Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka

Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Pracownicy

prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki
profesor
Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka, Instytut Archeologii

pokój: 167, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2349
e-mail: makdan@umk.pl
www: https://www.archeologia.umk.pl/kasipc/
ORCID: 0000-0002-1821-4627

Zainteresowania:
Archeozoologia/zooarcheologia; relacje zwierzęta-człowiek-środowisko w prehistorii, średniowieczu i czasach nowożytnych; historia zwierząt ssaków, ptaków i ryb w Polsce, Europie, Egipcie; historia produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego; znaczenie konia we wczesnośredniowiecznej Polsce.
Osiągnięcia naukowe: autor ponad 300 publikacji w tym pięciu książek; zrelacjonował historię ryb i rybołówstwa w Polsce i Europie Północnej w ostatnich 10 tys. lat - stypendium Aleksander von Humboldt Stiftung (1999-2000); zbadał podstawy gospodarki zwierzętami w grodach wczesnośredniowiecznej Polski; uczestnik interdyscyplinarnych projektów krajowych i międzynarodowych poświęconych m.in. historii rybołówstwa komercyjnego (COST 2014-2018), żubra, tura, jelenia; wykonawca w projekcie Ecology of Crusading (2010-2014), sponsorowanym przez European Research Council; konsultant i kurator wystawy poświęconej historii zwierząt domowych pt. Bliskie, lecz z dalekiego świata Katowice 2019


Terminy konsultacji:
Poniedziałek/Monday 15-16;

Zobacz profil w Bazie Wiedzy