Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6

Tematy badawcze

Działalność badawcza i dydaktyczna, powołanego w 2003 roku, zakładu mieści się w trzech głównych nurtach badawczych:

 1. Paleolit środkowej części Jury Polskiej
 2. Paleolit Ukrainy Zachodniej
 3. Paleolit i mezolit Ziemi Chełmińskiej

I.    Paleolit środkowej części Jury Polskiej

 • Procesy kształtujące paleolityczne stanowiska jaskiniowe – wieloaspektowa analiza poziomów kulturowych w plejstoceńskich osadach jaskiniowych (na przykładzie środkowej części Jury Polskiej) Grant NCN  konkurs OPUS 1079-NH 2015–2018 –  K. Cyrek
 • Zasiedlenie jaskini Biśnik. Interdyscyplinarne badania osadów jaskiniowych (2010-1012). Grant 646-NH – K. Cyrek
 • Osadnictwo jaskiniowe w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (1993-dziś). Badania prowadzone od 1993 do 1999 przez K. Cyrka. W latach od 1999 do 2010 zawieszone, od 2010 wznowione. W ramach tego tematu głównego prowadzone są tematy bardziej szczegółowe:
  • Osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki (Wyżyna Częstochowska) na tle uwarunkowań paleośrodowiskowych. Grant NCN 790-NH – M. Sudoł
  • Wokół stanowiska epoki kamienia. Mapa wychodni surowców krzemiennych w środkowej części Wyżyny Częstochowskiej. Grant UMK 1048-NH – M. Sudoł
  • Rozpoznanie i ocena stanu zachowania namulisk archeologiczno-przyrodniczych stanowisk jaskiniowych w paśmie Skał Kroczyckich (Grant UMK 1056-NH – Ł. Czyżewski)
  • Najstarsze paleolityczne osadnictwo jaskiniowe w paśmie Skał Kroczyckich (Grant UMK 1597 – Ł. Czyżewski)
  • Kultura mikocka na ziemiach polskich (2007-dziś), doktorat M. Sudoł.  W ramach tego tematu Grant UMK 330-NH w 2011 pt. Mikockie zespoły krzemienne z polskich stanowisk na tle materiałów środkowoeuropejskich.

II.    Paleolit Ukrainy Zachodniej

 • Badania paleolitycznego osadnictwa nad Dniestrem (2001-2010).

III.    Paleolit i mezolit Ziemi Chełmińskiej

 • Schyłkowopaleolityczne i mezolityczne osadnictwo Toruniu – Rudaku (1999) oraz badania w ramach prac ratowniczych na stanowiskach na trasie planowanej Autostrady A1 (1999-2004)
 • Obozowiska mezolityczne w Ludowicach, gm. Wąbrzeźno (stan. 26-28). Grant UMK 418-NH, 440-NH, NCN (2008-2012), G. Osipowicz.
 • Krzemienice mezolityczne ze stanowiska 4 w Sąsiecznie w świetle analiz traseologicznych. Strefy użytkowe i zróżnicowanie funkcjonalne zbiorów (2006-2012). G. Osipowicz.