Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka

Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Pracownicy

dr Magdalena Sudoł-Procyk

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/83


Autorzy: Sudoł-Procyk Magdalena, Krajcarz Maciej T..

Tytuł oryginału: The use of landscape and geo-resources at microregional scale during the later part of the Late Glacial in the south-eastern part of the Ryczów Upland (Polish Jura).

Tytuł całości: From mine to user, production and procurement systems of Siliceous rocks in the European Neolithic and Bronze Age : proceedings of the XVIII UISPP World Congress, (4-9 June 2018, Paris, France). Vol. 10: Session XXXIII-1&2 / ed. by Françoise Bostyn, François Giligny, Peter Topping.

Adres wydawniczy: Oxford, Archaeopress : 2021

Opis fizyczny: S. 16-30, streszcz. fr.

Seria: (UISPP Proceedings Series ;vol. 10)

Punktacja MNiSW: 20.000


2/83


Autorzy: Stefaniak Krzysztof, Lipecki Grzegorz, Nadachowski Adam, Semba Agata, Ratajczak Urszula, Kotowski Adam, Roblíčková Martina, Wojtal Piotr, Shpansky Andrey V., Krakhmalnaya Tatiana V., Kovalchuk Oleksandr M., Boeskorov Gennady G., Nikolskiy Pavel A., Baryshnikov Gennady F., Ridush Bogdan, Jakubowski Gwidon, Pawłowska Kamilla, Cyrek Krzysztof, Sudoł-Procyk Magdalena, Czyżewski Łukasz, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T., Żeromska Aleksandra, Gagat Przemysław, Mackiewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Diversity of muskox Ovibos moschatus (Zimmerman, 1780) (Bovidae, Mammalia) in time and space based on cranial morphometry.

Czasopismo: Historical Biology

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 33 no. 1

Opis fizyczny: S. 62-77, il., wykr.

Uwagi: [DOI: 2019]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/08912963

Impact Factor: 2.259

Punktacja MNiSW: 70.000


3/83


Autorzy: Sudoł-Procyk Magdalena.

Tytuł oryginału: Magdalenian settlement in the south-eastern part of the Ryczów Upland (Polish Jura) : new data and the importance of the region.

Czasopismo: Anthropologie

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 58 no. 2-3

Opis fizyczny: S. 285-302, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26720/anthro

Punktacja MNiSW: 70.000


4/83


Autorzy: Goiński Dariusz, Sady-Bugajska Agata, Sudoł-Procyk Magdalena.

Tytuł oryginału: Badania archeologiczne oraz archeobotaniczne na terenie późnośredniowiecznego grodziska stożkowatego w Rudzie Śląskiej Kochłowicach.

Tytuł równoległy: Archaeology and archaeobotany research on the late medieval motte-and-bailey castle at Ruda Śląska Kochłowice.

Czasopismo: Górnośląskie Raporty Archeologiczne

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 1

Opis fizyczny: S. 54-59, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/83


Autorzy: Krajcarz Maciej T., Szymanek Marcin, Krajcarz Magdalena, Pereswiet-Soltan Andrea, Alexandrowicz Witold P., Sudoł-Procyk Magdalena.

Tytuł oryginału: Shelter in Smoleń III : a unique example of stratified Holocene clastic cave sediments in Central Europe, a lithostratigraphic stratotype and a record of regional paleoecology.

Czasopismo: PLoS One

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 15 no. 2

Opis fizyczny: S. e0228546-1-43, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1371/journal.pone

Impact Factor: 3.240

Punktacja MNiSW: 100.000


6/83


Autorzy: Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T., Baca Mateusz, Baumann Chris, Van Neer Wim, Popović Danijela, Sudoł-Procyk Magdalena, Wach Bartosz, Wilczyński Jarosław, Wojenka Michał, Bocherens Hervé.

Tytuł oryginału: Ancestors of domestic cats in Neolithic Central Europe : isotopic evidence of a synanthropic diet.

Czasopismo: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 117 no. 30

Opis fizyczny: S. 17710-17719, tab., wykr.

Uwagi: 10.1073/pnas

Impact Factor: 11.205

Punktacja MNiSW: 200.000


7/83


Autorzy: Sudoł-Procyk Magdalena.

Tytuł oryginału: Chocolate flint on the Kraków-Częstochowa Upland : state of the art and research perspectives.

Tytuł całości: "Fossil directeur", a phenomenon over time and space : 16th SKAM Lithic Workshop, 21-23 of October 2019, Nitra, Slovak Republic / eds. Adrián Nemergut [et al.].

Adres wydawniczy: Nitra, Slovak Academy of Sciences. Institute of Archaeology : 2019

Opis fizyczny: S. 44-45


8/83


Autorzy: Krajcarz Maciej T., Sudoł-Procyk Magdalena.

Tytuł oryginału: The mine of chocolate flint in the Udorka Valley (Kraków-Częstochowa Upland).

Tytuł całości: 9th International Conference UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times : "The flint mining studies : archaeological excavations - extraction methods - chipping floors - distribution of raw materials and workshop products", 19-21 September 2019, Ostrowiec Świętokrzyski, program - abstracts - field guide.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. [30-34], il.

