KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Projekt Virtual Arch – Visualize to Valorize.

Od lipca 2017 roku Zakład Archeologii Podwodnej IA UMK w Toruniu jest beneficjentem grantu Virtual Arch – Visualize to Valorize. For better utilization of hidden archaeolgical heritage 2017 – 2020 realizowanym w ramach programu Interreg. Projekt ten ma na celu udostępnienie społeczeństwu ukrytego dziedzictwa archeologicznego takiego jak kopalnie czy zalane stanowiska archeologiczne. Dzięki wykorzystaniu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości turyści będą mogli wejść w integrację z dziedzictwem archeologicznym.

W projekcie bierze udział dziesięć ośrodków z ośmiu krajów Europy Środkowej. Do projektu wybrano osiem pilotażowych stanowisk archeologicznych. Zostaną one poddane badaniom przy pomocy najnowszych technologii takich jak: fotogrametria, modelowanie trójwymiarowe itp. Następnie wykorzystując technologie wirtualnej rzeczywistości wybrane stanowiska archeologiczne zostaną zrekonstruowane. Efektem końcowym będzie aplikacja na urządzenia mobilne wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość pozwalającą na integrację odbiorcy z dziedzictwem kulturowym.

Polskim stanowiskiem pilotażowym jest zatopiony wczesnośredniowieczny port w Pucku. W prace na tym stanowisku oprócz Instytutu Archeologii włączony jest także Urząd Miasta Pucka. Relikty wczesnośredniowiecznego Portu w Pucku odkryte zostały pod koniec lat ’70. Następnie na początku lat 80’ prace tam prowadził Wiesław Stępień. Lata 1990 – 1992 to badania prowadzone przez Zakład Archeologii Podwodnej IA UMK w Toruniu pod kierownictwem Andrzeja Koli. Następnie opiekę nad stanowiskiem przejęło Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

W ramach projektu całe stanowisko zostanie poddane dokładnemu skanowaniu sondą wielowiązkową. Następnie na wybranym obszarze zrobiona zostanie fotogrametria. Dzięki uzyskanym danym będzie można zrekonstruować hipotetyczny wygląd portu a następnie udostępnić go szerszemu gronu społeczeństwa.

galeria zdjęć