HS3/01299

 

 • Projekty zakończone
  • Zasiedlenie jaskini Biśnik. Interdyscyplinarne badania osadów jaskiniowych.
  • The Ecology of Crusading: The Environmental Impact of Conquest, Colonisation and Religious Conversion in the Medieval Baltic; https://research.reading.ac.uk/ecologyofcrusading/
  • Zapis reakcji środowiska na zmiany klimatu ostatnich 15 tysięcy lat na linii europejskiego transektu W-E w oparciu o nowe, zintegrowane analizy wysokiej rozdzielczości osadów Jeziora Gościąż, kierownik M. Błaszkiewicz PAN (Date: 2016.07.14 – 2020.07.13)
  • Niedokończona historia. Ponad 100 lat odkryć w Malborku-Wielbarku, kierownik P. Łuczkiewicz UMCS
  • Integrated Climate and Landscape Evolution Analyses ICLEA