Uwagi: Bibliogr.


9/83


Autorzy: Krajcarz Maciej T., Sudoł-Procyk Magdalena.

Tytuł oryginału: The deposits of chocolate flint in Kraków-Częstochowa Upland.

Tytuł całości: 9th International Conference UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times : "The flint mining studies : archaeological excavations - extraction methods - chipping floors - distribution of raw materials and workshop products", 19-21 September 2019, Ostrowiec Świętokrzyski, program - abstracts - field guide.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. [13-15]

Uwagi: Bibliogr.


10/83


Autorzy: Moskal-del Hoyo Magdalena, Wilczyński Jarosław, György Lengyel, Kot Małgorzata, Stefański Damian, Sudoł-Procyk Magdalena, Wiśniewski Tadeusz.

Tytuł oryginału: Fuel procurement during the Upper and Late Palaeolithic in Central Europe : analysis of wood charcoal sequences from archaeological sites from Poland, Slovakia and Hungary.

Tytuł całości: Charcoal Science in Archaeology and Palaeoecology, 7th International Anthracology Meeting, Anthraco2019, Liverpool, 2-6 September 2019 : conference programme & abstracts volume / ed. by Eleni Asouti.

Adres wydawniczy: Liverpool, University of Liverpool. Department of of Archaeology, Classics and Egyptology : 2019

Opis fizyczny: S. 27


11/83


Autorzy: Sudoł-Procyk Magdalena, Cyrek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Namuliska jaskiniowe jako cenne depozyty źródeł archeologicznych i przyrodniczych : aktualne zagrożenia oraz postulaty na przyszłość.

Tytuł równoległy: Cave settlements as valuable deposits of archaeological and natural sources : current threats and postulates for the future.

Tytuł całości: Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego, Szczawnica, 10-13.10.2019 / red. tomu: Wojciech Wróblewski & Przemysław Sala.

Adres wydawniczy: Kraków, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 74

Uwagi: Bibliogr.


12/83


Autorzy: Sudoł-Procyk Magdalena.

Tytuł oryginału: Kultura magdaleńska w południowo-wschodniej części Wyżyny Ryczowskiej : nowe dane i znaczenie regionu.

Tytuł całości: Przeszłość ma przyszłość! Konferencja na 100-lecie archeologii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (9-13.12.2019 r.), książka abstraktów / red. Agata Ulanowska, Marcin Wagner = The Past Has a Future! Conference to Mark the Centenary of Archaeology at the Institute of Archaeology, University of Warsaw : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Warszawa, Uniwersytet Warszawski : 2019

Opis fizyczny: S. 39


13/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz, Krajcarz Magdalena, Stefaniak Krzysztof, Tyc Andrzej.

Tytuł oryginału: Biśnik Cave : Middle Paleolithic settlement sequence in the light of interdisciplinary research.

Tytuł całości: 18th UISPP World Congress, Paris, 4th-9th June, 2018 = XVIIIo Congrès UISPP, Paris, 4-9 juin 2018, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Paris, Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques - UISPP : 2018

Opis fizyczny: S. 160


14/83


Autorzy: Sudoł-Procyk Magdalena, Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena.

Tytuł oryginału: The use of landscape and georesources at microregional scale during Late Glacial and Early Holocene : the case study of Udorka Valley (Polish Jura).

Tytuł całości: 18th UISPP World Congress, Paris, 4th-9th June, 2018 = XVIIIo Congrès UISPP, Paris, 4-9 juin 2018, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Paris, Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques - UISPP : 2018

Opis fizyczny: S. 2376-2377


15/83


Autorzy: Sudoł-Procyk Magdalena, Budziszewski Janusz, Krajcarz Maciej T., Jakubczak Michał, Szucki Michał.

Tytuł oryginału: The chocolate flint mines in the Udorka Valley (Częstochowa Upland) : a preliminary report on the field and lidar surveys.

Tytuł całości: Between history and archaeology, papers in honour of Jacek Lech / ed. by Dagmara H. Werra and Marzena Woźny.

Adres wydawniczy: Oxford, Archaeopress Publishing Ltd : 2018

Opis fizyczny: S. 89-102, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/83


Autorzy: Sudoł-Procyk Magdalena, Krajcarz Maciej T..

Tytuł oryginału: The first results of field work in the prehistoric mines of chocolate flint in the Udorka Valley (Częstochowa Upland, Poland).

Tytuł całości: Crossing the borders, interregional and cross-cultural interactions in the context of lithic studies : 15th SKAM Lithic Workshop, 17-19 October 2018, Minsk, Belarus : abstract book / eds.: Vitali Asheichyk [et al.].

Adres wydawniczy: Minsk, Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus : 2018

Opis fizyczny: S. 54-55

Uwagi: Bibliogr.


17/83


Autorzy: Adamczak Kamil, Sudoł-Procyk Magdalena.

Tytuł oryginału: Retouched blades from the Lower Vistula Valley : foreign technology and a new ideology in the flintwork praxis of the Funnel Beaker communities from the Polish Plain.

