KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Publikacje

 1. Kukawka, S., Przyczynki do dyskusji nad stanem archeologii polskiej, Toruń 2004.
 2. Kukawka, S., Na rubieży środkowoeuropejskiego świata wczesnorolniczego, Toruń 1997
 3. Małecka-Kukawka, J., Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej, Toruń 2001.
 4. Gackowski, J., Przestrzeń osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza, Toruń 2012.
 5. Gackowski, J. (red.), Archeologia epok brązu i żelaza: studia i materiały, tom 1, Toruń 2009.
 6. Gackowski, J. (red.), Archeologia epok brązu i żelaza: studia i materiały, tom 2, Toruń 2011.
 7. Osipowicz, G., Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Toruń 2017.
 8. Osipowicz, G. (red. nauk.), Kowal 14: miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych, Toruń 2014.
 9. Osipowicz, G., Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej. Studium traseologiczne, Toruń 2010.
 10. Osipowicz, G., Metody rozmiękczania kości i poroża w epoce kamienia w świetle doświadczeń archeologicznych oraz analiz traseologicznych, Toruń 2005.
 11. Pydyn, A., Argonauts of the Stone Age: early maritime activity from the first migrations from Africa to the end of the Neolithic, Oxford 2015.
 12. Pydyn, A., Archeologia Jeziora Powidzkiego, Toruń 2010.
 13. Pydyn, A., Flatman, J., Collaboration, communication and involvement. Maritime archeology and education in the 21st Century, Toruń 2008.
 14. Bokiniec, E., Rogowo, gmina Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 23: osada kultury wielbarskiej. T. 1: Katalog: odcinki A, B, E, Toruń 2016.
 15. Bokiniec, E., Rogowo, gmina Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 23: osada kultury wielbarskiej. T. 2: Katalog: odcinki C i D, Toruń 2016.
 16. Bokiniec, E. (red), Rogowo, gmina Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 23: osada kultury wielbarskiej. T. 3: Analiza źródeł ruchomych, Toruń 2019.

 

 

Galeria zdjęć: