KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Laboratorium Dokumentacji, Konserwacji i Gromadzenia Zabytków Archeologicznych

W Laboratorium realizowane są badania związane z dokumentacją, zabezpieczeniem oraz konserwacją przedmiotów zabytkowych pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych na stanowiskach datowanych od paleolitu do czasów nowożytnych.  Pracom konserwatorskim  poddawane są materiały źródłowe wykonane z surowców takich jak metale, drewno, skóry, tkaniny, kości, poroże, szkło i ceramika z zastosowaniem nowoczesnych technik konserwatorskich przy użyciu specjalistycznego sprzętu m.in. komory próżniowej do konserwacji przedmiotów wielkogabarytowych.

Laboratorium wykonuje również wszelkie zadania związane z digitalizacją dokumentacji, zarówno archiwalnej jak i współczesnej. Dzięki wielkoformatowemu skanerowi istnieje możliwość archiwizacji map, planów oraz rysunków o szerokości do 1 metra. Profesjonalne studio fotograficzne wyposażone w wysokiej klasy aparat fotograficzny, duży stół bezcieniowy i lampy błyskowe daje możliwość tworzenia dokumentacji fotograficznej zabytków w bardzo wysokiej rozdzielczości, reprodukcji książek i rycin oraz skanowania archiwalnych negatywów kolorowych i czarno-białych. W Laboratorium są też kolorowe  drukarki różnych formatów.

Działalność Laboratorium w zakresie gromadzenia zbiorów polega zarówno na rozmieszczaniu zabytków w magazynie jak i monitorowaniu ich ruchu i stanu w magazynach IA i w Gabinecie Zabytków co poparte jest odpowiednią dokumentacją w postaci ewidencji, sprawozdań, wykazów i rejestrów. Ponadto prowadzona jest inwentaryzacja archiwalnych materiałów zabytkowych zdeponowanych w magazynie IA. Systematycznie tworzona jest baza danych przechowywanych materiałów źródłowych.