Tytuł całości: Crossing the borders, interregional and cross-cultural interactions in the context of lithic studies : 15th SKAM Lithic Workshop, 17-19 October 2018, Minsk, Belarus : abstract book / eds.: Vitali Asheichyk [et al.].

Adres wydawniczy: Minsk, Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus : 2018

Opis fizyczny: S. 31


18/83


Autorzy: Czyżewski Łukasz, Sudoł-Procyk Magdalena.

Tytuł oryginału: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń, 11-14.10.2018 / red. tomu: Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk.

Adres wydawniczy: Kraków, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 88 s., il., tab.


19/83


Autorzy: Sudoł-Procyk Magdalena, Osipowicz Grzegorz.

Tytuł oryginału: A new Magdalenian site in Kleszczowa (Polish Jura) : technology and use of artifacts.

Tytuł całości: Magdalenian, chronology, territory, settlement, structures : international conference under organisation University of Rzeszów, Poland and Moravian Museum Brno, Czech Republic, Rzeszów, 18th-20th September 2018 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Rzeszów, University of Rzeszów : 2018

Opis fizyczny: S. 37


20/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Czyżewski Łukasz, Krajcarz Maciej T., Sudoł-Procyk Magdalena.

Tytuł oryginału: Procesy kształtujące poziomy kulturowe w plejstoceńskich osadach jaskiniowych środkowej części Jury Polskiej.

Tytuł równoległy: Forming processes of the cultural levels in the Pleistocene caves sediments in the central part of the Polish Jura.

Tytuł całości: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń, 11-14.10.2018 / red. tomu: Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk.

Adres wydawniczy: Kraków, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 40

Uwagi: Bibliogr.


21/83


Autorzy: Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł-Procyk Magdalena.

Tytuł oryginału: Chronostratygrafia osadów Jaskini Perspektywicznej.

Tytuł równoległy: Chronostratigraphy of the sediments of Perspektywiczna Cave.

Tytuł całości: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń, 11-14.10.2018 / red. tomu: Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk.

Adres wydawniczy: Kraków, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 57-58, il.

Uwagi: Bibliogr.


22/83


Autorzy: Sudoł-Procyk Magdalena, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Wojenka Michał, Tyc Andrzej, Mendecki Maciej.

Tytuł oryginału: Schronisko w Dolinie Udorki I (gm. Wolbrom, woj. małopolskie) : wstępne wyniki badań oraz perspektywy na przyszłość.

Tytuł równoległy: Shelter in Udorka Valley I (Wolbrom comm., Małopolskie Voivodeship) : preliminary research results and prospects for the future.

Tytuł całości: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, Toruń, 11-14.10.2018 / red. tomu: Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk.

Adres wydawniczy: Kraków, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 78-80, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


23/83


Autorzy: Sudoł-Procyk Magdalena.

Tytuł oryginału: Flint products from the Final Palaeolithic site Kleszczowa (Silesian Voivodeship), in the context of the raw material outcrops.

Tytuł całości: Flint in time and space - time and space in flint, characteristic and distribution of siliceous rocks in prehistory, Warsaw, 18-20 May 2017.

Adres wydawniczy: Warsaw, Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences : 2017

Opis fizyczny: S. 37-38

Uwagi: Bibliogr.


24/83


Autorzy: Krajcarz Maciej T., Sudoł-Procyk Magdalena, Krajcarz Magdalena.

Tytuł oryginału: Jurassic chert from Ryczów Upland : variability, occurrence, methods of recognition, use in prehistory.

Tytuł całości: Konferencja "Krzemień jurajski w pradziejach", Kraków, 28-30 września 2017 r. = Jurassic flint in prehistory conference, Kraków, 28-30 September 2017.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2017

Opis fizyczny: S. [1]


25/83


Autorzy: Sudoł-Procyk Magdalena, Cyrek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Jurassic flints in the Palaeolithic in the central part of the Polish Jura.

Tytuł całości: Konferencja "Krzemień jurajski w pradziejach", Kraków, 28-30 września 2017 r. = Jurassic flint in prehistory conference, Kraków, 28-30 September 2017.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2017

Opis fizyczny: S. [1]


26/83


Autorzy: Sudoł-Procyk Magdalena.

Tytuł oryginału: Flint assemblages of the Magdalenian Culture in the Ryczów Upland : selection of raw material and significance of the region.

Tytuł całości: Understanding lithic technologies, 14th SKAM Lithic Workshops = XIV Warsztaty Krzemieniarskie SKAM, Warszawa/Warsaw, 26-28.10.2017 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Warsaw, [s.n.] : 2017

Opis fizyczny: S. 45-47, il.

Uwagi: Bibliogr.


27/83


Autorzy: Sudoł-Procyk Magdalena, Adamczak Kamil, Osipowicz Grzegorz.

Tytuł oryginału: A flint dagger from Brzoza, Nowa Wieś Wielka com., Bydgoszcz dist., Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.

Czasopismo: Sprawozdania Archeologiczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 69

Opis fizyczny: S. 373-390, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.23858/SA

Punktacja MNiSW: 15.000


28/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Gravettian layer of Jasna Strzegowska Cave.

