Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6

Badania terenowe

Krótki opis prowadzonych w zakładzie badań terenowych:

  • Jaskinia Biśnik
  • Skały Kroczyckie
  • Halicz
  • Dolina Udorki
  • Jaskinia Puklinova
  • Badania sondażowe
  • Badania ratownicze