KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zakład Archeologii Podwodnej

Działalność badawcza

Badania obiektów i stanowisk zalegających w środowisku wodnym lub związanych z eksploatacją tego środowiska w przeszłości, realizowane zarówno w kraju jak i poza jego granicami (Chorwacja, Ukraina, Litwa); dotyczą one zagadnień takich jak: archeologia morska, archeologia akwenów śródlądowych, prahistoria żeglugi i wczesna aktywność morska, szkutnictwo europejskie, urządzenia wodno-komunikacyjne, osady nawodne, metodyka badawcza archeologii podwodnej.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

  • studia I stopnia – Rola i znaczenie badań podwodnych we współczesnej archeologii, Seminarium licencjackie;
  • studia II stopnia – Seminarium magisterskie.

Zajęcia fakultatywne:

  • studia I stopnia – moduł: Archeologia podwodna;
  • studia II stopnia – modułu: Archeologia żeglugi, zajęcia z modułu: Archeologia jezior.

Realizowane projekty badawcze

  1. Badania przepraw mostowych na Ostrowie Lednickim
  2. Inwentaryzacja stanowisk podwodnych na Pojezierzu Iławskim
  3. Badania osad przybrzeżnych na jeziorze Powidzkim
  4. Badania antycznego portu z Zaton w środkowej Chorwacji