Tytuł całości: 2nd Conference World of Gravettian Hunters, Kraków, Poland, 16-20 May, 2016 : abstracts / eds. Piotr Wojtal, Jarosław Wilczyński.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie : 2016

Opis fizyczny: S. 20-21

Uwagi: Bibliogr.


29/83


Autorzy: Goiński Dariusz, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Badania sondażowe na cmentarzysku z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego w Zbrosławicach, województwo śląskie.

Tytuł całości: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2013-2015 / [red. tomu Grażyna Glanc-Zagaja].

Adres wydawniczy: Katowice, Regionalny Instytut Kultury : 2016

Opis fizyczny: S. 130-137, il.; streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Stan badań nad epoką kamienia na obszarze Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Tytuł całości: Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, XXVI Sympozjum Jurajskie, Smoleń, 5-6 maja, 2016 : materiały pokonferencyjne.

Adres wydawniczy: [Będzin, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego] : 2016

Opis fizyczny: S. 4-10, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


31/83


Autorzy: Sudoł Magdalena, Adamczak Kamil.

Tytuł oryginału: Neolityczny skład wiórów krzemiennych ze stanowiska 23 w Rogowie, pow. toruński.

Tytuł całości: Krzemień narzutowy w pradziejach, materiały z konferencji w "Mądralinie" w Otwocku, 18-20 października 2010 / pod red. Wojciecha Borkowskiego, Barbary Sałacińskiej, Sławomira Sałacińskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowe Muzeum Archeologiczne : 2016

Opis fizyczny: S. 281-307, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Studia na Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach ;t. 8)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/83


Autorzy: Sudoł Magdalena, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T..

Tytuł oryginału: Wyniki interdyscyplinarnych badań Jaskini Perspektywicznej (Wyżyna Częstochowska) w latach 2014-2016.

Tytuł równoległy: The results of 2014-2016 interdisciplinary research of the Jaskinia Perspektywiczna Cave (Częstochowa Upland).

Tytuł całości: Materiały 50. Sympozjum Speleologicznego, Kielce-Chęciny, 20-23.10.2016

Adres wydawniczy: Kraków, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 145-146


33/83


Autorzy: Szymanek Marcin, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Mięczaki z osadów Jaskini Perspektywicznej, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.

Tytuł całości: Problemy współczesnej malakologii 2016, XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Spała, 13-15 X 2016 / [red. Tomasz K. Maltz, Tomasz Kałuski, Anna Sulikowska-Drozd].

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2016

Opis fizyczny: S. 63


34/83


Autorzy: Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Nowe stanowisko schyłkowopaleolityczne w Kleszczowej (Wyżyna Częstochowska).

Tytuł całości: The lithic artifacts, methods and history of research = Artefakty kamienne : metody i historia badań : abstract book.

Adres wydawniczy: Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. Instytut Archeologii : 2016

Opis fizyczny: S. 26-28

Uwagi: 13th Lithic Workshop of SKAM = 13. Warsztaty Kamieniarskie SKAM, 28th-30th of September, 2016.


35/83


Autorzy: Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T..

Tytuł oryginału: Around the Biśnik Cave : the area of human penetration during palaeolithic.

Czasopismo: Anthropologie

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 54 no. 1

Opis fizyczny: S. 49-68, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


36/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz.

Tytuł oryginału: The record of changes in the Middle-Palaeolithic settlement zone of the Biśnik Cave.

Czasopismo: Anthropologie

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 54 no. 1

Opis fizyczny: S. 5-20, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


37/83


Autorzy: Szymanek Marcin, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Malacofauna in cave deposits of the Udorka Valley (Kraków-Częstochowa Upland).

Czasopismo: Folia Malacologica

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 24 no. 1

Opis fizyczny: S. 48

Uwagi: The 31st Polish Malacological Seminar.

Uwagi: 10.12657/folmal


38/83


Autorzy: Krajcarz Magdalena, Makowiecki Daniel, Krajcarz Maciej T., Masłowska Agata, Baca Mateusz, Panagiotopoulou Hanna, Romańska Adriana, Bednarczyk Józef, Gręzak Anna, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: On the trail of the oldest domestic cat in Poland : an insight from morphometry, ancient DNA and radiocarbon dating.

Czasopismo: International Journal of Osteoarchaeology

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 26

Opis fizyczny: S. 912-919, il., tab., wykr.

Uwagi: [DOI 2015]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1002/oa

Impact Factor: 1.038

Punktacja MNiSW: 30.000


39/83


Autorzy: Krajcarz Maciej T., Cyrek Krzysztof, Krajcarz Magdalena, Mroczek Przemysław, Sudoł Magdalena, Szymanek Marcin, Tomek Teresa, Madeyska Teresa.

Tytuł oryginału: Loess in a cave : lithostratigraphic and correlative value of loess and loess-like layers in caves from the Kraków-Częstochowa Upland (Poland).

Czasopismo: Quaternary International

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 399

Opis fizyczny: S. 13-30, il., mapy, wykr.

