KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zakład Młodszej Epoki Kamienia

Działalność badawcza

Badanie kultury społeczności wczesnorolniczych w Europie – jej geneza, stan i procesy przemian; wzajemne relacje grup rolniczych i relacje z tradycyjnym światem ludów zbieracko-łowieckich; analiza wpływów procesów depozycyjnych i podepozycyjnych na stan odkrywanych struktur archeologicznych oraz stosowanych metod badawczych i analitycznych na stan wiedzy archeologicznej.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

  • studia I stopnia – Neolit, Wczesne okresy epoki brązu, Historia i teoria archeologii, Seminarium licencjackie;
  • studia II stopnia – Neolityzacja Europy Środkowej, Początki epoki metali i powstanie cywilizacji, Seminarium magisterskie;
  • studia III stopnia – Metodyka i metodologia archeologicznych badań terenowych, Seminarium doktorantów.

Zajęcia fakultatywne:

  • studia I stopnia – zajęcia z modułu: Archeologia prahistoryczna;
  • studia II stopnia – moduły: Wybrane problemy badawcze archeologii neolitu, eneolitu i początków epoki brązu, Wybrane metody analityczne w archeologii.

Realizowane projekty badawcze

  • Neolit Europy Środkowej i Wschodniej