Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6

Współpraca

Zespół ZSiŚEK prowadzi badania we współpracy z wieloma ośrodkami w Polsce i na świecie:

  • Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie
  • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie
  • Instytut Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Instytut Geografii UMCS w Lublinie

 

  • Instytut Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy we Lwowie, Ukraina
  • Instytut Geologii Uniwersytetu we Lwowie, Ukraina
  • Ústav Anthropos Morawskiego Muzeum Ziemi w Brnie, Czechy