Uwagi: [DOI: 2015]

Uwagi: 10.1016/j.quaint

Impact Factor: 2.199

Punktacja MNiSW: 30.000


40/83


Autorzy: Sudoł Magdalena, Osipowicz Grzegorz.

Tytuł oryginału: Paleolithic inventory of Perspektywiczna Cave from the point of view of use wear analysis.

Tytuł całości: Czytanie kamienia, między teorią a praktyką :12. Warsztaty Krzemieniarskie SKAM, 15-16 października 2015, Biskupin : program, abstrakty = Stone reading : between theory and practice : 12th SKAM Lithic Workshop, 15-16 October 2015, Biskupin, Poland.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: S. 19-20


41/83


Autorzy: Sudoł Magdalena, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Szymanek Marcin.

Tytuł oryginału: Schronisko w Smoleniu III (gm. Pilica, woj. śląskie) : nowe wielokulturowe stanowisko archeologiczne w Dolinie Wodącej.

Tytuł równoległy: Shelter in Smoleń III (Pilica comm., Silesian Voivodeship) : a new multicultural archaeological site in the Wodąca Valley.

Tytuł całości: Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego, Załęcze Wielkie, 22-25.10.2015 / oprac. red. Ditta Kicińska, Krzysztof Stefaniak, Adam Szynkiewicz.

Adres wydawniczy: Kraków, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 114-115

Uwagi: Bibliogr.


42/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Zapis zmian w środkowopaleolitycznej przestrzeni osadniczej Jaskini Biśnik.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 34

Opis fizyczny: S. 7-39, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_ARCH

Punktacja MNiSW: 3.000


43/83


Autorzy: Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Osadnictwo paleolityczne na Wyżynie Ryczowskiej (środkowa część Wyżyny Częstochowskiej).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 34

Opis fizyczny: S. 41-82, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_ARCH

Punktacja MNiSW: 3.000


44/83


Autorzy: Sudoł Magdalena, Bokiniec Ewa, Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej T., Majewska Agata, Grafka Oliwia.

Tytuł oryginału: Human activity traces from Shelter in Smoleń III (central part of Kraków-Częstochowa Upland) : from the last centuries of antiquity.

Czasopismo: Przegląd Archeologiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 63

Opis fizyczny: S. 177-194, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


45/83


Autorzy: Sudoł Magdalena, Krajcarz Maciej T..

Tytuł oryginału: Wyniki badań sondażowych w schroniskach w Górze Smoleń II oraz w Smoleniu III, województwo śląskie.

Tytuł całości: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2011-2012 = Archeologické výzkumy v Horním Slezsku a na jeho pomezív letech 2011-2012 / red. tomu Grażyna Glanc-Zagaja.

Adres wydawniczy: Katowice, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego : 2014

Opis fizyczny: S. 13-21, il.; streszcz. czes., niem.

Punktacja MNiSW: 4.000


46/83


Autorzy: Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Badania sondażowe w schronisku w Udorzu II, województwo śląskie.

Tytuł całości: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2011-2012 = Archeologické výzkumy v Horním Slezsku a na jeho pomezív letech 2011-2012 / red. tomu Grażyna Glanc-Zagaja.

Adres wydawniczy: Katowice, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego : 2014

Opis fizyczny: S. 48-53, il., tab.; streszcz. czes., niem.


47/83


Autorzy: Krajcarz Maciej T., Sudoł Magdalena, Krajcarz Magdalena, Cyrek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wychodnie krzemienia pasiastego na Wyżynie Ryczowskiej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska).

Tytuł całości: Górnictwo z epoki kamienia, Krzemionki, Polska, Europa : w 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach = Stone Age mining : Krzemionki, Poland, Europe : on the ninetieth anniversary of the discovery of the Krzemionki mine / pod red. Danuty Piotrowskiej [et al.].

Adres wydawniczy: Ostrowiec Świętokrzyski, Muzeum Historyczno-Archeologiczne : 2014

Opis fizyczny: S. 319-338, il., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Silex et Ferrum ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


48/83


Autorzy: Szymanek Marcin, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Possible Holocene abrupt climatic changes recorded in mollusk assemblages from cave sediments (mid-southern Poland).

Tytuł całości: Impact of the Holocene rapid climate events (8.2, 5.9, 4.2 ka and others) on past cultures and civilizations, Third Geoarchaeological Conference, Warsaw, 28-29.11.2014 : programme and abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 18-19


49/83


Autorzy: Krajcarz Maciej T., Madeyska Teresa, Mroczek Przemysław, Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof, Szymanek Marcin, Krajcarz Magdalena.

Tytuł oryginału: Loess and loess-like sediments in caves of Kraków-Częstochowa Upland (Poland).

Tytuł całości: Kukla LOESSFEST'14 - 7th Loess Seminar, International Conference on Loess Research in memoriam of George Kukla, Wrocław, Poland, 8-9 September, 2014, abstract and field guide book / eds. Zdzisław Jary, Przemysław Mroczek.

Adres wydawniczy: Wrocław, Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław : 2014

Opis fizyczny: S. 13-14


50/83


Autorzy: Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena, Wojtal Piotr, Bocherens Hervé.

