KontaktSzosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 39 71
fax: +48 56 611 39 74
e-mail: inarcheo@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zakład Archeologii Architektury

Działalność badawcza

Badania obiektów sakralnych, obronnych i miejskich w Polsce, Europie i Afryce; programy badawcze koncentrujące się nad budownictwem sakralnym (kościoły, klasztory), obronnym zakonu krzyżackiego na ziemi chełmińskiej, sakralną architekturą Torunia i okolic oraz architekturze obronnej w średniowiecznej Nubii (Sudan).

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obowiązkowe:

  • studia I stopnia – Elementy muzealnictwa, Zarys historii i metody badań archeologiczno-architektonicznych, Seminarium licencjackie;
  • studia II stopnia – Seminarium magisterskie.

Zajęcia fakultatywne:

  • studia I stopnia – moduł Archeologia architektury;
  • studia II stopnia – moduły: Archeologia architektury średniowiecza, Archeologia Nubii średniowiecznej, zajęcia z modułów: Archeologia zakonu krzyżackiego, Kultura materialna Rzeczpospolitej Polskiej na tle europejskim (XV–XVIII wiek).

Realizowane projekty badawcze

  1. Zamki ziemi chełmińskiej
  2. Architektura sakralna Torunia
  3. Architektura obronna Nubii średniowiecznej