KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Granty

Obecnie realizowane granty badawcze NCN i inne

 1. Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego – życie codzienne, mobilność, kontakty zewnętrzne oraz relacje ze środowiskiem naturalnym;
  kierownik: dr Grzegorz Osipowicz;
  okres realizacji: lata 2017–2022;
  projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus 12, nr 2016 23 B HS3 00689
 2. Zróżnicowanie i zmienność kościanego ekwipunku łowieckiego w późnym Plejstocenie i wczesnym Holocenie na ziemiach Polskich. Studium morfologiczne, technologiczne i funkcjonalne;
  kierownik: dr Justyna Orłowska;
  okres realizacji: lata 2019–2022;
  projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Sonatina 3; nr 2019/32/C/HS3/00615
 3. Opracowanie osady kultury wielbarskiej w Rogowie, gm. Lubicz;
  kierownik: dr Ewa Bokiniec
  grant nr 3349/16 w ramach programu MKiDN „Ochrona zabytków archeologicznych”
 4. Opracowanie (w latach 2019–2020) wielokulturowego stanowiska sepulkralnego w miejscowości Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20;
  kierownik: dr Ewa Bokiniec
  grant nr 3506/19 w ramach programu MKiDN „Ochrona zabytków archeologicznych”
 5. Średniowieczny Port w Pucku;
  kierownik z ramienia Instytutu Archeologii UMK – dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK;
  badania realizowane w ramach projektu Virtual Arch – For better utilization of hidden archaeological heritage in Central Europe (2017-2020), finansowanego z budżetu INTERREG. Międzynarodowy projekt w którym uczestniczy 10 partnerów z 8 krajów.
 6. Określenie zasięgu i inwentaryzacja nierozpoznanych części osad obronnych łużyckich pól popielnicowych na terenie Pałuk (lata 2020–2021);
  kierownik: dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK;
  grant nr 01496/20 w ramach programu MKiDN „Ochrona zabytków archeologicznych”
 7. Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudzynia, pow. Żnin;
  współorganizator projektu – dr hab. Jacek Gackowski, prof. UMK;
  projekt realizowany we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Biskupinie
  grant nr 04241/20 w ramach programu MKiDN „Ochrona zabytków archeologicznych”

 

Granty zakończone

 1. Zastosowanie zaawansowanych metod instrumentalnych w studiach nad ceramiką pradziejową. Badania pilotażowe;
  kierownik: dr Kamil Adamczak;
  okres realizacji: lata 2017–2018;
  projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, nr 2017/01/X/HS3/01338
 2. Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Enklawa osadnicza w Ludowicach, gm. Wąbrzeźno;
  kierownik: dr Grzegorz Osipowicz;
  okres realizacji: lata 2011–2014;
  projekt Narodowego Centrum Nauki, nr 02261/B/H03/2011/40
 3. Kowal 14 – Centrum sepulkralno obrzędowe kultury amfor kulistych [Kowal 14: sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture];
  kierownik: dr hab. Grzegorz Osipowicz;
  okres realizacji: 2014
  Fundator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant numer.: 3784/14)