Tytuł oryginału: Paleoekologia kopalnej fauny z jaskiń Jury Polskiej (Jaskinia Perspektywiczna i Jaskinia Nietoperzowa) na podstawie badań izotopowych.

Tytuł równoległy: Paleoecology of fossil fauna from caves of Polish Jura (Perspektywiczna Cave and Nietoperzowa Cave) on the basis of isotopic analysis.

Tytuł całości: Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego, Kletno, 16-19.10.2014 r.

Adres wydawniczy: Kraków, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 85-86, il.

Uwagi: Bibliogr.


51/83


Autorzy: Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Micoquian knives from Poland.

Tytuł całości: The multifaceted biface - bifacial technology in prehistory, 11th SKAM Lithic Workshop, 20th-22nd of October 2014, Miskolc, Hungary : programs.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 29-30


52/83


Autorzy: Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Mikockie inwentarze krzemienne pochodzące z badań Stefana Krukowskiego w Jaskini Ciemnej.

Tytuł równoległy: The Micoquian flint inventories from research of Stefan Krukowski in Ciemna Cave.

Czasopismo: Prądnik

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 99-130, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


53/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz, Osipowicz Grzegorz, Grelowska Maria.

Tytuł oryginału: Middle Palaeolithic cultural levels from Middle and Late Pleistocene sediments of Biśnik Cave, Poland.

Czasopismo: Quaternary International

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 326-327

Opis fizyczny: S. 20-63, il., tab.

Uwagi: [DOI: 2013]
Uwagi: Corrigendum: Vol. 334-335 2014 S. 215-216 [10.1016/j.quaint.2014.04.013].

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.quaint

Impact Factor: 2.062

Punktacja MNiSW: 30.000


54/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz A., Grelowska Maria.

Tytuł oryginału: Zapis zmian w środkowopaleolitycznej przestrzeni osadniczej Jaskini Biśnik.

Tytuł całości: Artefakt w przestrzeni, krzemienica, skupienie, stanowisko, region : 10. warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013 r., Toruń : książka streszczeń = Artefact in spatial arrangements : kshemienitsa, concentration, site, region : 10th SKAM Lithic Workshop, Toruń, October 23rd-25th 2013 : book of abstracts / red. Łukasz A. Czyżewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Archeologii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 15-17, il.

Uwagi: Bibliogr.


55/83


Autorzy: Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof, Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena.

Tytuł oryginału: Wokół Jaskini Biśnik : potencjalna przestrzeń penetrowana przez człowieka w paleolicie.

Tytuł równoległy: Around the Biśnik Cave : a space of potential human penetration during Palaeolithic.

Tytuł całości: Artefakt w przestrzeni, krzemienica, skupienie, stanowisko, region : 10. warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013 r., Toruń : książka streszczeń = Artefact in spatial arrangements : kshemienitsa, concentration, site, region : 10th SKAM Lithic Workshop, Toruń, October 23rd-25th 2013 : book of abstracts / red. Łukasz A. Czyżewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Archeologii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 46-48, il.

Uwagi: Bibliogr.


56/83


Autorzy: Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena, Szymanek Marcin, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: New data on palaeoenvironment of MIS 3-2 recorded in cave sediments of Częstochowa Upland.

Tytuł całości: International conference World of Gravettian Hunters, Kraków, Poland, 25th - 28th June 2013, abstracts & guide book / [ed. Piotr Wojtal].

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie : 2013

Opis fizyczny: S. 103-104, il.


57/83


Autorzy: Sudoł Magdalena, Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena.

Tytuł oryginału: Jaskinia Perspektywiczna : nowe stanowisko paleolityczne w Dolinie Udorki (Wyżyna Częstochowska).

Tytuł równoległy: Perspektywiczna Cave : a new Paleolithic w Dolinie Udorki (Częstochowa Upland).

Tytuł całości: Materiały 47. Sympozjum Speleologicznego, Olsztyn, 17-20.10 2013 r. / [oprac. red.: Andrzej Tyc & Michał Gradziński].

Adres wydawniczy: Kraków, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 75-76, il.


58/83


Autorzy: Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena, Szymanek Marcin, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Holocene cave sediments of Częstochowa Upland : record of paleoclimate, paleoecology and human settlement.

Tytuł całości: Paleoecological reconstructions, lacustrine, peat and cave sediments, 22-24.05.2013, Białka Tatrzańska, Poland : abstract book.

Adres wydawniczy: Warsaw, Institute of Geological Sciences. Polish Academy of Sciences : 2013

Opis fizyczny: S. 70-71, il., tab.


59/83


Autorzy: Łanczont Maria, Madeyska Teresa, Cyrek Krzysztof, Sytnyk Oleksandr, Bogucki Andryi, Komar Maryna, Krajcarz Maciej T., Sudoł Magdalena, Krajcarz Magdalena.

Tytuł oryginału: Środowisko przyrodnicze przedostatniego interglacjału (MIS 7) - czasu pojawienia się najstarszego osadnictwa paleolitycznego w strefie wyżyn na północ i wschód od Karpat.

Tytuł całości: Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej, Warszawa, 19-21 września 2013 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich : 2013

Opis fizyczny: S. 137-139


60/83


Autorzy: Szymanek Marcin, Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Malakofauna osadów jaskiniowych Schroniska w Smoleniu w Dolinie Wodącej (Wyżyna Częstochowska).

Tytuł całości: Problemy współczesnej malakologii 2013, XXXIX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Świnoujście, 16-19.04.2013 / red. Tomasz Kałuski, Magdalena Gawlak.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2013

Opis fizyczny: S. 56-57


61/83


Autorzy: Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Modyfikacje środkowopaleolitycznych wyrobów kamiennych na wybranych przykładach.

Tytuł całości: Retusz - jak i dlaczego? "Wieloperspektywiczność elementu twardzowego" = Retouch - how and what for? Multi-perspectiveness of stone tools / red. Marek Nowak, Damian Stefański, Mirosław Zając.

Adres wydawniczy: Kraków, Profil-Archeo : 2013

Opis fizyczny: S. 29-46, il.

Seria: (Prace Archeologiczne ;no. 66)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


62/83


Autorzy: Sudoł Magdalena, Adamczak Kamil, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena.

Tytuł oryginału: Ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu w schronisku w Udorzu II (Udórz, gm. Żarnowiec, woj. śląskie).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

Rocznik: 2013

Szczegóły: Z. 33

Opis fizyczny: S. 53-68, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_ARCH

Punktacja MNiSW: 4.000


63/83


Autorzy: Szymanek Marcin, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Malacofauna of cave deposits from the rock shelter in Smoleń in the Wodąca Valley (Częstochowa Upland).

Czasopismo: Folia Malacologica

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 21 no. 3

Opis fizyczny: S. 202

Uwagi: The 29th Polish Malacological Seminar.

Uwagi: 10.12657/folmal


64/83


Autorzy: Krajcarz Magdalena, Krajcarz Maciej, Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof.

Tytuł oryginału: From far or from near? Map of silicate raw material outcrops around the Biśnik Cave.

Tytuł całości: 9th SKAM Workshop, Lithic raw materials - phenomena of the Stone Age, Moravian Museum, Brno, Czech Republic, October 8-11, 2012 : abstract book and excursion guide.

Adres wydawniczy: Brno, Moravské Zemské Muzeum : 2012

Opis fizyczny: S. 14-15, il.


65/83


Autorzy: Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Upper Pleistocene flint assemblages from the Biśnik Cave.

Tytuł całości: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3, cultures, environment, chronology, Wolbrom, Poland, September 25th - 28th, 2012 : guidebook & book of abstracts / eds.: Krzysztof Cyrek, Łukasz A. Czyżewski, Maciej T, Krajcarz.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University Press : 2012

Opis fizyczny: S. 68-70, il.

Uwagi: Bibliogr.


66/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Czyżewski Łukasz, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Middle Palaeolithic of the Biśnik Cave.

Tytuł całości: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3, cultures, environment, chronology, Wolbrom, Poland, September 25th - 28th, 2012 : guidebook & book of abstracts / eds.: Krzysztof Cyrek, Łukasz A. Czyżewski, Maciej T, Krajcarz.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University Press : 2012

Opis fizyczny: S. 11-14


67/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Artefacts or Geofacts? Presenting a Dilemma basing on the Early Vistulian finds from the Biśnik Cave, Poland.

Czasopismo: Anthropologie

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 50 no. 3

Opis fizyczny: S. 323-344, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


68/83


Autorzy: Krajcarz Maciej, Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena, Cyrek Krzysztof.

Tytuł oryginału: From far or from near? Sources of Kraków-Częstochowa banded and chocolate silicite raw material used during the stone age in Biśnik cave (Southern Poland).

Czasopismo: Anthropologie

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 50 no. 4

Opis fizyczny: S. 411-425, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


69/83


Autorzy: Krajcarz Maciej, Sudoł Magdalena, Krajcarz Magdalena, Cyrek Krzysztof.

Tytuł oryginału: Stanowisko późnoczwartorzędowych osadów jaskiniowych - Schronisko nad Jaskinią Zegar w Skałach Zegarowych (Wyżyna Częstochowska).

Tytuł równoległy: The site of Late Quaternary cave sediments - the Shelter above the Zegar Cave in Zegarowe Rocks (Czestochowa Upland).

Czasopismo: Przegląd Geologiczny

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 60 nr 10

Opis fizyczny: S. 546-553, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


70/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz, Grelowska Maria, Sikorska Agnieszka, Bąkowska Beata.

Tytuł oryginału: The Bisnik Cave : the longest Middle Palaeolithic sequence in Poland : in the context of environmental changes.

Tytuł całości: Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych, I Konferencja Geoarcheologiczna, Warszawa, 25 listopada 2011 r. = Climate change in the light of archaeological and geoarchaeological research : First Geoarchaeological Conference in Warsaw : abstract of papers.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 4


71/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Zmiany w zasiedleniu Jaskini Biśnik w plejstocenie.

Tytuł równoległy: Changes in the inhabitation of the Biśnik Cave during the Pleistocene.

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 65 no. 2

Opis fizyczny: S. 57-68, 16 tabl.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


72/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Socha Paweł, Stefaniak Krzysztof, Madeyska Teresa, Mirosław-Grabowska Joanna, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Palaeolithic of Biśnik Cave (Southern Poland) within the environmental background.

Czasopismo: Quaternary International

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 220 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 5-30, il.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 1.768

Punktacja MNiSW: 27.000


73/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Artefacts or geofacts? A dilemma illustrated by an example of Early Vistulian finds from Bisnik Cave, Poland.

Tytuł całości: 6th SKAM Flint Technology Workshop, Małkocin, 27-30.X.2009, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Szczecin, Department of Archaeology. Institute of History, Szczecin University : 2009

Opis fizyczny: S. 5


74/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Z najnowszych badań nad paleolitem schyłkowym na Pomorzu Wschodnim.

Tytuł całości: Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu / [red. Mirosław Fudziński, Henryk Paner].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Muzeum Archeologiczne : 2009

Opis fizyczny: S. 67-84, il., wykr.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


75/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Zasiedlenie Jaskini Biśnik w plejstocenie.

Tytuł całości: Materiały 43. Sympozjum Speleologicznego, Zamość, 16-18.10.2009 r. / [oprac. red. Mariusz Szelerewicz, Jan Urban, Radosław Dobrowolski].

Adres wydawniczy: Kraków, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Instytut Ochrony Przyrody PAN : 2009

Opis fizyczny: S. 48


76/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Środkowy paleolit w jaskini Biśnik na tle zmian środowiska przyrodniczego.

Tytuł równoległy: Middle Palaeolithic of the Biśnik Cave in the context of natural environment changes.

Tytuł całości: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa = Environmental determinants of settlement location / red. Lucyna Domańska, Piotr Kittel, Jacek Forysiak.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2009

Opis fizyczny: S. 15-27, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Środowisko, Człowiek, Cywilizacja ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


77/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Wyroby z krzemienia czekoladowego w środkowopaleolitycznych zespołach kulturowych z Jaskini Biśnik, pow. olkuski.

Tytuł całości: Krzemień czekoladowy w pradziejach, materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003 / pod red. Wojciecha Borkowskiego [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Instytut Archeologii UMCS : 2008

Opis fizyczny: S. 347-356, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach ;7)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


78/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Stefaniak Krzysztof, Socha Paweł, Mirosław-Grabowska Joanna, Sudoł Magdalena, Czyżewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Biśnik Cave : a reconstruction of the site's occupation in the context of environmental changes.

Tytuł całości: Eurasian perspectives on environmental archaeology, the 2007 AEA Annual Conference, September 12-15, 2007 in Poznań, Poland / [ed. by Mirosław Makohonienko, Daniel Makowiecki & Jolanta Czerniawska].

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2007

Opis fizyczny: S. 160

Seria: (Środowisko i Kultura ;vol. 3)


79/83


Autorzy: Kasprowska Katarzyna, Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena, Osipowicz Grzegorz.

Tytuł oryginału: The report of interdisciplinary excavation survey in Puklinová Cave in 2005 (Moravian Karst).

Tytuł równoległy: Zpráva o interdisciplinárním výzkumu Puklinové Jeskyně v roce 2005 (Moravský Kras).

Czasopismo: Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 92

Opis fizyczny: S. 103-108, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


80/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Etapy zasiedlenia Jaskini Biśnik na tle zmian środowiska przyrodniczego.

Tytuł całości: Środkowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, II Sympozjum Archeologii Środowiskowej w stulecie urodzin profesora Jana Dylika, Łódź, 27-29 września 2006 r. : streszczenia referatów, komunikatów, posterów.

Adres wydawniczy: Łódź, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : 2006

Opis fizyczny: S. 28


81/83


Autorzy: Kasprowska Katarzyna, Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: Zapis działalności człowieka w Kamenným Žlíbku (południowa część Morawskiego Krasu) : sprawozdanie z badań.

Tytuł całości: Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. T. 7 / pod red. Roberta Machowskiego, Marka Rumana.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego : 2006

Opis fizyczny: S. 32-41, il., tab.

Seria: (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ;nr 41)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


82/83


Autorzy: Cyrek Krzysztof, Łanczont Maria, Sudoł Magdalena, Sytnyk Oleksandr.

Tytuł oryginału: Graweckie stanowisko w Haliczu na Ukrainie : wyniki dotychczasowych badań.

Czasopismo: Rocznik Przemyski

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 41 z. 2

Opis fizyczny: S. 17-28, il., tab.; streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


83/83


Autorzy: Sudoł Magdalena.

Tytuł oryginału: A hand-axe find from Ulina Wielka, comm. Gołcza, dist. Miechów, voiv. małopolskie.

Tytuł równoległy: Znalezisko pięściaka z Uliny Wielkiej, gm. Gołcza, pow. Miechów, woj. małopolskie.

Czasopismo: Sprawozdania Archeologiczne

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 57

Opis fizyczny: S. 355-369

Uwagi: Tekst ang. i pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000